Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

Ćwiczenie kierowniczo-sztabowe w Grabinie Wielkiej

W dniu 24 listopada 2017 roku w miejscowości Grabina Wielka, gm. Dąbie przeprowadzone zostało ćwiczenie kierowniczo-sztabowe z elementami praktycznego działania pod nazwą:

„Działanie i współdziałanie służb, inspekcji, straży i jednostek samorządu terytorialnego podczas wykrycia ogniska ptasiej grypy (wirusa H5N8) na terenie powiatu kolskiego, również w stanie podwyższonej gotowości obronnej państwa”.

Tłem przeprowadzenia ćwiczenia są stwierdzone w I kwartale 2017 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 na terenie województwa wielkopolskiego w powiatach: ostrzeszowskim, nowotomyskim, poznańskim i ostrowskim.

Ćwiczenie adresowane było do wójtów, burmistrzów oraz pracowników gmin z terenu powiatu kolskiego wykonujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz spraw obronnych, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego, członków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, radnych powiatowych, dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych, kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży oraz jednostek podległych i nadzorowanych. Kierującym działaniami był Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole, jako służba wiodąca (zgodnie z Procedurą realizacji zadań PRZ.11.2. Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Kolskiego – „Działania Powiatowego Lekarza Weterynarii w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt).

Ćwiczenie rozpoczęło się o godzinie 10.00 częścią teoretyczną, podczas której swoje prezentacje przedstawili: inspektor Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kole Robert Jokiel oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii Radosław Namyślak. Następnie uczestnicy ćwiczenia przemieścili się na teren symulowanego ogniska wirusa grypy, gdzie o godz. 11.15 rozpoczęła się część praktyczna, podczas której pracownicy Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej zaprezentowali zebranym, jak prawidłowo zabezpieczyć miejsce wystąpienia ogniska ptasiej grypy w celu niedopuszczenia do jej rozprzestrzeniania się na dalsze obszary. Po zakończeniu części praktycznej nastąpił powrót do remizy OSP w Grabinie Wielkiej, w której organizatorzy dokonali podsumowania i omówienia ćwiczenia.

Głównymi celami ćwiczenia było:

  • sprawdzenie oraz ocena systemu gotowości zarządzania kryzysowego powiatu kolskiego w sytuacji zagrożenia epizootycznego,
  • współdziałanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego, powiatowych służb, inspekcji i straży w sytuacji wystąpienia na terenie powiatu kolskiego wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI),
  • sprawdzenie oraz doskonalenie procedur zarządzania kryzysowego,
  • zgrywanie czynności związanych z pozyskiwaniem i przekazywaniem informacji przez Powiatowe i Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego,
  • sprawdzenie przygotowania sytemu zabezpieczenia logistycznego powiatu kolskiego,
  • dokonanie przeglądu aktów prawnych dotyczących zarządzania kryzysowego oraz zadań organów administracji publicznej w sytuacji wystąpienia zagrożeń.

W ćwiczeniu wzięli udział: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole – prowadzący ćwiczenia, Wicestarosta Kolski, Sekretarz Powiatu, Burmistrz Miasta Dąbie, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu kolskiego, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kole, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kole, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kole, członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Dąbiu, Samodzielne stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach i organizacji publicznego transportu zbiorowego, Wydział Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kole.

Zakładane cele szkoleniowe zostały osiągnięte.

Organizatorami ćwiczenia byli Starosta Kolski i Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole przy współpracy z Burmistrzem Miasta Dąbie, Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, Komendantem Powiatowym Policji w Kole, Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Kole.

Za prawidłowy przebieg ćwiczenia odpowiadał Wydział Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kole.

Powrót

Informator

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.