Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

Zakończenie roku w LO w Kole

„Póki jesteśmy młodzi, wszystko jest przed nami” taka myśl przyświecała tegorocznemu zakończeniu roku szkolnego 2016/2017. Wszyscy zebrani w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole uczestniczyli w uroczystym i pierwszym w historii szkoły uhonorowaniu najlepszych uczniów stypendiami za wybitne osiągnięcia w minionym roku.

Fundatorem nagród pieniężnych była firma Wood-Mizer oraz Stowarzyszenie Absolwentów, Przyjaciół i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole. W imieniu Wood-Mizer stypendia wręczył Pan Prezes Robert Bagiński, który jest również absolwentem szkoły. W swoim wystąpieniu podkreślił jak ważne są ambicje i wola działania, robienie ważnych rzeczy ponad to, co jest tylko wymagane i konieczne. Złożył gratulacje osobom wyróżnionym i ich rodzicom. W imieniu Stowarzyszenia stypendia wręczyła Pani Prezes Katarzyna Brett.

W sumie wyróżniono 28 osób z klas I i II. W dalszej części uroczystego zakończenia roku Pan Dyrektor Waldemar Koligot wręczył statuetki i listy gratulacyjne osobom, które osiągnęły wysoką średnią. W tym roku szkolnym była to imponująca liczba ponad 125 wyróżnień.

                                                                                                                     Tekst i zdjęcia: Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Kole

Gospodarka wodno-ściekowa

Dziś o godz. 12.00 w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Kole miało miejsce uroczyste podpisanie umów o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowy zostały zawarte pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego, a beneficjentami: Gminą Chodów, Gminą Koło, Gminą Olszówka oraz Gminą Przedecz.

XI Turniej Orkiestr Dętych „O Kryształowe Koło”

W dniu 18 czerwca 2017 roku odbył się XI Turniej Orkiestr Dętych „O Kryształowe Koło”. W tegorocznej imprezie uczestniczyły orkiestry z: Krasocina, Lubawy, Lublińca, Poddębic, Sierakowa oraz Tykadłowa.

Gospodarzem turnieju była Orkiestra Dęta OSP Koło, która obchodzi w tym roku 115-lecie swojego istnienia. Jury w swoich ocenach brało pod uwagę przede wszystkim walory muzyczne, ale także przemarsz. Wśród członków jury zasiadł płk. Lechosław Wilk - długoletni kapelmistrz Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych.

O godzinie 13:30 kolumna marszowa złożona z przybyłych orkiestr ruszyła w stronę Stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole.

Po wysłuchaniu wszystkich orkiestr przyznano następujące nagrody:
Przemarsz: I miejsce- MOD Krasocin
Koncert: I miejsce- Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Lublińca
II miejsce- MOD Krasocin
III miejsce- Orkiestra Dęta Poddębice

Organizatorami XI Turnieju Orkiestr Dętych „O Kryształowe Koło" byli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Burmistrz Miasta Koła, Starosta Kolski, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole, Miejski Dom Kultury w Kole oraz gospodarz - Orkiestra Dęta OSP w Kole.

                                                                                                                                                                                                             zdjęcia: e-kolo.pl

Konkurs plastyczny w PiMBP w Kole

Kluby: Popołudniowy Książkolubów i Przyrodnika przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kole oraz Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole ogłaszają wyniki konkursu plastycznego „Wielki Błękit”.

Celem konkursu były: edukacja plastyczna i przyrodnicza dzieci oraz młodzieży; uwrażliwienie na piękno, bogactwo i różnorodność otaczającego świata; dostrzeganie współzależności i równowagi przyrodniczej między poszczególnymi elementami środowiska.

Tematem i zadaniem - wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej różnorodność podwodnego świata i ukazującej charakterystyczne dla niego elementy przyrody ożywionej i nieożywionej.

Na konkurs wpłynęło 114 prac. Jury powołane przez Organizatorów konkursu wyłoniło 25 laureatów w kategoriach:

przedszkole:

I miejsce - Damian Wakuła, Przedszkole Miejskie nr 5 w Kole, opiekun: Renata Zamelska

II miejsce - Kacper Krukowski, Przedszkole Miejskie nr 5 w Kole, opiekun: Renata Zamelska

III miejsce - Gabriela Pińkowska, Przedszkole Miejskie nr 5 w Kole, opiekun: Karolina Szulgit

wyróżnienie - Martyna Majda, Przedszkole Miejskie nr 6 w Kole, opiekun: Marta Rogowska

szkoła podstawowa, kl. 1-3

I miejsce - Szymon Foczmaniak, kl. 2, Niepubliczny Tęczowy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kole, opiekun: Karolina Porosa

II miejsce - Filip Szafrański, kl.2, Szkoła Podstawowa nr 4 w Kole, opiekun: Jolanta Pusta

III miejsce - Nadia Chojecka, kl. 3 e, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kole, opiekun: Krystyna Gradomska

wyróżnienie - Wiktor Żurawik, kl. 1, Szkoła Podstawowa nr 4 w Kole, opiekun: Elżbieta Łuczak

szkoła podstawowa, kl. 4-6

I miejsce - Grzegorz Nadolny, kl. 5, Zespół Szkół w Dąbiu

II miejsce - Bartosz Iwiński, kl. 6 c, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kole, opiekun: Elżbieta Olejniczak

