Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

XLII sesja Rady Powiatu Kolskiego

W dniu 28 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kole odbyła się XLII sesja Rady Powiatu Kolskiego. Składała się ona z dwóch części – roboczej i uroczystej. Obrady otworzył przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Marek Tomicki.

Na porządek obrad części roboczej sesji złożyło się 18 punktów. W sesji wzięło udział 20 radnych. Na wstępie Starosta Wieńczysław Oblizajek przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za miesiąc grudzień oraz informację z działalności wydziałów i jednostek zespolonych za okres od 27 listopada do 22 grudnia 2017 r.

Podczas XLII sesji radni Powiatu Kolskiego podjęli 8 uchwał. Trzy spośród nich dotyczyły rocznych planów pracy Rady Powiatu Kolskiego i jej stałych Komisji oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

Kolejna uchwała obejmowała problematykę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole i dotyczyła nadania Statutu.

W dalszej części XLII sesji podjęto uchwały w sprawach:

 • ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017,
 • wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2018-2027,
 • przyjęcia budżetu Powiatu Kolskiego na 2018 r.,
 • zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na finansowane planowanego deficytu budżetu powiatu w roku 2018 oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

W merytorycznych sprawach związanych z budżetem wypowiadali się: Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek, Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak oraz radni - Jan Stępiński, Genowefa Szurgot, Ryszard Kasiorek, Rafał Ławniczak i Marek Tomicki.

Wszystkie uchwały XLII sesji podjęte zostały jednogłośnie.

W zapytaniach i interpelacjach m.in. poruszono sprawy:

 • niedotrzymania terminu ukończenia robót na moście w Grzegorzewie,
 • nieestetycznego oznakowania kolskiego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • niszczenia dróg koło Domanikowa przez ciężkie pojazdy pracujące na rzecz PKP,
 • zawieszenia herbów poszczególnych gmin w sali obrad sesyjnych.

W części uroczystej XLII sesji Rady Powiatu Kolskiego udział wzięli m.in.:

 • Leszek Galemba, Poseł na Sejm RP,
 • Czesław Cieślak, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
 • Dziekan Władysław Waszak, proboszcz Parafii matki Bożej Częstochowskiej,
 • działacze samorządowi, naczelnicy wydziałów, kierownicy służb i jednostek organizacyjnych, przedstawicieli partii politycznych oraz mediów.

Powitania gości dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Marek Tomicki, a Słowo Boże wygłosił Dziekan Władysław Waszak, proboszcz Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Kole, który jednocześnie przekazał zebranym życzenia Noworoczne. W kilku utworach zaprezentował się Chór Farny „Lutnia” im. Stanisława Moniuszki przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Krzyża Świętego w Kole. Kolędę „Bóg się rodzi” wspólnie z chórem zaintonowali również wszyscy zebrani.

Ponadto odbyła się projekcja kilkunastominutowego filmu ukazującego gospodarkę Powiatu Kolskiego, dorobek w dziedzinie oświaty, kultury i sportu oraz walory turystyczno-krajoznawcze naszego regionu. Film spotkał się z przychylnym przyjęciem licznej widowni.

Następnie Marek Tomicki udzielił głosu Staroście Kolskiemu, Wieńczysławowi Oblizajkowi, który w kilku zdaniach odniósł się do uchwalonego budżetu na rok 2018 i perspektywy finansowej 2018-2027, a w tym kontekście do najważniejszych zamierzeń o charakterze inwestycyjnym – rozbudowy szpitala, budowy dróg i mostów oraz dalszych poczynań organizacyjnych w dziedzinie oświaty. Starosta Kolski nawiązał również do zbliżających się rocznic: 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego oraz 20. rocznicy utworzenia Powiatu Kolskiego.

W imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Czesław Cieślak odznaczył Odznaką Honorową Za Zasługi Dla Województwa Wielkopolskiego trzech radnych Powiatu Kolskiego – Zdzisława Domańskiego, Czesława Marka i Ryszarda Kasiorka.

W towarzystwie Posła na Sejm RP Leszka Galemby, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki i Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek nadali tytuły honorowe i wręczyli statuetki „Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego” Czesławowi Cieślakowi i Annie Kucharskiej. Nieobecny Marek Pol uhonorowany zostanie na najbliższej sesji Rady Powiatu Kolskiego.

Kolejne osoby wyróżniono Dyplomami Uznania Starosty Kolskiego. Dyplomy przyznano: Zbigniewowi Brzozowskiemu, Kazimierzowi Kołodziejczakowi, Aleksandrze Kowalskiej, Zofii Roweckiej i Aleksandrze Wysockiej.

