Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej - Świadczenie usług nadzoru technicznego dla prac geodezyjnych w zakresie utworzenia bazy danych GESUT CVP

Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej na wykonanie prac geodezyjnych w zakresie utworzenia bazy danych GESUT

,,Z Troską..."

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kole oraz Terenowym Kołem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym...

„Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego”

Powiat Kolski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, priorytet 2 "Społeczeństwo informacyjne", działanie 2.1 "Rozwój elektronicznych usług publicznych", poddziałanie 2.1.2 "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych"...

„Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego"

Powiat Kolski jako partner Powiatu Tureckiego realizuje wspólnie projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Priorytet 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego”...

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P Kaleń Mała - Jasieniec"

Informator

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.