III miejsce - Jakub Łączkowski, kl. 6 d, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kole, opiekun: Elżbieta Olejniczak

wyróżnienia: Ksawery Murawiec, kl. 4 c, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kole, opiekun: Elżbieta Olejniczak

                        Julia Augustyniak, kl. 5 a, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kole, opiekun: Elżbieta Olejniczak

gimnazjum

I miejsce: Klaudia Grzelak kl. 3, Gimnazjum w Łuczywnie, opiekun: Małgorzata Cugier

                  Monika Raźna, kl. 3, Gimnazjum w Łuczywnie, opiekun: Małgorzata Cugier

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

I miejsce - Mateusz Rumiński, kl. 3 gim, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupcy, opiekun: Anna Stoińska

II miejsce - Michał Lewandowski, kl. 3 gim, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupcy, opiekun: Anna Stoińska

III miejsce - Dagmara Jackowska, kl. 2 gim, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupcy, opiekun: Anna Stoińska

wyróżnienia: Michał Michalak, kl. 5, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole, opiekun: Marzena Bagińska

                        Kacper Malara, kl. 5, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole, opiekun: Sebastian Antkiewicz

prace przestrzenne

I miejsce: Aleksandra Jóźwiak, kl. 6 d, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kole, opiekun: Elżbieta Olejniczak

                  Filip Mencel, kl. 2, Szkoła Podstawowa nr 4 w Kole, opiekun: Jolanta Pusta

II miejsce: Pola Lisowska, Przedszkole Miejskie nr 5 w Kole, opiekun: Katarzyna Tomczak

                  Natalia Gilewska, kl. 5, Szkoła Podstawowa w Łuczywnie, opiekun: Małgorzata Cugier

III miejsce - Filip Gwizd, kl. 1, Szkoła Podstawowa nr 4 w Kole, opiekun: Elżbieta Łuczak

Organizatorzy dziękują dzieciom i młodzieży za udział w konkursie, nauczycielom za ukierunkowanie i pomoc młodym artystom.

Uroczyste wręczenie nagród w XI edycji konkursu  odbyło się 12 czerwca br., o g. 9:30 w Czytelni PiMBP w Kole (ul. Kolejowa 19).

 • autor: Anna Pietruszka - PiMBP w Kole

Powiatowe Obchody Dnia Ziemi i Lasu

W dniu 2 czerwca br. w Szkółce Zespolonej Kiejsze Nadleśnictwa Koło odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Ziemi i Lasu 2017. Obchody przebiegały pod hasłem „W kierunku natury”.

Do współpracy w organizacji zaprosiliśmy Nadleśnictwo Koło, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kole, Komendę Hufca ZHP Koło, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolską Agencję Zarządzania Energią Sp. z o. o. oraz ABRYS Sp. z o. o. w Poznaniu.

W obchodach uczestniczyli głównie uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, licząca ponad 100 osób grupa harcerzy na czele z Komendantem Hufca ZHP Koło a także miejscowa społeczność – dzieci, młodzież, pasjonaci ekologii, przedstawiciele instytucji, urzędów, radni gminni i powiatowi, m. in.: Marek Baumgart – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Magdalena Żmuda – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Stefan Pawlak – przedstawiciel Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o. o., Janusz Łakomiec – Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego i inni.

Podczas Powiatowych Obchodów Dnia Ziemi i Lasu 2017 promowano zachowania związane z codziennym bytowaniem mieszkańców powiatu zgodne z zasadami ochrony krajobrazu i przyrody.

Impreza rozpoczęła się o godz. 9 grą terenową „Tropami przyrody”. W teren wyruszyło 11 drużyn, składających się pięciu uczniów szkoły podstawowej lub gimnazjalnej, zlokalizowanej na terenie powiatu kolskiego. Drużyny miały do rozwiązania trzynaście zadań, związanych z otaczającą przyrodą, a także troską o nią. Wszystkie zadania zostały zlokalizowane na terenie ścieżki przyrodniczo-leśnej. Miejsce startu gry drużyny poznały po rozwiązaniu pierwszego zadania (w punkcie startowym), a następnie przemieszczały się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Na każdym stanowisku od punktowych otrzymały kartę zadaniową i realizowały zapisane w nich działania. Wśród zadań znalazły się m.in. rozpoznawanie śpiewu ptaków, rozpoznawanie grzybów, układanie łańcucha pokarmowego, rozpoznawanie drzew i roślin zielnych, segregacja odpadów na czas, a także rozwiązywanie krzyżówek poświęconych odpadom. Za każde zadanie drużyny otrzymywały punkty, a ta drużyna, która zdobyła ich najwięcej w nagrodę otrzymywała plecaki turystyczne. Laureatem tegorocznej gry terenowej „Tropami przyrody” była drużyna w składzie: Aleksandra Osińska, Michał Gawryszewski, Katarzyna Paluszkiewicz, Patrycja Frątczak oraz Magdalena Kochanowska, reprezentujące Gminę Przedecz. W ramach imprezy realizowane były także warsztaty kreatywnego wykorzystania odpadów, podczas których tworzone były breloki z korków po winie, notesy z recyklingu, a także biżuteria z odpadów, w tym ze starych koszulek t-shirt. Dużym zainteresowaniem cieszyły się, jak co roku, warsztaty malowania bawełnianych toreb, a także koło fortuny. Za udział w tym niepowtarzalnym konkursie, sprawdzającym wiedzę z zakresu przyrody można było otrzymać ekologiczny upominek – notes z recyklingu bądź piórnik z naturalnie wykonanymi przyborami. Odbył się ponadto konkurs pn. Eko_zmagania, polegający na wykonaniu w najkrótszym czasie kilku zadań z zakresu gospodarki odpadami, w tym np. skoki na recyklingowej skakance, slalom z piłeczką między aluminiowymi pachołkami czy też układanie wieży z rolek po papierze toaletowym. Trzy osoby, które wykonały zadania w najkrótszym czasie otrzymały deskorolki.