Ponadto 23 osoby otrzymały Statuetki – podziękowania za współpracę oraz pomoc przy organizacji imprez i uroczystości powiatowych w 2017 roku. Byli to:

 • Józef Wiśniewski – Prezes Zarządu "WIPASZ" S.A.
 • Łukasz Sztrauch – Dyrektor "WIPASZ" S.A. Koło
 • Leszek Galemba – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wiesław Galemba – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "GALW-MIĘS" w Osieku Małym
 • Łukasz Żurawik – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowego AGRONAS Sp. z o.o. w Kole
 • Antoni Żurawik – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe AGRONAS Sp. z o.o. w Kole
 • Włodzimierz Andrzejczak – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "ANDROPOL" w Borysławicach Kościelnych
 • Tadeusz Krotoszyński – Prezes Zarządu Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie
 • Andrzej Paprocki – Dyrektor Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie, Oddział w Kole
 • Grzegorz Fiałkowski – Prezes Zarządu Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o.o. w Straszkowie
 • Józef Szafrański – Rozlewnia Gazu Płynnego "Gosposia Gaz" w Straszkowie
 • Teresa i Krzysztof Góreccy – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "OGÓRECKI" w Karszewie
 • Jolanta i Edward Walkowiak – Piekarnia i Cukiernia "WALKOWIAK" w Kole
 • Waldemar Marszewski – Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "VALDI" Piekarnia-Cukiernia w Osieku Małym
 • Piotr Opas – Prezes Zarządu GLASPO Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbiu
 • Krzysztof Czeboćko – Dyrektor Zarządzający - Zakład Produkcyjny Koło Geberit Sp. z o.o.
 • Dariusz Andrzejewski – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Koninie Spółka Akcyjna
 • Mieczysław Starosta – Kierownik Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Koninie Spółka Akcyjna, Oddział w Kole
 • Władysław Tybura – WINTECH PRODUCTION GROUP Sp. z o.o. w Dąbiu
 • Urszula Kikosicka – Członek Zarządu Powiatu Kolskiego, Radna Powiatu Kolskiego
 • Dariusz Bejm – Drukarnia DAGRAF w Kole
 • Waldemar Kostański – Piekarnia Kostańscy w Kole
 • Iwona Sosnowska-Walczak – SIM Koło Sp. z o.o. w Kole

Ceremonię odznaczeń i wyróżnień zakończyło honorowanie sportowców. Wyróżnienia otrzymali:

Joanna Sołtysiak – za zdobycie Mistrzostwa Polski w triathlonie oraz Zbigniew Jamrozik, Jarosław Kawka, Radosław Małecki, Marek Frontczak i Artur Andrzejewski – za Bieg „Od Helu po Tatry dla hospicjów dziecięcych”.

XLII sesję Rady Powiatu Kolskiego zwieńczył wspólny toast za pomyślność w roku 2018.

 • autor: Władysław Zieleśkiewicz

Jacek Hugo-Bader w PiMBP w Kole

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole gościła Jacka Hugo-Badera. Spotkanie, które odbyło się 15 grudnia 2017 r. moderowała Katarzyna Janiszewska. Na widowni obecni byli wielbiciele twórczości zaproszonego gościa - wśród nich członkowie kolskich Dyskusyjnych Klubów Książki.

Jacek Hugo-Bader, reporter, specjalista od Rosji. Urodził się 9 marca 1957 roku w Sochaczewie. Z wykształcenia pedagog. Od 1990 roku w „Gazecie Wyborczej”. Wcześniej pracował jako socjoterapeuta w poradni małżeńskiej, wagowy w punkcie skupu trzody chlewnej i ładowacz na kolei. Jest jednym z najbardziej cenionych w Polsce reporterów zajmujących się krajami byłego ZSRR. W sumie spędził tam cztery lata. Azję Środkową, pustynię Gobi, Chiny i Tybet przejechał na rowerze. Kajakiem przepłynął jezioro Bajkał.

Twórczość: „W rajskiej dolinie wśród zielska”, Prószyński i S-ka, Warszawa 2002; „Biała gorączka”, Czarne, Wołowiec 2009; „Dzienniki kołymskie”, Czarne, Wołowiec 2011; „Długi film o miłości. Powrót na Broad Peak”, Kraków, Znak 2014;  „Skucha” Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016.

Filmy dokumentalne: „Zamek” z cyklu „Nasz spis powszechny” autorstwa Pawła Łozińskiego (2002) „Jacek Hugo-Bader. Korespondent z Polszy”, scenariusz i realizacja razem z Pawłem Łozińskim (2007)

Nagrody: Grand Press - w latach 1999 i 2003; nominacja do Nagrody Literackiej Nike 2003; Bursztynowy Motyl (2010); nominacja do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego 2010; nominacja do Nagrody Literackiej Gdynia 2010.

Sukces #KOMÓRKOMANII w Zespole Szkół Technicznych w Kole

Podczas finału akcji WIELKOPOLSKA#KOMÓRKOMANIA, 13 grudnia br., Zespół Szkół Technicznych w Kole pozyskał potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych.

Społeczność szkolna wraz z fundacją DKMS wsparła misję walki z nowotworami krwi. Zaangażowanie dyrekcji, nauczycieli, uczniów i pozostałych pracowników szkoły w pozyskiwanie potencjalnych dawców pomoże pacjentom zmagającym się z nowotworami krwi na całym świecie.

Poprzez wolontariat akcja buduje właściwe postawy społeczne i uwrażliwia młodzież na problemy drugiego człowieka. Realizacja działań w ramach akcji #KOMÓRKOMANIA wpisuje się w założenia podstawy programowej III i IV etapu edukacyjnego. Rozwija u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Koordynatorem szkolnej akcji była Dorota Kołodziejska , a nauczycielki Małgorzata Gralak i Emilia Lewicka wspomagały organizację przedsięwzięcia. Uczennice: Weronika Czupryńska, Klaudia Jankowska, Karolina Olczak, Paulina Rogacka, Monika Nadolska oraz Wiktoria Tęgos pełniły rolę wolontariuszek.

