Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

Podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy WCKMed w Łodzi a LO w Kole.

W Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy WCKMed a Liceum Ogólnokształcącym w Kole. Przedstawicielami instytucji byli - komendant Centrum pułkownik lekarz Zbigniew Aszkielaniec i dyrektor Liceum Waldemar Koligot. Porozumienie przyczyni się do pogłębienia wiedzy uczniów w zakresie wojskowego szkolnictwa medycznego, umożliwi poznawanie nowoczesnej bazy dydaktycznej uczelni oraz wpłynie na promocje służby wojskowej wśród młodzieży.

Centrum, to jednostka szkolnictwa wojskowego podporządkowana Dowódcy Generalnemu RSZ, która realizuje szkolenie żołnierzy w ramach kursów kwalifikacyjnych, doskonalących i specjalistycznych. WCKMed. jako jedyne w wojsku szkoli ratowników pola walki, prowadzi kursy udzielania pierwszej pomocy medycznej, a także szkoli lekarzy wojskowych w udzielaniu pomocy osobom, które odniosły obrażenia podczas ostrzału lub wybuchu miny-pułapki.W hali o powierzchni 800 metrów kwadratowych stworzono warunki możliwie zbliżone do tych, które ratownicy spotkają na przykład w Afganistanie. Podobny ośrodek znajduje się tylko w Belgii.

   Sygnatariusze porozumienia mają w planach wspólne spotkania młodzieży z klas o profilach medycznym i  wojskowym z dydaktyczną kadrą uczelni, wyjazdy na zajęcia na poligonach, szkolenia z pierwszej pomocy.

  • autor: LO w Kole

Powrót

Informator

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.