Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

Gospodarka wodno-ściekowa

Dziś o godz. 12.00 w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Kole miało miejsce uroczyste podpisanie umów o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowy zostały zawarte pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego, a beneficjentami: Gminą Chodów, Gminą Koło, Gminą Olszówka oraz Gminą Przedecz.

Powrót

Informator

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.