„Ty też uratuj komuś życie” to hasło, na które odpowiedziała cała społeczność Zespołu Szkół Technicznych w Kole. Wszystkim należą się podziękowania, ale szczególne wyrazy wdzięczności należy skierować do uczniów, którzy stali się potencjalnymi dawcami.

 • autor: Dorota Kołodziejska

Trener NBA w Zespole Szkół Technicznych w Kole

Dick Helm, trener koszykówki, nauczyciel i wykładowca, który przez ponad dwie dekady pracował w najlepszej koszykarskiej lidze świata NBA...

Powiatowa Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS

1 grudnia został ogłoszony przez Światową Organizację Zdrowia Światowym Dniem AIDS. W tym dniu na całym świecie, w tym i Polsce, odbywają się m.in. konferencje, przemarsze, happeningi oraz akcje edukacyjne dotyczące profilaktyki HIV/AIDS.

W ramach obchodów corocznym zwyczajem Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kole podjęła się organizacji Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS dla uczniów z 7 szkół ponadgimnazjalnych powiatu kolskiego. Współorganizatorami tegorocznej olimpiady byli: Powiat Kolski oraz Zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża w Kole.

Do olimpiady przystąpiło 21 uczniów z 7 szkół ponadgimnazjalnych powiatu kolskiego:

Liceum Ogólnokształcącego w Kole, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole, Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu, Zespołu Szkół Technicznych w Kole, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie, Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu.

Uczestnicy rozwiązywali test, który składał się z 36 pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Zgodnie z regulaminem maksymalnie można było uzyskać 36 punktów.

Laureatami Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV i AIDS w roku 2017 zostali:

I miejsce: Katarzyna Sulińska z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu,

II miejsce: Julia Mikołajczyk – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie,

III miejsce: Magdalena Krajewska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie.

Celem przeprowadzenia olimpiady było zwrócenie uwagi młodych ludzi na ciągle aktualny problem zdrowotny jakim jest HIV/AIDS. Choroba rozszerza się w zastraszającym tempie.

Na świecie żyje z HIV blisko 33 mln osób. Od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 sierpnia 2017, w Polsce odnotowano już 22.164 osoby zakażone wirusem HIV, 3.506 zachorowań na AIDS, a 1.374 chorych zmarło. Codziennie średnio 2-3 osoby dowiadują się, że są nosicielami wirusa.

Podczas oczekiwania na wyniki olimpiady młodzież wysłuchała szkolenia w ramach programu „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny”. Szkolenie prowadził Mariusz Rumiejowski z Komendy Powiatowej Policji w Kole, Wydziału Prewencji z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii. Młodzież dowiedziała się, jakie zagrożenia zdrowotne i skutki prawne niesie z sobą zażywnie dopalaczy. Szkolenie urozmaicone było prezentacją krótkich filmików z udziałem sportowców i muzyków popierających projekt: „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny”.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kole prowadzi działania profilaktyczne HIV/AIDS nie tylko 1 grudnia, ale i na co dzień, rozpowszechniając informacje na temat choroby, sposobów ograniczania ryzyka zakażenia i możliwości testowania.

Kilka faktów o HIV.

 • Nie można się zakazić wirusem HIV przez podanie ręki, korzystanie ze wspólnych naczyń, a także pływanie w tym samym basenie, korzystanie ze wspólnej ubikacji, pocałunek itp. Powodem tego jest prosty fakt, że wirus HIV nie może długo istnieć poza organizmem człowieka, gdyż niszczy go ciepło, wysychanie, mydło, woda, detergenty oraz wiele innych zewnętrznych czynników.
 • Jeżeli ktoś wie o swoim zakażeniu i podejmie leczenie antyretrowirusowe, może żyć do późnej starości, a jakość jego życia wcale nie musi ulec diametralnej zmianie.
 • Jeżeli kobieta wie o swoim zakażeniu i podjęła leczenie antyretrowirusowe, może urodzić zdrowe dziecko.
 • Nie można się zakazić od ukąszenia komara. HIV to ludzki wirus upośledzenia odporności, niezdolny do rozwoju w organizmie komara czy innego owada, w którym nie ma możliwości namnażania się m.in. z powodu braku u bezkręgowców odpowiednich do tego celu komórek.

Zakażeni wirusem HIV przy odpowiedniej kuracji mogą żyć z chorobą wiele lat. Nie poradzą sobie jednak z otaczającą obłudą.

 • autor: Beata Biskupska - PSSE w Kole

XL sesja Rady Powiatu Kolskiego

W dniu 30 listopada br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kole odbyła się XL sesja Rady Powiatu Kolskiego. Obrady otworzył przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Marek Tomicki, który serdecznie powitał radnych, działaczy samorządowych, naczelników wydziałów, kierowników służb i jednostek organizacyjnych, przedstawicieli partii politycznych oraz media.

