Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

Mecz Piłki Nożnej

Reprezentacja Czytelników Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole vs Reprezentacja Polskich Pisarzy w Piłce Nożnej

Terenowa Gra Miejska W-KOŁO NIEPODLEGŁEJ

Kurs fotograficzny dla początkujących

Nowy nabór na kurs fotograficzny dla początkujących

Kurs będzie się odbywał w środy w godz. 18.00 - 19.30
Pierwsze spotkanie planowane jest na 9 maja 2018 r. (środa)
Sala nr 8 w MDK
Zapisy tel.: 632722847, 505 744 720
Prowadzący: Arkadiusz Gołębowski

prawidłowa i kreatywna ekspozycja/ światło dzienne i sztuczne/ zasady kompozycji obrazu/ krajobraz i portret/ edycja zdjęć

 • autor: Arkadiusz Gołębowski - MDK w Kole

15-lecie Kabaretu Skeczów Męczących

MDK w Kole serdecznie zaprasza na występ Kabaretu Skeczów Męczących

1 czerwca 2018 r. o godz. 18:30 do sali widowiskowej MDK.

cena biletów: 50 zł, 60 zł, 70 zł

tel. 632722847

15-lecie Kabaretu Skeczów Męczących

Przez 15 lat na scenie Kabaret Skeczów Męczących zdążył udowodnić, że jest jedną z najjaśniejszych gwiazd polskiego kabaretu. To właśnie KSM wprowadził na scenę, a potem w codzienne anegdoty całą masę charakterystycznych postaci, powiedzeń i żartów. I właśnie niepowtarzalni bohaterowie ich skeczów będą motywem przewodnim spektaklu z okazji 15-lecia zespołu. Zupełnie nowe perypetie tych, dzięki którym pokochaliście Kabaret Skeczów Męczących. Najbardziej lubiane postaci w niespotykanych dotąd odsłonach. Premierowy program, pełen nowych skeczy, które już zaraz staną się absolutnymi hitami.

Pamiętasz jak to było mieć 15 lat? – taki właśnie jest program Kabaretu Skeczów Męczących – pełen entuzjazmu, lekkości i niepohamowanej radości. W połączeniu ze scenicznym doświadczeniem i niepowtarzalnym stylem KSM powstał legendarny spektakl, którego nie możesz przegapić.

 • autor: Arkadiusz Gołębowski - MDK w Kole

V Festiwal Piosenki OPOLE W KOLE

MDK w Kole serdeczne zaprasza na V Festiwal Piosenki OPOLE w KOLE
11 kwietnia 2018 r. o godz. 10.30 do sali widowiskowej MDK.
Organizatorami imprezy są ZSE-A w Kole i MDK.
 
W załączniku znajduje się plakat.

Konkurs plastyczny "Cztery zwykłe miski"

XXIII Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków Czerwonak 2018

MDK w Kole serdecznie zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym z terenu naszego powiatu do udziału w eliminacjach powiatowych XXIII WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW CZERWONAK 2018

 

Eliminacje Powiatowe konkursu odbędą się w MDK w Kole, 16 maja, o godz: 9.00

Spotkanie z Grzegorzem Gołębiowskim w PiMBP w Kole

Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole zaprasza na

spotkanie z Grzegorzem Gołębiowskim 12 kwietnia 2018 r. , g. 16:30, Czytelnia

 

Grzegorz Gołębiowski, autor książki „Cień przeszłości”.

Tajemnice Dolnego Śląska, zagadkowa walizka, na którą polują

niebezpieczni ludzie, i dwójka bohaterów uwikłana w gąszcz

niecodziennych zdarzeń…

„Ta książka to gratka nie tylko dla mieszkańców Dolnego Śląska.

Czytelnicy, którzy lubią, gdy przeszłość przeplata się z

teraźniejszością, na pewno znajdą tu coś dla siebie. Polecam zwłaszcza

pasjonatom II wojny światowej.”

 

www.czytelnia-mola-ksiazkowego.pl, Maria Derejczyk-Zwierzyńska

 

„Trzymająca w napięciu historia. Gołębiowski myli tropy i tworzy

specyficzny klimat, który znakomicie oddaje zagadkową fabułę.”

