Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

Powiatowa Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS

1 grudnia został ogłoszony przez Światową Organizację Zdrowia Światowym Dniem AIDS. W tym dniu na całym świecie, w tym i Polsce, odbywają się m.in. konferencje, przemarsze, happeningi oraz akcje edukacyjne dotyczące profilaktyki HIV/AIDS.

W ramach obchodów corocznym zwyczajem Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kole podjęła się organizacji Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS dla uczniów z 7 szkół ponadgimnazjalnych powiatu kolskiego. Współorganizatorami tegorocznej olimpiady byli: Powiat Kolski oraz Zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża w Kole.

Do olimpiady przystąpiło 21 uczniów z 7 szkół ponadgimnazjalnych powiatu kolskiego:

Liceum Ogólnokształcącego w Kole, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole, Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu, Zespołu Szkół Technicznych w Kole, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie, Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu.

Uczestnicy rozwiązywali test, który składał się z 36 pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Zgodnie z regulaminem maksymalnie można było uzyskać 36 punktów.

Laureatami Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV i AIDS w roku 2017 zostali:

I miejsce: Katarzyna Sulińska z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu,

II miejsce: Julia Mikołajczyk – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie,

III miejsce: Magdalena Krajewska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie.

Celem przeprowadzenia olimpiady było zwrócenie uwagi młodych ludzi na ciągle aktualny problem zdrowotny jakim jest HIV/AIDS. Choroba rozszerza się w zastraszającym tempie.

Na świecie żyje z HIV blisko 33 mln osób. Od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 sierpnia 2017, w Polsce odnotowano już 22.164 osoby zakażone wirusem HIV, 3.506 zachorowań na AIDS, a 1.374 chorych zmarło. Codziennie średnio 2-3 osoby dowiadują się, że są nosicielami wirusa.

Podczas oczekiwania na wyniki olimpiady młodzież wysłuchała szkolenia w ramach programu „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny”. Szkolenie prowadził Mariusz Rumiejowski z Komendy Powiatowej Policji w Kole, Wydziału Prewencji z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii. Młodzież dowiedziała się, jakie zagrożenia zdrowotne i skutki prawne niesie z sobą zażywnie dopalaczy. Szkolenie urozmaicone było prezentacją krótkich filmików z udziałem sportowców i muzyków popierających projekt: „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny”.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kole prowadzi działania profilaktyczne HIV/AIDS nie tylko 1 grudnia, ale i na co dzień, rozpowszechniając informacje na temat choroby, sposobów ograniczania ryzyka zakażenia i możliwości testowania.

Kilka faktów o HIV.

  • Nie można się zakazić wirusem HIV przez podanie ręki, korzystanie ze wspólnych naczyń, a także pływanie w tym samym basenie, korzystanie ze wspólnej ubikacji, pocałunek itp. Powodem tego jest prosty fakt, że wirus HIV nie może długo istnieć poza organizmem człowieka, gdyż niszczy go ciepło, wysychanie, mydło, woda, detergenty oraz wiele innych zewnętrznych czynników.
  • Jeżeli ktoś wie o swoim zakażeniu i podejmie leczenie antyretrowirusowe, może żyć do późnej starości, a jakość jego życia wcale nie musi ulec diametralnej zmianie.
  • Jeżeli kobieta wie o swoim zakażeniu i podjęła leczenie antyretrowirusowe, może urodzić zdrowe dziecko.
  • Nie można się zakazić od ukąszenia komara. HIV to ludzki wirus upośledzenia odporności, niezdolny do rozwoju w organizmie komara czy innego owada, w którym nie ma możliwości namnażania się m.in. z powodu braku u bezkręgowców odpowiednich do tego celu komórek.

Zakażeni wirusem HIV przy odpowiedniej kuracji mogą żyć z chorobą wiele lat. Nie poradzą sobie jednak z otaczającą obłudą.

  • autor: Beata Biskupska - PSSE w Kole

Powrót

Informator

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.