W porządku obrad znalazło się 17 punktów obejmujących szeroki zakres tematyczny. Na wstępie Wicestarosta Marek Banaszewski przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za miesiąc listopad oraz informację z działalności wydziałów i jednostek zespolonych za okres od 23 października do 24 listopada 2017 r.

W części sprawozdawczo-informacyjnej sesji przedstawiono Informację Powiatowego Zarządu Dróg z działalności w roku 2017. Wystąpienie Dyrektora PZD wywołało ożywioną dyskusję, przedmiotem której było postulowane zatrudnienie 2 pracowników pionu technicznego oraz doposażenie w tabor samochodowy i sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki. Sugerowano, by źródłem finansowania zakupów dla PZD były środki pozyskiwane z tytułu zajęcia pasa drogowego. Informacja PZD uzyskała wcześniej pozytywną opinię Komisji Gospodarczej Rady Powiatu Kolskiego, a na sesji została przyjęta przez aklamację.

Podczas XL sesji radni Powiatu Kolskiego podjęli 7 uchwał. Dwie spośród nich przygotowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dotyczyły:

 • zmiany uchwały Nr XXXVII/243/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2017 roku,
 • uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017-2019”.

Kolejne dwie uchwały obejmowały problematykę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole i dotyczyły:

 • zbycia aktywów trwałych SP ZOZ w Kole,
 • wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SP ZOZ za rok 2017.

W dalszej części XL sesji podjęto uchwały w sprawach:

 • obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kolskiego, (dotyczy planowanej budowy telekomunikacyjnego przyłącza światłowodowego)
 • nadania tytułu honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego” (dla 3 osób)
 • wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.

Z wyjątkiem jednej wszystkie uchwały XL sesji podjęte zostały jednogłośnie.

W zapytaniach i interpelacjach poruszono sprawy:

 • trudności w realizacji przebudowy ulicy Przemysłowej w Kole,
 • usunięcia pozostałości po słupach oświetleniowych w rejonie ulic Składowa i Opałki,
 • uszkodzenia przejazdów kolejowych i odcinków dróg przez ciężkie pojazdy 2 działających firm na terenie Gminy Chodów,
 • nowych miejsc parkingowych przy kolskim szpitalu i umowy z nowym operatorem.
 • kosztów remontu dachu nad pomieszczeniami SOSW przy ulicy Kolejowej w Kole,
 • nowego logotypu Powiatu Kolskiego,
 • zawieszenia herbów poszczególnych gmin w sali obrad sesyjnych.

Ostatnia z interpelacji wywołała dłuższą dyskusję, w wyniku której Rada Powiatu Kolskiego głosami 16 radnych przy jednym głosie wstrzymującym się przyjęła stanowisko o ponownym zawieszeniu herbów gmin Powiatu Kolskiego w sali obrad.

 • autor: Władysław Zieleśkiewicz

Ćwiczenie kierowniczo-sztabowe w Grabinie Wielkiej

W dniu 24 listopada 2017 roku w miejscowości Grabina Wielka, gm. Dąbie przeprowadzone zostało ćwiczenie kierowniczo-sztabowe z elementami praktycznego działania pod nazwą:

„Działanie i współdziałanie służb, inspekcji, straży i jednostek samorządu terytorialnego podczas wykrycia ogniska ptasiej grypy (wirusa H5N8) na terenie powiatu kolskiego, również w stanie podwyższonej gotowości obronnej państwa”.

Tłem przeprowadzenia ćwiczenia są stwierdzone w I kwartale 2017 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 na terenie województwa wielkopolskiego w powiatach: ostrzeszowskim, nowotomyskim, poznańskim i ostrowskim.

Ćwiczenie adresowane było do wójtów, burmistrzów oraz pracowników gmin z terenu powiatu kolskiego wykonujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz spraw obronnych, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego, członków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, radnych powiatowych, dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych, kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży oraz jednostek podległych i nadzorowanych. Kierującym działaniami był Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole, jako służba wiodąca (zgodnie z Procedurą realizacji zadań PRZ.11.2. Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Kolskiego – „Działania Powiatowego Lekarza Weterynarii w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt).

Ćwiczenie rozpoczęło się o godzinie 10.00 częścią teoretyczną, podczas której swoje prezentacje przedstawili: inspektor Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kole Robert Jokiel oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii Radosław Namyślak. Następnie uczestnicy ćwiczenia przemieścili się na teren symulowanego ogniska wirusa grypy, gdzie o godz. 11.15 rozpoczęła się część praktyczna, podczas której pracownicy Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej zaprezentowali zebranym, jak prawidłowo zabezpieczyć miejsce wystąpienia ogniska ptasiej grypy w celu niedopuszczenia do jej rozprzestrzeniania się na dalsze obszary. Po zakończeniu części praktycznej nastąpił powrót do remizy OSP w Grabinie Wielkiej, w której organizatorzy dokonali podsumowania i omówienia ćwiczenia.