 

nietypowerecenzje.blogspot.com, Agnieszka Krizel

 • autor: Anna Pietruszka - PiMBP w Kole

Konkurs Plastyczny "A to Polska właśnie..."

Koło, 4 kwietnia 2018 r.

 

Klub Przyrodnika i Biblioteka Szkolna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole oraz Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole zapraszają do udziału w konkursie plastycznym „A to Polska właśnie…”

Zadanie konkursowe: W 2018 roku, obchodzimy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Obok kultury, historii czy sztuki, wyrazem naszej państwowości jest również przyroda. Aby podkreślić znaczenie - wartość, bogactwo i różnorodność - fauny, flory czy krajobrazów, pragniemy zaprosić do udziału w niniejszym konkursie, który obejmuje wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej przyrodę Polski.

Cele konkursu: edukacja plastyczna i ekologiczna dzieci i młodzieży; uwrażliwienie na piękno, bogactwo i różnorodność przyrody Polski; dostrzeganie współzależności i równowagi ekologicznej między poszczególnymi elementami środowiska.

Warsztat: technika plastyczna - dowolna; format - dowolny.

Kategorie: przedszkola; klasy 1-3 szkół podstawowych; klasy 4-7 szkół podstawowych; klasy gimnazjalne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Założenia organizacyjne:

 • każdy uczestnik ma prawo do złożenia w konkursie jednej pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu, wykonanej indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych),

 • praca musi być opisana: imię i nazwisko autora, klasa do której uczęszcza; imię i nazwisko opiekuna; nazwa i adres szkoły/placówki,

 • prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przejściem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatorów bez prawa do wynagrodzenia twórcy; dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody,

 • z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatorów; Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania (druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania),

 • Organizatorzy nie zwracają prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, prac wysłanych po terminie, jak również z niego wyłączonych,

 • nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Komisji Konkursowej; żadne odwołania nie zostaną uwzględnione,

 • zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) uczestnicy konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatorów konkursu danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu, którego ostateczna interpretacja należy do komisji konkursowej, oraz w przypadku prac wyróżnionych i nagrodzonych, oznacza zgodę na jej publikację w drukach i na stronach internetowych organizatora bez dodatkowego wynagrodzenia. Przysyłając pracę, uczestniczka/uczestnik oświadcza, że jest jej/jego autorstwa i nie zawiera wad prawnych oraz, że autor odpowiada finansowo za wszelkie potencjalne roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich,

 • prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą z dopiskiem „A to Polska właśnie…” w terminie do 22 maja 2018r. na adres Organizatora - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Kolejowa 13, 62-600 Koło; prace nadesłane po terminie nie będą oceniane,

 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki,

 • o wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa; Komisję powołują Organizatorzy,

 • Organizatorzy określają termin i miejsce obrad Komisji; decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna; odwołania nie zostaną uwzględnione,

 • Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej z grup wiekowych; autorzy tych prac otrzymają nagrody książkowe; nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny; Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych,

 • nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej drogą pocztową na adres szkoły/placówki zgłaszającej pracę,

 • informacja o dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie poddana po rozstrzygnięciu konkursu na stronach internetowych Organizatorów,

 • zwycięskie prace opublikowane zostaną na stronach internetowych Organizatorów,

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.

Organizatorzy proszą pomoc nauczycieli oraz bibliotekarzy.

Z poważaniem

Elżbieta Budzińska                                                                          Aleksandra Kowalska

/-/ Dyrektor SOS-W w Kole                                                          /-/Dyrektor PiMBP w Kole

 

 • autor: Anna Pietruszka - PiMBP w Kole

Akcja "Dni Otwartych Strażnic" w KP PSP w Kole

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole informuje, że miesiąc maj jest miesiącem Ochrony Przeciwpożarowej, w tym też miesiącu prowadzona jest akcja „Dni Otwartych Strażnic”, podczas której przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich mogą odwiedzać strażnice, zapoznać się z pracą strażaków oraz obejrzeć sprzęt ratowniczy będący na wyposażeniu jednostek.