Za grę terenową „Tropami przyrody”, warsztaty kreatywne, grę koło fortuny oraz eko_zmagania odpowiadał Dział Edukacji Ekologicznej ABRYS.

Nadleśnictwo Koło – przygotowało ekspozycję o tematyce leśnej i łowieckiej oraz konkursy dotyczące lasu i przyrody. Pszczelarze Ziemi Kolskiej przygotowali ekspozycję dotyczącą życia pszczół, natomiast Pan Szymon Czerwiński bogatą wystawę chrząszczy, motyli i pajęczaków z całego świata. Obchody uświetniły występy zespołu Manufaktury Piosenki Harcerskiej Wartaki. Uczestnicy podczas obchodów mogli upiec kiełbaskę nad ogniskiem, a po zakończonej części oficjalnej serwowano „Strażacką grochówkę”. Humory i pogoda dopisały, więc wszyscy wyjechali zadowoleni.

 • autor: Jacek Nowaczyk - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Powiatowe Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Kolskiego

W dniu 27 maja 2017 roku na strzelnicy LOK w Kole odbyły się XVII Powiatowe Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Kolskiego. W tym samym czasie prowadzone były także XVII Powiatowe Wędkarskie Zawody Spławikowe. Organizatorem zawodów był Starosta Kolski oraz Zarząd Powiatowy LOK w Kole.

Zebrani mogli obejrzeć pokaz ratownictwa medycznego oraz sprzętu ratowniczego zaprezentowany przez Komendę Powiatową PSP w Kole, a także pokaz broni i sprzętu policyjnego przygotowany przez Komendę Powiatową Policji w Kole. W tym roku wystartowała rekordowa liczba drużyn, bo aż czterdzieści w zawodach samorządowych. Organizatorzy ocenili, iż zawody przebiegały w sportowej atmosferze, a rywalizacja wśród najlepszych stała na wysokim poziomie.

Najlepsze drużyny oraz zawodnicy zostali nagrodzeni pucharami, medalami oraz dyplomami. Dla uczestników zawodów przygotowano grochówkę. Imprezie towarzyszyła piękna, słoneczna pogoda, wszystkim dopisywał znakomity humor.

Poniżej prezentujemy wyniki.

XXXIV sesja Rady Powiatu Kolskiego

W dniu 25 maja br. w świetlicy szkolnej Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole odbyła się XXXIV sesja Rady Powiatu Kolskiego. Obrady otworzył przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Marek Tomicki, który serdecznie powitał radnych, działaczy samorządowych, szefów służb mundurowych, naczelników wydziałów i kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli partii politycznych i związków zawodowych oraz media.

W porządku obrad znalazło się 14 punktów obejmujących rozległy zakres tematyczny. Na wstępie Starosta Wieńczysław Oblizajek przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za miesiąc maj 2017 r. oraz informację z działalności wydziałów i jednostek zespolonych za okres od 22 kwietnia do 19 maja 2017 r.

W bloku sprawozdawczo-informacyjnym sesji znalazły się dwa ważne zagadnienia:

- Informacja o realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Kole,

- Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Informacja i Sprawozdanie uzyskały wcześniej jednogłośnie pozytywne opinie odpowiednich Komisji stałych Rady Powiatu Kolskiego, a na sesji zostały przyjęte przez aklamację.

Podczas XXXIV sesji radni Powiatu Kolskiego podjęli 3 uchwały dotyczące:

- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Kolskiego,

- wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 r.,

- wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2027.

Wszystkie uchwały XXXIV sesji podjęte zostały jednogłośnie.

W zapytaniach i interpelacjach podniesiono sprawę naprawy drogi powiatowej z Koła w kierunku Konina prowadzącej przez wieś Dzierawy. W imieniu Starosty Kolskiego odpowiedzi udzielił Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg informując, że konieczne będzie położenie nakładki asfaltowej na odcinku 100 metrów. Przebudowa dłuższego odcinka tej drogi wymagać będzie finansowego udziału Gminy Miejskiej Koło.

W wolnych głosach i wnioskach Przewodniczący Rady Marek Tomicki przypomniał o przypadającej w roku 2018 setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Poinformował wszystkich zebranych, że na szczeblu wojewódzkim trwają przygotowania do obchodów 100-lecia tego ważnego zrywu narodowego.

Niezwykle miłym akcentem XXXIV sesji była informacja Starosty Kolskiego o rozstrzygnięciu Konkursu „Viva! Wielkopolski Senior – edycja 2017”, zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przy współudziale Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Jednym z wyróżnionych został kandydat z Powiatu Kolskiego – Pan Kazimierz Kasperkiewicz, wielki propagator miasta i powiatu, związany z Kołem od 56 lat.