Głównymi celami ćwiczenia było:

 • sprawdzenie oraz ocena systemu gotowości zarządzania kryzysowego powiatu kolskiego w sytuacji zagrożenia epizootycznego,
 • współdziałanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego, powiatowych służb, inspekcji i straży w sytuacji wystąpienia na terenie powiatu kolskiego wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI),
 • sprawdzenie oraz doskonalenie procedur zarządzania kryzysowego,
 • zgrywanie czynności związanych z pozyskiwaniem i przekazywaniem informacji przez Powiatowe i Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego,
 • sprawdzenie przygotowania sytemu zabezpieczenia logistycznego powiatu kolskiego,
 • dokonanie przeglądu aktów prawnych dotyczących zarządzania kryzysowego oraz zadań organów administracji publicznej w sytuacji wystąpienia zagrożeń.

W ćwiczeniu wzięli udział: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole – prowadzący ćwiczenia, Wicestarosta Kolski, Sekretarz Powiatu, Burmistrz Miasta Dąbie, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu kolskiego, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kole, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kole, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kole, członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Dąbiu, Samodzielne stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach i organizacji publicznego transportu zbiorowego, Wydział Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kole.

Zakładane cele szkoleniowe zostały osiągnięte.

Organizatorami ćwiczenia byli Starosta Kolski i Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole przy współpracy z Burmistrzem Miasta Dąbie, Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, Komendantem Powiatowym Policji w Kole, Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Kole.

Za prawidłowy przebieg ćwiczenia odpowiadał Wydział Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kole.

XX lecie Zespołu Tańca Ludowego „Kościelec”

18 listopada bieżącego roku, to bardzo ważna data dla byłych i obecnych członków oraz sympatyków Zespołu Tańca Ludowego „Kościelec”. W tym właśnie dniu, w auli zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu od godz. 16.00 królował taniec i muzyka ludowa. 20- lecie Zespołu fetowano barwnie i głośno.

Uroczystości rozpoczął wspólny Polonez wykonany przez wszystkie grupy wiekowe obecnych tancerzy oraz absolwentów. Później, absolwenci zatańczyli swojego Poloneza. Po nich kolejne grupy wykonywały barwne tańce z różnych regionów Polski. Choreografem większości układów tanecznych była Anna Kucharska – założycielka i opiekunka Zespołu. Ta „mała” wzrostem kobieta jest „wielkim człowiekiem”, z ogromną charyzmą. Przez 20 lat nie poddawała się trudnościom związanym a to z brakiem chętnych, a to z brakiem funduszy i prowadziła swoja pracę u podstaw. Ten dzień należał do niej i jej podopiecznych. Były wzruszenia, podziękowania, gratulacje i życzenia dalszych sukcesów. Wszyscy obecni doceniali trud i zaangażowanie pani Ani włożony w rozwój Zespołu. Obecne na uroczystości gminne i powiatowe władze samorządowe podkreślały wyjątkową rolę jaką Zespół pełni w promocji regionu, a minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotr Gliński nagrodził bohaterkę dnia Dyplomem za szczególne zasługi dla promocji polskiej kultury i kultywowania tradycji swego regionu oraz społecznie inspirujące działania na rzecz upowszechniania i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Podczas uroczystości doceniono również współpracujące z Zespołem Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury i Folkloru przy ZSRCKU w Kościelcu. Organizacja ta stara się wspierać Zespół Tańca Ludowego „Kościelec” oraz grupy młodsze i „starszaków” pozyskując fundusze i sponsorów na zakup nowych strojów, organizację warsztatów i inne działania.

Doceniając pomoc i zaangażowanie władz samorządowych, dyrekcji Szkoły oraz osób wspierających rozwój Zespołu, pani Ania wszystkim podziękowała, a swoim pomocnikom wręczyła pamiątkowe statuetki.

Uroczystości zakończył wspólny, brawurowo wykonany krakowiak, czas dla fotografów oraz pyszny tort.

 • autor: Magdalena Nejman - ZSRCKU w Kościelcu

Konkurs BHP w ZST w Turku

,,Jeśli kochasz swą rodzinę zapamiętaj słowa te- nastaw siebie i rodzinę na zasady BHP” –tym hasłem uczennica klasy 3 Branżowej Szkoły Zawodowej I Stopnia ZST w Kole Daria Skoniecka zajęła I miejsce w konkursie na hasło promujące zasady stosowania przepisów BHP

15 listopada 2017r. młodzież z Zespołu Szkół Technicznych w Kole wzięła udział w warsztatach i konferencji pod hasłem ,,Bezpiecznie od Startu” zorganizowaną przez Zespół Szkół Technicznych w Turku pod patronatem Państwowej Inspekcji Pracy.

Od kilku lat Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi kampanie poświęconą młodym pracownikom rozpoczynającym pracę zawodową. Kampania ta ma na celu edukowanie młodzieży w dziedzinie zagrożeń zawodowych i kształcenie pożądanych postaw w zakresie bezpiecznych zachowań w pracy, a także informowanie przyszłych pracowników o prawnych aspektach ochrony pracy.

Młodzież uczestniczyła w warsztatach dotyczących prawa pracy, prezentacjach, na których informowano przyszłych pracowników jak powinny wyglądać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz pokazach przeprowadzonych przez Państwową Straż Pożarną w Turku.

Udział w konferencji był dla wszystkich cennym doświadczeniem, dzięki któremu zwiększyła się świadomość dotycząca zagrożeń związanych z wykonywaniem pracy oraz wiedza na temat prawa pracy.