W związku z powyższym, jak co roku zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzin Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole. Wcześniej jednak prosimy o kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia terminu odwiedzin.

Osobą wyznaczoną do kontaktu z ramienia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej jest sekc. Katarzyna Wojciechowska tel. 63 22-34-263.

 • autor: sekc. Katarzyna Wojciechowska - KP PSP w Kole

Ogłoszenie o przetargu

Starosta Kolski

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości położonej

w miejscowości Smólniki Racięckie, gm. Osiek Mały

Konkurs fotograficzny PORTRET 2018

MDK w Kole i KKF "FAKT" zapraszaj do udziału w Konkursie fotograficznym PORTRET 2018.
Zgłoszenia przyjmowane są do 16 kwietnia 2018
na stronie internetowej: http://portret.kkffakt.pl/
 • autor: MDK w Kole

Wystawa malarstwa

Miejski Dom Kultury w Kole zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kole

5 kwietnia o godzinie 14.00.

Autorzy prac:
Zuzanna Chęcińska
Marcin Derda
Alicja Ostrowska
Ireneusz Pachliński
​Marceli Siwik

Spektakl POPYCHADŁO

MDK w Kole serdecznie zaprasza po raz kolejny na spektakl POPYCHADŁO Teatru Otwartego im. Czesława Freudenreicha 14 kwietnia o godz. 16.00. Bilet: 15 zł, Bilet ze zniżką: 8 zł

Hiszpański wieczór z Carmen w MDK w Kole

MDK w Kole zaprasza na Hiszpański wieczór z Carmen w MDK w Kole
27 kwietnia o godz. 19.00
 
Cena biletów:50 zł(N),45 zł(U), grupowy
 
Hiszpański Wieczór z Carmen to podróż po słonecznej Sewilii przy dźwiękach najsłynniejszej opery świata. Nie zabraknie także andaluzyjskich tańców i słynnych, popisowych Zarzuel. Podczas wydarzenia, za sprawą znakomitych śpiewaków, zabrzmią m. in. zmysłowa habanera i seguidilla, aria Torreadora, duety miłosne Carmen i Don Jose, a także słynne pieśni na czele z Granadą. Popisowe tańce wykonają artyści Baletu Sceny Kamienica ze specjalnym udziałem mistrza tańca hiszpańskiego Eloya Moreno. Serdecznie zapraszamy!

Katarzyna Haras - mezzosopran (Carmen)
Tomasz Maleszewski - tenor (Don Jose)
Jacek Jaskuła - baryton (Escamillo)
Eloy Moreno (Hiszpania) - tancerz
Ivan Zhukov - fortepian
Soliści Baletu Sceny Kamienica

MDK w Kole zaprasza na spektakle teatralne

" DAMY i HUZARY"
 
8 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00
Cena biletu: 15 zł N, 8 zł U
 
Szczegóły:
 
.................................................................
 
"LIMBO"
 
12 maja 2018 r., o godz. 19.00
Cena bilety : 15 zł
 
Szczegóły:

 

II Ogólnopolski Konkurs Tańców Polskich O KRÓLEWSKIE KOŁO

Uchwała nr 0025.160.240.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2018

Konkurs fotograficzny „Do twarzy mi z książką” w PiMBP w Kole

Konkurs plastyczny "Wytłaczanka" w PiMBP w Kole - Zapraszamy!!!

Jarmark Świąteczny FOLKLOREM MALOWANE

w programie:
Od godz. 14.00
- wystawa prac rękodzielników
Od godz. 16
- występ Zespołu  Pieśni i Tańca “Koło” - MDK 
- występ Zespołu  Ludowego „Osieczanki” 
  z Osieka Wielkiego
 
Wstęp wolny
 
W załączniku znajduje się plakat.

VI Przegląd Chórów - KOŁO 2018

MDK w Kole zaprasza na VI Przegląd Chórów - KOŁO 2018
11 marca 2018 r. o godzinie 16.00 do sali widowiskowej.
 