Starosta Wieńczysław Oblizajek serdecznie pogratulował dostojnemu Seniorowi tego zaszczytnego wyróżnienia, życząc dalszej, owocnej pracy na rzecz naszego środowiska i wręczając upominek od Starostwa Powiatowego w Kole.

Pan Kazimierz Kasperkiewicz podziękował za wyróżnienie i uhonorowanie aktywnej postawy po przejściu na emeryturę.

 • autor: Władysław Zieleśkiewicz

Piotr Świątkowski w PiMBP w Kole

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole gościła (23.05.) Piotra Świątkowskiego, dziennikarza Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia w Poznaniu – Radia Merkury, autora audycji z cyklu „Historia jakiej nie znacie” i „Procesy jakich nie znacie”, współpracownika dominikańskiego miesięcznika „W Drodze”, który razem z historykiem Jarosławem Burchardtem wydał książkę „Szpieg, który wiedział za mało. Tajemnice kontrwywiadu PRL” poświęconą Zenonowi Celegratowi, agentowi CIA z Leszna.

Piotr Świątkowski podczas wizyty promował książkę „Polakom i psom wstęp wzbroniony”.

O książce od wydawcy: „…historia Kraju Warty opisana bez sentymentów, w piekielnie mocny sposób. W większości książek związanych z okupacją niemiecką autorzy przedstawiają życie codzienne Polaków w Generalnym Gubernatorstwie. Piotr Świątkowski bez znieczulenia ukazuje obraz okrucieństw Niemców w Kraju Warty i szuka śladów wojny w naszych czasach. Odwiedza Polaka, który pomagał Niemcom w obozie w Chełmnie nad Nerem, razem z rodziną Franciszka Witaszka obala mit doktora-truciciela, wysłuchuje volksdeutscha, który nie czuje się winny, jedzie do niewielkiej wioski nad Prosną szukać ostatniego żyjącego świadka śmierci Żydów. W historiach tych przewija się też i spina książkę swoistą klamrą postać prof. Edwarda Serwańskiego, działacza konspiracyjnej niepodległościowej organizacji Ojczyzna, który za swoją niezłomną postawę był więziony we Wronkach, a później inwigilowany do 1989 roku przez SB.”

Spotkanie miało charakter interaktywny. Piotr Świątkowski oraz moderator spotkania Jacek Kosiak - reporter Radia Poznań, zachęcali widzów do wyrażania opinii i dyskusji z czego skrzętnie skorzystano.

 • autor: Anna Pietruszka - PiMBP w Kole

100-lecie Harcerstwa na Ziemi Kolskiej

W dniach 19-21 maja 2017 r. miały miejsce uroczystości związane z obchodami 100-lecia Harcerstwa na Ziemi Kolskiej. Uroczystości odbyły się pod Honorowym Patronatem Starosty Kolskiego Wieńczysława Oblizajka oraz Burmistrza Miasta Koła Stanisława Maciaszka.

Obchody otworzył zlot drużyn Hufca Koło w Zespole Szkół nr 1 w Kole, gdzie wszystkie drużyny mogły zaprezentować swój dorobek. W dalszej kolejności w Kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kole została odprawiona uroczysta Msza Św. Koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa. Po zakończeniu Mszy Św. nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie obelisku ku pamięci harcerek i harcerzy Ziemi Kolskiej. Następnie kolumna marszowa z Orkiestrą Ochotniczej Straży Pożarnej w Kole pod dyrekcją Krzysztofa Lityńskiego ruszyła przed Ratusz Miejski, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. W uznaniu za dotychczasową działalność oraz zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego nadano stopnie instruktorskie, odbył się także uroczysty Apel Hufca oraz podziękowano i udekorowano przyjaciół ZHP.

W kolejnych dniach uroczystości przebiegały głównie w gronie braci harcerskiej. W sobotę wieczorem w Parku na Kaliskim Przedmieściu zorganizowano ognisko, któremu towarzyszył Koncert Manufaktury Piosenki Harcerskiej „Wartaki”. W niedzielę dokonano oficjalnego zakończenia zlotu, podziękowano wszystkim uczestnikom za przybycie oraz wzięcie udziału w obchodach.

Spotkanie z Roksaną Jędrzejewską - Wróbel

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole, gościła  (15.05.) Roksanę Jędrzejewską-Wróbel,  pisarkę, poetkę, doktora literaturoznawstwa, autorkę książek dla dzieci, scenariuszy i adaptacji scenicznych.

Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim. Pracę magisterską o Annie Świrszczyńskiej pisała pod kierunkiem prof. Stefana Chwina, podobnie jak rozprawę doktorską  „Autobiografia w listach. Korespondencja Kazimiery Iłlakowiczówny z pisarkami”. Podczas studiów doktoranckich prowadziła  zajęcia z poezji współczesnej. Była także  kierownikiem administracyjnym gdańskiego klubu studenckiego „Żak”. W 2003r.  wygrała VIII konkurs poetycki im. Mieczysława Czychowskiego.

