Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

Powiat Kolski wchodzi w skład Województwa Wielkopolskiego, jako najdalej wysunięty na południowy-wschód od Poznania. Natomiast, w stosunku do granic kraju, położony jest centralnie. Przez teren powiatu przebiega transeuropejski korytarz transportowy Paryż – Poznań – Warszawa - Mińsk – Moskwa (magistrala kolejowa oraz trasa komunikacji samochodowej E-30). Natomiast m. Koło jest łącznikiem dróg wojewódzkich z Łodzią, Kaliszem oraz Włocławkiem.

Pod względem ukształtowania powierzchni Powiat Kolski jest obszarem typowo nizinnym. Znajdują się tutaj Kotlina Kolska i Wysoczyzna Kłodawska oraz Pojezierze Kujawskie. Najważniejszą rzeką regionu jest Warta oraz jej dopływy Ner, Rgilewka i Kiełbaska oraz przepływająca przez północne krańce powiatu Noteć. Część Powiatu Kolskiego położona na południowy-wschód pradoliny Warty ukształtowana została znacznie wcześniej podczas przedostatniego zlodowacenia. Obszar ten ma obecnie charakter dość monotonnej równiny pozbawionej naturalnych zbiorników wodnych, a sieć hydrograficzna jest stosunkowo słabo wykształcona. Jedynym urozmaiceniem terenu są Pagórki Dąbrowieckie, będące jednocześnie najwyższym wzniesieniem regionu (150m n.p.m.). Północna i południowa część Powiatu Kolskiego różni się znacznie między sobą. Pojezierze Kujawskie to teren objęty podczas ostatniego zlodowacenia zasięgiem lądolodu. Najbardziej typowymi cechami tego obszaru są pagórkowaty krajobraz oraz występowanie jezior polodowcowych. Należą do nich jeziora Brdowskie, Przedeckie i Lubotyńskie.

 

Powrót

Informator

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.