W programie:
- Chór Miasta Grodzisk Wielkopolski „Ottimo"
- Zespół Śpiewaczy „Złota Jesień"z Kostrzynia
- Męski Kameralny Chór „Quatra" z Zagórowa
- Chór Mieszany „Dominanta" z Babiaka
- Chór Mieszany „Cantabile" z Zagórowa
- Chór Farny „Lutnia"  z Koła
- Chór Parafialny  „Cantate Deo" z Koła
- Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kościanie

II Dyktando dla dorosłych i młodzieży

22 marca 2018 r., godz. 10.00

Sala Sesyjna Ratusza

ul. Stary Rynek 1

Konkurs kalendarzowy 2018

Informujemy, że Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Szef Obrony Cywilnej Kraju ogłasza cztery konkursy kalendarzowe dla dzieci i młodzieży, które są umieszczone na odwrocie kalendarza plakatowego PSP na 2018 rok.
Głównym zadaniem konkursów jest popularyzacja wśród uczniów umiejętności zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia, pogłębienia wiedzy na temat niebezpieczeństw związanych z żywiołami oraz możliwościach ochrony przed nimi oraz jak prawidłowo zgłosić zdarzenie w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Wyłonienie zwycięzców nastąpi 14 i 16 maja 2018 r. w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a informacja o laureatach zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.straz.gov.pl i w mediach społecznościowych KG oraz w czerwcowym numerze czasopisma „Przegląd Pożarniczy”.
Nagrody zostaną wręczone przez przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej w szkole laureatów podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2017/2018.
Zachęcamy wszystkich do
wzięcia udziału w konkursach.

Karty zgłoszeniowe i regulaminy można pobrać na stronie Komendy Głównej PSP w Warszawie.

 • autor: KP PSP Koło

Nabór na szkolenie w ramach służby przygotowawczej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie prowadzi nabór kandydatów na II turnus służby przygotowawczej w korpusie szeregowych.

W załączeniu znajduje się baner informacyjny, w którym zawarte są najważniejsze informacje.

MDK w Kole zaprasza na casting do spektaklu

MDK w Kole zaprasza na casting do spektaklu
taneczno wokalno teatralnego.

Poszukiwani są młodzi artyści w wieku od 13 do 18 lat.
Jeśli chcesz doświadczyć magii sceny i wziąć udział w spektaklu 
zapraszamy 
6 marca 2018 r. o godz:17: 00 
do sali widowiskowej MDK
Zgłoszenia przyjmujemy również pod nr.tel. 793760823

W ramach projektu będą prowadzone 
zajęcia wokalne, teatralne i taneczne.

W załączniku znajduje się plakat.

III edycja konkursu wiedzy o gen. Józefie Rufinie Wybickim i polskich symbolach narodowych

Wszystkie informacje będą zamieszczane na stronie konkursu:

http://www.konkurs-wybicki.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

W poniższym załączniku znajduje się regulamin konkursu.

Konkurs Fotograficzny PORTRET

Zapraszamy do udziału w Konkursie Fotograficznym PORTRET

Link do regulaminu: http://portret.kkffakt.pl/regulamin/

 

Koncert Tadek

02 marca 2018 - PIĄTEK, godz. 18.00

Tadeusz "Tadek" Polkowski - koncert poświęcony Żołnierzom Wyklętym

MDK w Kole

 

KONCERT TRZECH POLSKICH TENORÓW

MDK w Kole zaprasza na KONCERT TRZECH TENORÓW

8 marca o godz 18.00

Cena biletu: 65 zł

Spektakl "POPYCHADŁO" w MDK w Kole

MDK w Kole zaprasza na spektakl Kolskiego Teatru Otwartego pt. "Popychadło"
16 marca 2018 roku o godzinie 19.00
 
Cena biletu:
normalny- 15 zł
ulgowy - 8 zł
 
W załączeniu znajduje się plakat

Diagnozuj, projektuj, współdziałaj - warsztat w PiMBP w Kole

Zapraszamy na bezpłatny warsztat "Diagnozuj, projektuj, współdziałaj" organizowany z inicjatywy Centrum Praktyk Edukacyjnych we współpracy z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Kole...