Jako autorka książek dla dzieci zadebiutowała  w 1998r. napisaną wspólnie z prof. Włodzimierzem Fijałkowskim książką „Oto jestem”, w 2004r. samodzielnie „Sznurkową historią”. Współpracowała z czasopismami:  Dziecko, Świerszczyk i Miś a także z redakcją dziecięcą Polskiego Radia i redakcją TVP. Jest autorką tekstów do podręczników szkolnych oraz bajek terapeutycznych. Na podstawie książek „Kosmita” i „Kamienica” zrealizowano spektakle teatralne, a na postawie serii  o ryjówce Florce serial animowany „Pamiętnik Florki”. Reprezentowała polską literaturę dziecięcą na Festiwalu Kultury Polskiej w Chivasso (Włochy) i  Festiwalu Literatury w Mannheim. Swoją twórczość prezentowała w Irlandii, Francji, Holandii. Jej książki przetłumaczono na węgierski, słoweński i koreański.  Jest laureatką wielu nagród, m.in. za Najlepszą Książkę Dziecięcą „Przecinek i Kropka” oraz Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. Jej książki wpisano  na Złotą Listę Fundacji „ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom” oraz Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej. W 2007r. otrzymała brązowy medal „Zasłużony kulturze Gloria Artis”. Jest członkiem Polskiej Sekcji IBBY i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Brała udział w polsko-egipskim warsztacie komiksowym „Kobiety dla demokratycznej rewolucji”. Prowadzi wykłady i warsztaty dla nauczycieli i bibliotekarzy.

Razem z trójką swoich dzieci – Marianną, Wojtkiem i Hanią mieszka w przedwojennej kamienicy w Gdańsku-Wrzeszczu. Uwielbia podróże (małe i duże), wycieczki rowerowe, plażę i wodę w każdej postaci.

Do Czytelni PiMBP w Kole – na spotkanie z autorką –  przybyli pierwszoklasiści z Zespołu Szkół nr 2 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole.  Pisarka już w pierwszych chwilach nawiązała świetny kontakt z młodymi czytelnikami. Czytała fragmenty swoich książek, opowiadała o twórczości i skąd czerpie pomysły na kolejnych bohaterów. Uczestnicy spotkania w niezwykle obrazowy sposób dowiedzieli się jak powstaje książka, począwszy od pomysłu, aż do pojawienia się  księgarskich półkach. Mówiła dlaczego warto czytać książki. Podkreślała,  że przenoszą nas do miejsc w których  toczy się akcja opowiadania, pobudzają wyobraźnię,  pomagają rozwiązywać problemy. Podpowiadała jak radzić sobie z nastrojami: smutkiem, złością. Jak poradzić sobie z koszmarnym snem i uwolnić się od lęku. Zachęcała dzieci do prowadzenia pamiętnika –  do malowania, wyklejania na jego stronach własnych emocji, spisywania radosnych i smutnych zdarzeń. Odpowiedziała na wiele pytań o twórczość.

Na zakończenie podpisywała swoje książki.

 • autor: Anna Pietruszka - PiMBP w Kole

Budujemy S/Y Powstaniec Wielkopolski

Stanowisko Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka popierające inicjatywę Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego budowy jachtu żaglowego Powstaniec Wielkopolski.

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek (10.05.) w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kole, jak zwykle przebiegał w miłej i spokojnej atmosferze.

Wśród zaproszonych gości zaleźli się: bibliotekarze z bibliotek samorządowych powiatu kolskiego, bibliotekarze, którzy swoją przygodę z zawodem zakończyli; Urszula Pękacz – Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Andrzej Tomczyk – Sekretarz Powiatu; Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych w Kole – Tomasz Nuszkiewicz; Prezes honorowy Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą – Kazimierz Kasperkiewicz, oraz obecny Grzegorz Mokrzycki.

Podczas uroczystości jubileusz 20- lecia pracy obchodziła Anna Zawadzka – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kościelcu.

Uroczystość ubarwił koncert Kuby Michalskiego - autora, kompozytora, wokalisty i gitarzysty. W swoim występie zaprezentował kompozycje do wierszy: Homera, Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Juliana Przybosia, Bolesława Leśmiana, Jacka Kaczmarskiego, Leonarda Cohena.

 • autor: Anna Pietruszka -PiMBP w Kole

Spotkanie ze Sławomirem Koprem

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole gościła (15.05.2017r.)  Sławomira Kopra, pisarza, autora książek historycznych. Absolwenta Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Felietonistę tygodnika „Do Rzeczy”, publikującego  także w miesięczniku „Historia Do Rzeczy”, współpracującego z miesięcznikiem „Uważam Rze. Historia”. Mieszkańca  Legionowa, który  pasjonuje się też muzyką i sportem.

Sławomir Koper opublikował m.in.: „Kobiety władzy PRL”, „Wielcy szpiedzy PRL”, „Życie prywatne elit władzy PRL”, „Życie artystek w PRL”, „Gwiazdy kina PRL”, „Stracone pokolenie PRL”, „Sławne pary PRL”, „Skandaliści PRL”, „Tajemnice i sensacje świata antycznego”, „Miłość, seks i polityka w starożytnych Grecji i Rzymie”, „Śladami pierwszych Piastów”, „Wędrówki po Polsce piastowskiej”, „Spacer po Lwowie”, „Życie prywatne elit II Rzeczypospolitej” itd. „Kobiety władzy PRL”, zostały nominowane do nagrody Bestsellery EMPIKU 2012.

