Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

Flaga i herb Powiatu Kolskiego zostały ustanowione Uchwałą Nr XLVIII/210/2002 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie: ustanowienia herbu i flagi Powiatu Kolskiego.

Ustanowiono je w celu podkreślenia historii i tradycji mieszkańców powiatu oraz wyrażania łączącej ich więzi. Wzór orła został wzięty z herbu województwa Wielkopolskiego. Ma on przypominać, że Powiat Kolski wchodzi w skład Województwa Wielkopolskiego. Natomiast koło, na którym siedzi orzeł zostało wzięte z herbu Miasta Koła i symbolizuje siedzibę Starostwa. Róże pochodzą z herbu Poraj, najstarszego znaku występującego na Ziemi Kolskiej, które są związane z patronem Ziemi Kolskiej św. Bogumiłem.

Herb

  • Herb Powiatu Kolskiego

Flaga

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z dnia 10 października 2017 roku udzielił prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny: Powiat Kolski w centrum Polski”, zgłoszony przez Powiat Kolski w dniu 15.05.2017 r.

Znak stał się więc logo Powiatu Kolskiego.

Znak składa się z części słownej oraz części graficznej. Część graficzna symbolizuje naturalne walory turystyczno - przyrodnicze powiatu kolskiego: słońce, wodę i zieleń. Kolor żółty symbolizuje słońce, które kojarzy się z ciepłem, wypoczynkiem, rekreacją oraz miłym spędzaniem czasu wolnego. Kolor niebieski jest nawiązaniem do rzek i jezior występujących na terenie powiatu, natomiast kolor zielony do lasów, łąk, dolin, obszarów dziedzictwa przyrody oraz tradycji rolniczych. Część słowna znaku odnosi się do geograficznego położenia powiatu kolskiego, który znajduje się w środkowej części Polski.

Dziesięcioletni okres ochronny udzielony został w zgłoszonych klasach towarów i usług ujętych zgodnie z klasyfikacją nicejską.

Znak wykorzystywany jest do promocji Powiatu Kolskiego.