Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

Obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnoscią

Z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Społeczność naszej Placówki przemaszerowała od szkoły do Starostwa Powiatowego w Kole, gdzie pani Joanna Bałdyka w imieniu wszystkich zebranych odczytała przygotowaną na ten dzień petycję.

Następnie głos zabrali gospodarze. Obdarowali uczniów drobnymi upominkami i słodyczami.

Grupa teatralna „Pracownia” zaprezentowała bardzo ciekawą inscenizację muzyczno-ruchową, a zespół muzyczno-wokalny piosenkę, barwnie ilustrowaną układem tanecznym z parasolkami.

Ponieważ pogoda była wakacyjna,  a uczniowie bardzo grzeczni na zakończenie wszystkim uczestnikom przemarszu pani dyrektor Elżbieta Budzińska zafundowała słodkie lody.

Było miło, mądrze, słonecznie i słodko :)

Tekst i zdjęcia: Aneta Brdyś.

 

Tekst petycji: Joanna Bałdyka.

 

W każdym społeczeństwie istnieje pewien procent osób, które z przyczyn dziedzicznych, wrodzonych, w wyniku chorób, urazów, czy również nieodpowiednich warunków życia odbiegają od normy pod względem fizycznym, psychicznym lub intelektualnym. W dniu 5 maja obchodzimy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Celem obchodów jest sprzeciw wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych w każdej ze sfer życia.

Czy naszej lokalnej społeczności dotyczy problem niepełnosprawności intelektualnej? Otóż tak, rozmiar tego zjawiska przedstawia się w różnych częściach świata podobnie i zawiera się w granicach od 2 do 5% ogólnej populacji. Statystyczne więc w naszym powiecie od ok.1800 do 4400 osób dotyka ten problem.

Sto pięćdziesiąt lat temu E.Seguin, prekursor opieki nad upośledzonymi umysłowo, wyrażał pogląd, w którym z pewną rezygnacją i nadzieją stwierdzał: „Oczekując na to, by medycyna potrafiła wyleczyć, będziemy się starali zrobić wszystko, by dzieci mogły korzystać z dobrodziejstw wychowania.” Było to w połowie XIX wieku. Obecnie dzięki postępom w dziedzinie medycyny skutecznie leczy się niektóre choroby powodujące niepełnosprawność intelektualną, a dzieci i młodzież mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do szkolnictwa.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Mikołaja w Kole posługując się swoistymi metodami oddziaływań pedagogiki specjalnej próbujemy każdego dnia urzeczywistniać myśl o możliwościach lekko, umiarkowanie, znacznie, a nawet głęboko niepełnosprawnych umysłowo. Nasza wysoko wykwalifikowana kadra, wciąż rozwijająca swoją wiedzę i umiejętności przez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, nagradzana była wielokrotnie nagrodami starosty, kuratora oświaty oraz ministra za swoje osiągnięcia w pracy z uczniami.

Podejmowane przez nas działania w zakresie wczesnej stymulacji rozwojowej budzą nadzieję, że wiele możemy zrobić, by dać szansę samodzielnego, niezależnego i godnego życia osobom z istotnym obniżeniem ogólnego poziomu funkcjonowania intelektualnego  oraz trudnościami  w zachowaniu przystosowawczym, a także osobom z ryzyka niepełnosprawności intelektualnej. Dzieciom i młodzieży objętym wsparciem i pomocą pedagogiczną, dana jest w naszej placówce szansa: rozwojowa, edukacyjna i społeczna.

Chcemy zwrócić uwagę na fakt, iż zachowanie, rozwój i losy życiowe człowieka niepełnosprawnego, a także skuteczność postępowania rehabilitacyjnego zależą w znacznym stopniu od jego sytuacji i pozycji w środowisku. Nauka naszych wychowanków w godnych warunkach, o których zapewnienie zwracamy się do Państwa, z pewnością wpłynie na pozytywne postrzeganie przez społeczność lokalną pozycji placówki SOSW im. Św.Mikołaja jako miejsca nauki i rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Pragniemy przytoczyć słowa Sir Winstona Churchilla:

„Od czasu do czasu ludzie potykają się o prawdę,

ale większość podrywa się i spieszy dalej,

jak gdyby nic się nie wydarzyło.”

 

Nie pozostawajmy obojętni na tych, którzy są wokół nas! Jako społeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego im. Św.Mikołaja w Kole mamy nadzieję, iż znajdziemy zrozumienie i wsparcie, które umożliwi nam jeszcze bardziej efektywne niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie w naszym powiecie.

 

Z poważaniem

społeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Świętego Mikołaja w Kole

Powrót

Informator

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.