Sławomir Koper w  swoich książkach przedstawia historię poprzez fakty mało znane, zapomniane lub pomijane w „oficjalnych” monografiach. Prezentuje postaci historyczne w kontekście życia prywatnego, codziennego oraz obyczajowości danej epoki. Twierdzi, „że życie prywatne, z jego wszystkimi składnikami jest istotną częścią biografii każdego człowieka. A polityk czy artysta ukazany w szlafroku i kapciach zyskuje tylko na autentyczności”.

Książki Kopra wydawane są w ogromnych jak na polskie realia nakładach – 20-30 tysięcy egzemplarzy.

Podczas spotkania gość powiedział, że pisząc książki zawsze myśli o odbiorcy. Zastanawia się, jakie informacje mogą być interesujące dla czytelnika. Autor jest zdania, że życie prywatne opisywanej postaci jest ważną częścią biografii. Słabości, namiętności, dziwactwa dopełniają jej obraz. Pisarz pokazuje swoich bohaterów w różnych okolicznościach i  sytuacjach tworząc wielowymiarowy obraz człowieka. Sam ucieka od oceniania.  Tę możliwość pozostawia swoim czytelnikom.

Na zakończenie spotkania autor podpisywał książki i wpisywał dedykacje.

Spotkanie sfinansowano  ze środków Instytutu Książki.Współorganizatorem spotkania była  Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

 • autor: Anna Pietruszka - PiMBP w Kole

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka

W dniu 14.05.2017 roku na terenie jednostki OSP Dęby Szlacheckie gm. Osiek Mały odbył się uroczysty apel z okazji „Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka oraz włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębach Szlacheckich do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo -Gaśniczego”. Apel poprzedzony został Mszą Świętą odprawioną w Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dębach Szlacheckich. przez kapelana kolskich strażaków księdza kanonika Wojciecha Szczepankiewicza  w intencji strażaków.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili:

 • Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Leszek Galemba,
 • Członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej -dh. Piotr Opas,
 • Przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej -  mł. bryg. Grzegorz Banaszak,
 • Zarząd i Rada Powiatu Kolskiego na czele z Panem Starostą Wieńczysławem Oblizajkiem,
 • Zastępca  Komendanta Powiatowego Policji w Kole – mł. insp. Artur Foryński,
 • Wójtowie oraz Przewodniczący Rad z terenu powiatu kolskiego,
 • Prezesi i Komendanci Gminni Ochotniczych Straży Pożarnych z towarzyszącymi pocztami sztandarowymi, druhowie OSP,
 • Dyrektorzy, Prezesi, Przedstawiciele Firm i Instytucji, Służb, Straży i Inspekcji,
 • Emerytowani funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole.

Podczas uroczystego apelu wręczono oraz odczytano wyciągi o przyznaniu odznaczeń i wyróżnień oraz akty nadania wyższych stopni służbowych:

 • DYPLOM KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ: st. sekc. Mariuszowi Łuczakowi, 
 • ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU OSP RP: druh. Józefowi Rybickiemu, bryg. Robertowi Kropidłowskiemu,
 • MEDAL HONOROWY im. BOLESŁAWA Chomicza: druh. Eugeniuszowi Szafrańskiemu,
 • ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA: mł. bryg. Jackowi Wiśniewskiemu,
 • BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA: druh. Maciejowi Sielickiemu,
 • ODZNAKĘ HONOROWĄ „SEMPER VIGILANT” (wiecznie czuwający): druh Mirosławowi Macherskiemu, druh. Zygmuntowi Cieślakowi, druh. Janowi Sanigórskiemu,
 • ODZNAKĘ STRAŻAK WZOROWY: kpt. Mirosław Łukaski, druh. Michałowi Mrówczyńskiemu, druh. Adamowi Wiśniewskiemu, druh Witoldowi Łakomskiemu, druh. Radosławowi Olczakowi, druh. Mariuszowi Tylowi,
 • stopień  Kapitana: mł. kpt. Mirosławowi Łukaskiemu,
 • stopień Ogniomistrza: mł. ogn.  Andrzejowi Brzoskiemu, mł. ogn. Piotrowi Sobczakowi,
 • stopień Młodszego Ogniomistrza: st. sekc. Tomaszowi Grodzickiemu,
 • stopień Starszego Sekcyjnego: sekc. Tomaszowi Michalakowi, sekc. Mariuszowi Mrukowi , sekc. Krzysztofowi Nykiel, sekc. Waldemarowi Stępinskiemu,
 • stopień Sekcyjnego: st. str. Pawłowi Kujawie.  

Uroczysty apel zakończony został okolicznościowymi przemówieniami i życzeniami zaproszonych gości.

 

Tekst: st. kpt. Marek Guzowski

Zdjęcia: st. kpt. Marek Guzowski, asp. sztab. Wojciech Kubacki.

 

Pan Kazimierz Kasperkiewicz wyróżniony

W dniach 12-13 maja na Terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się Targi „ Viva! Seniorzy”. Obecność blisko 100 wystawców oraz ogromne zainteresowanie ze strony zwiedzających nie tylko z województwa wielkopolskiego, ale też innych regionów naszego kraju, potwierdziło rangę tego wydarzenia w Polsce, jako ważnej i cenionej inicjatywy wspierającej rozwój i samorealizację osób po 60 roku życia.

