Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

Konferencja w ZSRCKU w Kościelcu

W dniu  24 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu odbyła się konferencja pn. „Możliwości zmniejszenia skutków suszy w rolnictwie w powiecie kolskim", której głównym organizatorem był Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek. Współorganizatorem Wielkopolska Izba Rolnicza Rada Powiatowa w Kole z Przewodniczącym Michałem Wróblewskim. Współorganizatorem i zarazem gospodarzem konferencji był dyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu Maciej Nuszkiewicz.

Konferencję rozpoczął Zenon Wasiak - Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kole, który przywitał wszystkich zebranych oraz przedstawił program konferencji. Następnie głos zabrał Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek, który zwrócił uwagę na występujący od dłuższego czasu w powiecie kolskim problem suszy oraz dokonał oficjalnego otwarcia konferencji. Wśród przybyłych gości znaleźli się parlamentarzyści – posłowie na Sejm RP: Leszek Galemba, Paulina Hennig – Kloska oraz reprezentujący Panią Senator Margaretę Budner asystent społeczny Alfred Budner, przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Wielkopolski Oddział Regionalny w Poznaniu, Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu oraz Rady Powiatowej w Kole, Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Oddział Rejonowy w Koninie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Delegatura w Koninie, radni Rady Powiatu Kolskiego, burmistrzowie, wójtowie, przewodniczący rad miejskich i gminnych, radni, sołtysi, przedstawiciele spółek wodnych, przedstawiciele samorządów miast i gmin sąsiadujących z powiatem kolskim, kierownicy powiatowych służb, inspekcji, straży, naczelnicy i pracownicy Starostwa Powiatowego w Kole, kierownicy instytucji i stowarzyszeń działających na rzecz rolnictwa, przedstawiciele firm i przedsiębiorstw związanych z rolnictwem, przedstawiciele Kopalni Węgla Brunatnego w Koninie oraz rolnicy z terenu powiatu kolskiego.

Podczas konferencji poruszone zostały następujące tematy:

1) Susza – rodzaje, przyczyny, częstotliwość występowania, z uwzględnieniem obszaru powiatu kolskiego. Możliwości zapobiegania jej skutkom (dr Małgorzata Kępińska – Kasprzak specjalista w sekcji ds. prognoz specjalistycznych IMiGW w Poznaniu).

2) Skutki suszy w rolnictwie w powiecie kolskim w ostatnich latach (mgr Michał Wróblewski Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Kole).

3) Wpływ przemysłu wydobywczego na gospodarkę wodną (mgr inż. Radosław Gawlik, były Wiceminister Środowiska).

4) Możliwości powiększenia i wykorzystania zasobów wodnych na obszarze powiatu kolskiego (mgr Michał Misiewicz - kierownik Wydziału ds. konsultacji społecznych RZGW w Poznaniu).

5) Możliwości wykorzystania wody ze zbiornika Jeziorsko oraz bezpośrednio z rzeki Warty do nawodnień rolniczych w świetle obowiązującego pozwolenia wodno – prawnego (dr inż. Michał Wierzbicki - kierownik Centrum Operacyjnego RZGW w Poznaniu).

6) Wykorzystanie urządzeń wodnych w ograniczaniu skutków suszy. Propozycje przebudowy, rozbudowy lub budowy (mgr inż. Jan Bartczak - kierownik Inspektoratu w Kole WZMiUW w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie).

Podczas konferencji padło wiele ważnych pytań dotyczących problemu suszy w powiecie kolskim. Obecni na sali eksperci udzielali odpowiedzi na wszystkie zadane pytania.

 

 

Powrót

Informator

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.