XXIV Konferencja Kardiologiczno-Kardiochirurgiczna

W dniu 17 listopada 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Kole (sala 102) odbyła się XXIV Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Kardiologiczno – Kardiochirurgiczna. Konferencję poprowadzili: prof. dr hab. med. Jerzy Sadowski oraz prof. UJ dr hab. med. Bogusław Kapelak. Organizatorami konferencji była Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, Polskie Towarzystwo Lekarskie - Oddział w Kole, Starostwo Powiatowe w Kole, Urząd Miejski w Kole, Wielkopolska Izba Lekarska - Delegatura w Koninie.

Poniżej znajduje się program konferencji.

Teatr Tak w PiMBP w Kole

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole gościła  Teatr Tak ze spektaklem „Nadchodzi Pipi” (14.11.).

Scenariusz przedstawienia został zainspirowany tekstem Astrid Lindgren „Pippi wchodzi na pokład”.

Pipilotta Wiktualia Firanella Złotomonetta Pończoszanka, sprytna, rezolutna dziewczynka mieszkająca  sama w willi Śmiesznotce i czekająca  na powrót taty – Efraima Pończochy, prawdopodobnie króla murzyńskiego, podczas jego nieobecności bawi się w berka z policjantem,  ucząc go przy tym angielskich nazw dzikich zwierząt. Wraz z przyjacielem Tommym zbiera przeróżne skarbo-rzeczy. Następnie przenosi się do amerykańskiej szkoły, gdzie tańczy amerykańską cha-chę, a nie mogąc się doczekać swoich urodzin postanawia skrócić tydzień wywołując Szamana z egzotycznego Laosu.

W przedstawienie wpleciono elementy język angielskiego: nazwy zwierząt w ZOO: monkey, lion, elephant, zebra, giraffe, dolphin, penguin, tiger, bear; nazwy przyborów szkolnych: backpack, book, pencil, pencilcase; wyrażenia: jump like a ball, close your eyes, dance like me, touch your nose, one step left/right, clap your hands; dni tygodnia. W spektaklu znalazły się elementy interaktywne: wspólne zbieranie skarbo-rzeczy, nauka tańca animacyjnego “Amerykańska cha-cha”, zaklinanie tygodnia i nauka „Piosenki Szamana”,  marzenie na raz.

Teatr TAK działa od 2011 roku, a odbiorcami jego twórczości są dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jako jedyny teatr w Polsce wprowadził do  spektakli elementy języka angielskiego, by oprócz wartości zawartych w treściach, zachęcać małych widzów do nauki języków obcych. Bawi ucząc – uczy bawiąc. Scenariusze spektakli opierają się na  klasyce literatury dziecięcej, jak i autorskich pomysłach. Nad przygotowaniem spektakli pracują zawodowi aktorzy i muzycy. Każdy spektakl jest interaktywny, aktorzy zapraszają dzieci do swojego scenicznego świata, jedni drugim przekazują pozytywną energię, śpiewają i tańczą, śmieją się –  nawet do łez. Bajki ocierają się swoją konwencją o kabaret. Teatr  współpracuje z Zamkiem Królewskim na Wawelu, Zamkiem w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, Domem Kultury Śródmieście w Warszawie, dziesiątkami domów kultury, setkami mniejszych instytucji kulturalnych na terenie całej Polski i tysiącami placówek przedszkolnych. Spektakle z powodzeniem wystawia w Domach Dziecka Ociemniałego i Ośrodkach Rehabilitacyjno-Wychowawczych dla dzieci i dorosłych, co świadczy o realizacji terapeutycznej funkcji teatru.

Przedstawienie obejrzały dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Kole, oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Kole.

 • autor: Anna Pietruszka - PiMBP w Kole

Spotkanie z "Aventura" w PiMBP wKole

Troje przyjaciół – Sebastian Hennig, Mateusz Matuszewski i Wojtek Malicha – stworzyło projekt podróżniczy „Aventura”. W marcu 2017 roku wyruszyli w niesamowitą podróż do Azji. Pokonali  tysiące  kilometrów, podróżując niskobudżetowo – głównie autostopem. Zwiedzili różne państwa, poznali ciekawych ludzi, przeżyli wiele przygód.

Powiatowa i Miejska Biblioteka |Publiczna w Kole  gościła  Sebastiana Henniga i Mateusza Matuszewskiego podczas dwóch spotkań (13.11.):  w  Ratuszu –  dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Kole i Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole, oraz dla odbiorców dorosłych w Czytelni.
Podróżnicy opowiedzieli o projekcie „Aventura Azja 17” i zrelacjonowali swoją wyprawę z Polski do Chin. Prelekcję podróżniczą w poprowadzili w stand-upowej formie. Po wysłuchaniu opowieści widzowie mogli zakupić książkę i zrobić pamiątkowe zdjęcie.