Pierwszego dnia targów, podczas uroczystego otwarcia zostały wręczone nagrody w konkursie „Viva Wielkopolski Senior – edycja 2017”. Organizatorem konkursu był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Tytuł wraz z nagrodą pieniężną otrzymali Pani Maria Serafin – Przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Konina oraz Pan Bronisław Krakus, kaliski działacz sportowy i społeczny. Tytuł „Viva Wielkopolski Senior! – wyróżnienie specjalne” za wybitną działalność na rzecz osób starszych wraz z nagrodą pieniężną otrzymała Pani Anna Jakrzewska-Sawińska – Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe”. Wśród wyróżnionych znalazł się także Pan Kazimierz Kasperkiewicz – kandydat zgłoszony przez Starostę Kolskiego, który otrzymał wyróżnienie za aktywną działalność na rzecz osób starszych w Województwie Wielkopolskim. Pan Kazimierz to niestrudzony propagator miasta i powiatu, związany z Kołem – od 56 lat – pracą, zaangażowaniem i charyzmatyczną osobowością, ocala od zapomnienia historyczną przeszłość Ziemi Kolskiej dla przyszłych pokoleń.

Panu Kazimierzowi serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.

XIX Przegląd Orkiestr Dętych

W dniu 7 maja na placu Gminnego Ośrodka Kultury w Babiaku Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kole przy współorganizacji Gminy Babiak oraz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP po raz dziewiętnasty zorganizował Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych.

W Przeglądzie udział wzięło siedem orkiestr:

 • Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku Wielki,
 • Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kole,
 • Gminna Orkiestra Dęta we Wrzącej Wielkiej,
 • Orkiestra Dęta Strażacko – Gminno – Kościelna w Dębach Szlacheckich,
 • Gminna Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelcu,
 • Miejsko Strażacka Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Dąbiu,
 • Gminna Orkiestra Dęta w Babiaku.

Z orkiestrą z Osieka Wielkiego oraz z Koła wystąpiły grupy taneczne.

Każda z uczestniczących orkiestr otrzymała nagrodę w postaci wartościowego talonu ufundowaną przez Powiat Kolski. Gmina Babiak zapewniła ciepły poczęstunek dla wszystkich uczestników.

Pasowanie na czytelnika

Pasowanie na czytelników pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kole, podopiecznych Pani Magdaleny Zapędowskiej-Śpiewak. Odbyło się 9 maja br. w Filii dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

Zabawa przednia.

Było: pokonywanie toru przeszkód, tworzenie książki ilustrowanej, do powstania której inspiracji dostarczyła "Pora na potwora" Aleksandry i Daniela Mizielińskich. Stworzono analogiczną - "Naszą porę na potwora!". Milusińscy podpisali deklarację dobrego czytelnika, zobowiązując się do szanowania i dbania o książki. Nowi czytelnicy otrzymali karty biblioteczne oraz drobne upominki, które wykorzystają zapewne w najbliższej przyszłości na zajęciach szkolnych. I najważniejsze! Dzieci wypożyczyły pierwsze, samodzielnie wybrane książki biblioteczne...

 • autor: Anna Pietruszka - PiMBP w Kole

Spotkanie z Zofią Stanecką

Radość przeogromna... Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole gościła Zofię Stanecką (08.05.).

Córka nauczyciela i bibliotekarki, wychowała się pośród książek. Wielbicielka Leśmiana, Dickensa, Tolkiena i C. S. Lewisa, angielskich książek dla dzieci i teatru. Ukończyła Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, na którym obroniła pracę magisterską z dziedziny literatury dziecięcej (jej promotorem był nie kto inny jak sam prof. Grzegorz Leszczyński). Opowiadania i recenzje zaczęła pisać jeszcze w czasie studiów. Tworzy książki o "Basi...", opowiadania i powieści. Najbardziej lubi pisać baśnie, w których znajduje to wszystko, co w literaturze kocha najbardziej: tajemnicę, prawdę, piękno i odrobinę magii. Seria "Basia..." zdobyła w 2009 r. tytuł "Najlepsze dla dziecka" w plebiscycie czytelników miesięcznika "Dziecko". Dwie spośród jej książek zostały wpisane na Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej w Warszawie: "Świat według dziadka" i "Domino i Muki. Po drugiej stronie czasu". W 2015 r. "Basia i wyprawa do lasu" zdobyła nagrodę jury w kategorii najlepsza książka dla dzieci w konkursie „Najlepsza książka na lato”.

Podczas spotkania autorka opowiedziała dzieciom o swojej twórczości, jak wygląda jej codzienna praca i skąd czerpie pomysły. Przedstawiła młodym czytelnikom drogę jaką musi pokonać tekst literacki, aby mógł trafić do nich w formie książki. Zaproszeni na spotkanie czwartoklasiści - ze Szkół Podstawowych: nr 1 i nr 3 w Kole - mogli również zobaczyć doskonały warsztat ilustratorski pisarki, a także sami wcielić się w rolę ilustratorów i z różnych kształtów geometrycznych stworzyć swoje własne postaci i obrazki. Dzieci z wielkim zaangażowaniem włączyły się w tworzenie wspólnie z pisarką fascynującej, pełnej zwrotów akcji historii o dwugłowym trollu. Spotkanie upłynęło w niezwykle miłej i przyjaznej atmosferze.