Wystawa pt. "MATKI MĘŻNE CZY SZALONE"

Zapraszamy na otwarcie wystawy pt. "MATKI MĘŻNE CZY SZALONE" 9 marca o godz. 17.00 do MDK w Kole.

Wystawa będzie czynna do 15.03 2018 r.

XVI edycja Targów Edukacyjnych ABSOLWENT 2018

Zapraszamy do odwiedzania XVI edycji Targów Edukacyjnych ABSOLWENT 2018, imprezy z roku na rok zyskującej coraz większą renomę, na stałe wpisanej w kalendarz targowy branży edukacyjnej.

 

Szanowni Mieszkańcy, Funkcjonariusze i Druhowie powiatu kolskiego

W dniu 22 czerwca 2018 roku (czwartek) od. godz. 8.00 do 12.00 w sali domu parafialnego przy kościele farnym w Kole, ul. Kościelna 10 odbędzie się zbiórka krwi.

Komenda Powiatowa PSP w Kole wraz z Oddziałem Rejonowym PCK w Kole serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do oddania krwi

Poniżej znajduje się plakat.

II dyktando dla dorosłych i młodzieży - PiMBP w Kole

II Dyktando dla Dorosłych i Młodzieży” to jedno z wielu wydarzeń, które odbędą się w Kole i powiecie kolskim, w celu upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 09 marca 2018 r.

Poniżej znajduje się regulamin oraz zasady oceniania i punktowania.

Koncert ,,OSTATKI W BRAZYLIJSKICH RYTMACH"

Na koniec karnawału zapraszamy na koncert ,,OSTATKI W BRAZYLIJSKICH RYTMACH", 
Wystąpi Amicar Batista Cruz z zespołem.
13 lutego 2018 r., o godz. 18.00
ceny biletów:
normalny - 60 zł
ulgowy (grupowy) - 45 zł

Spektakl „ZAPISKI OFICERA ARMII CZERWONEJ”

Bardzo serdecznie zapraszamy na spektakl „ZAPISKI OFICERA ARMII CZERWONEJ” 
Sergiusza Piaseckiego 
w Miejskim Domu Kultury w Kole, 09 lutego 2018 r. o godz. 19.00, cena biletu - 30 zł

Reżyseria: Tomasz Obara
Starszy lejtnant Michaił Zubow :
 Piotr Cyrwus

Monodram Piotra Cyrwusa na podstawie prozy Sergiusza Piaseckiego pod tym samym tytułem. Swoją premierę miał w Teatrze ” Stu” w Krakowie. Starszy lejtnant Michaił Zubow 14 września 1939 roku wkracza do burżuazyjnej Polski. Dla człowieka wychowanego w systemie totalitarnym Polska to kraj sprzeczności i dziwów. Lejtnant interpretuje rzeczywistość po swojemu. Na pierwszy rzut oka postrzegany przez niego świat jest groteskowy i komiczny. Czas jednak jest nieubłagany, wypadki wojenne doświadczają naszego bohatera. Jakie wyciąga wnioski?

II edycja Konkursu Wielkopolski Lekarz z Sercem im. Kazimierza Hołogi

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 3222/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku, ustanowił Konkurs Wielkopolski Lekarz z Sercem im. dr. Kazimierza Hołogi, będący wspólnym projektem Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, promujący działalność charytatywną i społeczną lekarzy z naszego regionu. 

Celem inicjatywy jest uhonorowanie osób, które poprzez swoją postawę życiową oraz działalność pozazawodową niosą pomoc ludziom chorym i potrzebującym pomocy w kraju i za granicą. Osoby te wyróżniają się w środowisku wyjątkową aktywnością o charakterze prospołecznym i charytatywnym. Stanowią wzór, inspirują do działania, promują wartości etyczne oraz prezentują postawę godną naśladowania. 

Patronem konkursu jest Kazimierz Hołoga, wywodzący się z Wielkopolski niezwykły lekarz z powołania, społecznik i filantrop, który   w drugiej połowie XX wieku realizował i wcielał w życie ideały lekarza, bez reszty oddanego pacjentom. 