 • autor: Anna Pietruszka - PiMBP w Kole

Spotkanie z Renatą Piątkowską w PiMBP w Kole

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole,  już po raz kolejny, gościła Renatę Piątkowską,  autorkę około 30 książek dla dzieci,  m.in.: „Opowiadań dla przedszkolaków”, „Opowiadań z piaskownicy”, „Nie ma nudnych dni”, „Z przysłowiami za pan brat”, „Przygoda ma kolor niebieski”, „Wszystkie moje mamy” . W 2007 roku pisarka otrzymała drugą nagrodę za książkę dla dzieci do lat 6 w konkursie literackim na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży im. Astrid Lindgren, zorganizowanym przez Fundację ABCXXI – „Cała Polska czyta dzieciom”.  Renata Piątkowska znalazła się wśród laureatów konkursu, rozstrzygniętego na początku kwietnia 2008 r., o Nagrodę im. M. Weryho-Radziwiłłowicz, przyznawaną przez miesięcznik „Bliżej Przedszkola”.  Pisarka należy do zacnego grona Kawalerów Orderu Uśmiechu.

Tym razem,  spotkanie, które odbyło się 15 listopada br. w Czytelni PiMBP w Kole,  poświęcone zostało książce „Która to Malala?”, wzruszającej opowieść o sile, która drzemie w każdym z nas, o tym, że warto walczyć i pomagać słabszym. Malala,  bohaterka opowiadania, to niezwykła nastolatka, blogerka, która – opisując sytuację dziewcząt w pakistańskim szkolnictwie – naraziła się talibom. To też laureatka Pokojowej Nagrody Nobla oraz najmłodsza w gronie Kawalerów  Orderu Uśmiechu.

Pisarce towarzyszyła Malwina Kożurno, wspaniała lektorka, która podczas spotkania odczytywała fragmenty historii o Malali.

„Spotykając się z dziećmi podczas różnych okazji, pytam, które z ich praw jest dla nich najważniejsze. Polskie dzieci wskazują prawo do wyrażania swojego zdania. Właśnie to prawo ważne jest też dla Malali Yousafzai, pakistańskiej dziewczyny, która nie tylko z odwagą z niego korzysta, ale także śmiało mówi o kolejnym fundamentalnym prawie: prawie do nauki. W wielu krajach możliwość chodzenia do szkoły jest traktowana jako przykra konieczność. Dla Malali i jej koleżanek nauka była upragnioną, jedyną szansą na lepszą przyszłość”.
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak

Nie musimy dodawać, że spotkanie wywarło na uczestnikach – dzieciach ze Szkół Podstawowych: nr 1 i nr 3 w Kole – niesamowite wrażenie.

 • autor: Anna Pietruszka - PiMBP w Kole

Dzień Patrona ZSRCKU w Kościelcu

Jak zwykle w listopadzie młodzież, ZSRCKU im. S. Staszica w Kościelcu, spotkała się na uroczystości poświęconej Stanisławowi Staszicowi, który jest patronem szkoły już od 37 lat. Coroczne spotkania ze Staszicem, bo tak przyjęło nazywać się uroczystość potocznie, to stały element życia szkoły.

W tym roku, w bogatej ofercie różnorodnych konkursów, każdy mógł wybrać coś dla siebie. Uczniowie z klas II i III sprawdzali swoją wiedzę o patronie i historii szkoły. W 11. edycji szkolnego konkursu I miejsce zajęli uczniowie z klasy III TE: Marika Kolińska i Konrad Kucharski. Zwycięzcy tego konkursu biorą później udział w Ogólnopolskim Sympozjum Szkół Staszicowskich. Reprezentanci klas pierwszych opracowywali program wycieczki promującej miejsca związane ze S. Staszicem, najlepszą propozycję przedstawiły uczennice klasy I TE: Zofia Bartczak i Natalia Szafrańska. Pozostali mogli się zmierzyć z projektem ulotki lub folderu reklamującego szkołę, bezkonkurencyjnymi okazały się, ex aequo Marcelina Jabłońska i Kamila Szafrańska z klasy II b TE.

Dzień Patrona to nie tylko konkursy, ale spotkanie z historią: życiem i poglądami S. Staszica, przedstawionymi w ciekawy i atrakcyjny sposób przez nauczyciela historii p. Krzysztofa Sawickiego. To święto jest także szczególne dla najlepszych uczniów, osiągających dobre wyniki w nauce, znajdujących czas na działalność społeczną i pozalekcyjną, którzy dzisiaj otrzymali, przyznawane od 2007r., Nagrody im. S. Staszica. Dyplomy oraz nagrody zwycięzcom i nominowanym wręczyli: przewodnicząca Kapituły  Stanisława Ciszyńska, dyrektor szkoły Wiesław Kujawa  oraz wicedyrektor Konrad Grzelak. W roku szkolnym 2017/2018 nagrodę  otrzymali: Gilarek Ewelina i Kamiński Marek z klasy IV b TE.

Uczniowie pierwszych klas Technikum Ekonomicznego o specjalności prawno-mundurowej złożyli w tym dniu uroczyste ślubowanie, a uczniowie pozostałych klas mundurowych otrzymali z rąk pana Artura Foryńskiego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kole i wicedyrektora Konrada Grzelaka, kolejne stopnie awansu, które są uhonorowaniem określonych postaw i wyników w nauce. Wydarzeniu towarzyszyły dwie wystawy: Patron Szkoły w sztuce carvingu w auli i publikacji książkowych poświęconych Stanisławowi Staszicowi czytelni biblioteki szkolnej.