Na zakończenie dzieci wręczyły pisarce słodki upominek. Wszyscy chętni mieli również okazję zakupić książkę z autografem pisarki.

Święto Narodowe Konstytucji 3 Maja

W dniu 3 maja 2017 roku obchodziliśmy 226. Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tradycyjnie uroczystości rozpoczęły się przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kole, gdzie zebrali się przedstawiciele i poczty sztandarowe szkół, służb mundurowych, instytucji, stowarzyszeń, zaproszeni goście oraz mieszkańcy miasta i powiatu. Wśród przybyłych znaleźli się m.in. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Leszek Galemba, Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek, Wicestarosta Marek Banaszewski, Burmistrz Miasta Koła Stanisław Maciaszek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole bryg. Robert Kropidłowski, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kole mł. insp. Artur Foryński, przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie mjr Sylwin Donart, Powiatowy Lekarz Weterynarii Radosław Namyślak.

Na początku odegrano hymn państwowy, któremu towarzyszyło uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt przez uczniów klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole. Następnie powitano zebranych, a przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą „Poległym Obywatelom Miasta Koła Za Wolność Ojczyzny w latach 1914-1918, 1939-1945”.

W dalszej części kolumna marszowa ruszyła ulicami miasta w stronę Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, gdzie o godz. 10.30 odprawiona została uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny koncelebrowana przez kolskich kapłanów. Oprawę muzyczną w trakcie mszy zapewnił chór farny „Lutnia”. Obchodom towarzyszyła Orkiestra Dęta OSP w Kole pod dyrekcją Krzysztofa Lityńskiego, która jak co roku, swoją grą uświetniła przebieg uroczystości.

Po zakończeniu Mszy Św. odbyła się dalsza część uroczystości przy tablicy upamiętniającej uchwalenie Konstytucji 3 Maja, usytuowanej na murach Kościoła Farnego, przy której także złożone zostały wiązanki kwiatów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom, pocztom sztandarowym, delegacjom oraz zaproszonym gościom za wzięcie udziału w tegorocznych obchodach Święta Narodowego 3 Maja.

XXXIII sesja Rady Powiatu Kolskiego

W dniu 27 kwietnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kole odbyła się XXXIII sesja Rady Powiatu Kolskiego. Obrady otworzył przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Marek Tomicki, który serdecznie powitał radnych, działaczy samorządowych, naczelników wydziałów i kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli partii politycznych i związków zawodowych oraz media.

W porządku obrad znalazło się 26 punktów obejmujących bardzo szeroki zakres tematyczny. Na wstępie Starosta Wieńczysław Oblizajek przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za miesiąc kwiecień 2017 r. oraz informację z działalności wydziałów i jednostek zespolonych za okres od 25 marca do 21 kwietnia 2017 r.

W bloku sprawozdawczo-informacyjnym sesji znalazły się cztery ważne zagadnienia:

 • Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kole,
 • Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
 • Ocena zagrożeń i przestępczości wśród dzieci i młodzieży,
 • Informacja o zasobach pomocy społecznej za rok 2016 w powiecie kolskim.                                                                         

Sprawozdania i informacje uzyskały wcześniej jednogłośnie pozytywne opinie odpowiednich Komisji stałych Rady Powiatu Kolskiego, a na sesji zostały przyjęte przez aklamację.

Podczas XXXIII sesji radni Powiatu Kolskiego podjęli 13 uchwał dotyczących m.in.:

 • wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń na cele handlowe w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole,
 • zmiany siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Mikołaja w Kole,
 • utworzenia Zespołu Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczego w Kole przy ul. Kolejowej 13,
 • udzielenia pomocy finansowej w roku 2017 Gminie Kłodawa na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie,
 • udzielenia pomocy finansowej w roku 2017 Gminie Miejskiej Koło na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole,
 • udzielenia pomocy finansowej w roku 2017 Gminie Przedecz na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu,
 • wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 r.,
 • wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2027.

W końcowej części sesji podjęto uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji i w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kolskiego oraz wybrano sekretarza Komisji Rewizyjnej. Zmiany związane były z wygaśnięciem mandatu radnego Mieczysława Pustego i objęciem zwolnionego mandatu przez Pawła Frątczaka jak również wynikały z zainteresowania radnych pracą w określonych Komisjach.

Wszystkie uchwały XXXIII sesji podjęte zostały jednogłośnie.

W zapytaniach i interpelacjach radni podnosili sprawy remontów dróg powiatowych i ulic, jak również wyrażono podziękowanie za naprawę przejazdu kolejowego przy wyjeździe z Koła do Włocławka na odcinku drogi wojewódzkiej. W poszczególnych kwestiach odpowiedzi udzielił Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek.

W wolnych głosach i wnioskach Przewodniczący Rady Marek Tomicki omówił krótko wyjazd szkoleniowy radnych do Powiatu Jeleniogórskiego w dniach 21-23 kwietnia 2017 r.

 

 

 • autor: Władysław Zieleśkiewicz

Uroczystości Święta Narodowego 3 Maja