Laureatem I edycji konkursu został: prof.dr hab.n.med.Jacek Łuczak

Wyróżnienie otrzymali: dr Bożena Janicka oraz dr Marek Daniel

Nabór kandydatów do II edycji Konkursu w roku 2018 potrwa od 17 stycznia do 28 lutego 2018 roku. 

Uchwałę ZWW, wzór karty zgłoszeniowej oraz logo konkursu można pobrać ze strony www.umww.pl z zakładki start >> Urząd >> Departamenty >> Departament Zdrowia >> Dokumenty do pobrania. 

Wypełnioną Kartę Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@umww.pl, faksem (+48 61 62 66 351) lub pocztą: Departament Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań.

 

Promocja nowej Publikacji Piotra Gołdyna

Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole
zaprasza na promocję publikacji Piotra Gołdyna
„Obrazki z dziejów oświaty w Wielkopolsce Wschodniej” (zeszyt 3)
15 lutego 2018 r., g. 16:00, Czytelnia (ul. Kolejowa 19)
Publikację będzie można kupić podczas spotkania - 20 PLN

prof. nadzw. dr hab. Piotr Gołdyn, historyk, historyk wychowania, 
regionalista, wykładowca na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu; członk: Zarządu Kaliskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Towarzystwa Historii Edukacji, Komisji 
Heraldycznej przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w Warszawie 
[zajmuje się heraldyką i weksylologią (nauka zajmująca się badaniem 
wszelkiego rodzaju flag, ich historii i symboliki)]; autor ponad 300 
artykułów popularnych, popularnonaukowych i naukowych, autor i redaktor 
ponad 30 książek, redaktor naczelny Polonia Maior Orientalis (studia z 
dziejów Wielkopolski Wschodniej).
 • autor: Anna Pietruszka - PiMBP w Kole

Sprostowanie Starosty Kolskiego błędu pisarskiego decyzji z dnia 09.07.2003 r., nr GN.6013-1/00/02

Szkolenie z zakresu ochrony środowiska

Starosta Kolski i Dyrektor Departamentu Środowiska zapraszają na szkolenie podmioty korzystające ze środowiska prowadzące działalność gospodarczą i samorządy gminne z zakresu zagadnień związanych z ochroną środowiska.

W ramach szkolenia zostaną omówione zagadnienia dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska, sprawozdawczości z zakresu gospodarowania odpadami oraz opłaty produktowej.

Szkolenie poprowadzą oddelegowani pracownicy Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w dniu 26 lutego 2018 r., godz. 10.00 – 15.00 w sali 102 Starostwa Powiatowego w Kole. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego w miejscowości Smólniki Racięckie gm. Osiek Mały

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego w miejscowości Witowo gm. Osiek Mały

XV Koncert Noworoczny

Zapraszamy na XV Koncert Noworoczny Orkiestry Dętej OSP w Kole.

Szczegóły znajdują się na poniższym plakacie.

Konkurs ofert

ZARZĄD POWIATU KOLSKIEGO

Na podstawie art. 11,13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 poz. 1817)

ogłasza

konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych pn.

- działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

- kultury, sztuki, ochrony dóbr Kultury i dziedzictwa narodowego...

 

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na obszarze województwa wielkopolskiego

Na terenie powiatu kolskiego kwalifikacja wojskowa odbywać się będzie w Kole, ul. Blizna 37 (budynek Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole), w dniach od 1 do 26 marca 2018 r., w godz. 7.30 - 15.30.

Nabór do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W KONINIE

prowadzi nabór na:

I turnus służby przygotowawczej w korpusie

szeregowych

 • autor: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie

Uchwała Nr 0025.148.220.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kolskim w 2018 roku

Spotkanie autorskie z Hugo-Baderem w PiMBP w Kole

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole

zaprasza na spotkanie autorskie z Jackiem Hugo-Baderem

15 grudnia 2017 r., g. 16:30,  Czytelnia (ul. Kolejowa 19)

następna strona »

Informator

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.