A na koniec, dla smaku i przyjemności podniebienia, uczniowie klasy II TŻ, pod opieką pani Jolanty Fraszczyk-Frontczak, przygotowali kosze „patronek”- pierników wypiekanych zawsze na Dzień Patrona. Kto ich nie skosztował niech żałuje. Organizatorkami Dnia Patrona były: Małgorzata Wojciechowska, Monika Jabłońska i Aneta Gorzkowska.

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2017 roku obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Tradycyjnie uroczystości rozpoczęły się przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kole, gdzie zebrały się delegacje, przedstawiciele i poczty sztandarowe szkół, służb mundurowych, instytucji, stowarzyszeń, związków, organizacji oraz mieszkańcy miasta i powiatu, których nie mogło zabraknąć w tym podniosłym dniu. Wśród przybyłych znaleźli się m.in. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Leszek Galemba, Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole bryg. Robert Kropidłowski, Komendant Powiatowy Policji w Kole insp. Mirosław Ścisły, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole Ewa Lewicka, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole Radosław Namyślak, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Kole, radni powiatowi i miejscy.

Uroczystość prowadził kmdr ppor. rezerwy Robert Jokiel – inspektor Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kole. Obchody rozpoczęto odegraniem hymnu państwowego, któremu towarzyszyło uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt przez uczniów klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole. Następnie powitano zebranych, a przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą "Poległym Obywatelom Miasta Koła Za Wolność Ojczyzny w latach 1914-1918, 1939-1945".

W dalszej części kolumna marszowa wraz z Orkiestrą Dętą OSP w Kole ruszyła ulicami miasta w stronę kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole. W trakcie przemarszu uczestnikom zostały przekazane białe i czerwone parasole.

W trakcie przemarszu złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą miejsce kaźni Polaków w latach 1945-1956 umieszczoną na budynku byłej siedziby NKWD i UB przy ul. Grodzkiej, a następnie przy pomniku "Poległym Bojownikom o Wolność Ojczyzny w latach 1831, 1863, 1914-1918, 1939-1945" nad kanałem ulgi rzeki Warty. W tym miejscu głos zabrał Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych w Kole Tomasz Nuszkiewicz, który przybliżył historię odzyskania przez Polskę niepodległości oraz Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek, który podkreślił znaczenie i doniosłość tego dnia, a także podziękował wszystkim za udział i spełnienie patriotycznego obowiązku. Po wystąpieniach i odegraniu "Roty" nastąpiło wypuszczenie gołębi pocztowych symbolizujących pokój i wolność.

Obchody zakończyła uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny koncelebrowana przez kolskich kapłanów. Oprawę muzyczną zapewnił Chór Farny "Lutnia" pod dyrekcją Jana Kordylewskiego. Przed mszą zebrani mogli obejrzeć i wysłuchać montażu słowno-muzycznego pt.: "Pod skrzydłami Białego Orła" w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole

Serdecznie dziękujemy wszystkim pocztom sztandarowym, delegacjom oraz mieszkańcom za wzięcie udziału w tegorocznych obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

 

                                                                                                                                       Wydział Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego

                                                                                                                         

Wykłady Piotra Gołdyna w PiMBP w Kole

W czwartek (09.11.) poprzedzający  Narodowe Święto Niepodległości - w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kole - odbyły się dwa spotkania z  prof. nadzw. dr hab. Piotrem Gołdynem, historykiem, historykiem wychowania, regionalistą, wykładowcą na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu; członkiem: Zarządu Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,  Towarzystwa Historii Edukacji,  Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w Warszawie [zajmuje się heraldyką i weksylologią (nauka zajmująca się badaniem wszelkiego rodzaju flag, ich historii i symboliki)]; autorem ponad 300 artykułów popularnych, popularnonaukowych i naukowych, autorem i redaktorem ponad 30 książek, redaktorem naczelnym Polonia Maior Orientalis (studia z dziejów Wielkopolski Wschodniej).

Wykładu „Jak Polska i Koło niepodległość odzyskały i jak w następnych latach rocznice świętowały” (wzbogaconego o pokaz multimedialny) wysłuchali:  w godzinach dopołudniowych - młodzież z Liceum Ogólnokształcącego  i Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole, a  popołudniowych -  odbiorcy dorośli.

Spotkania odbyły się  w ramach projektu Miejskiego Domu Kultury w Kole  "Zagrajmy jak w 1918".

"Zagrajmy jak w 1918" - to nazwa zadania zainspirowanego wydarzeniami artystycznymi, odbywającymi się Kole, tuż po ucieczce zaborców.  W zbiorach kolskiego muzeum znajduje się afisz  informujący o tym, że 16 i 17 listopada 1918 r., na deskach nieistniejącego już dziś  teatru,  odbyła się premiera komedii Jana Szutkiewicza (Szukiwicza) pt. "Popychadło", w której grali kolscy aktorzy-amatorzy.

Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa".

 • autor: Anna Pietruszka - PiMBP w Kole

Powiat Kolski ma swoje logo

Informujemy, iż Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z dnia 10 października 2017 roku udzielił prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny: „Powiat Kolski w centrum Polski”, zgłoszony przez Powiat Kolski w dniu 15.05.2017 r.

Znak stał się więc logo Powiatu Kolskiego.