Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

„Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego”

Powiat Kolski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, priorytet 2 "Społeczeństwo informacyjne", działanie 2.1 "Rozwój elektronicznych usług publicznych", poddziałanie 2.1.2 "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych".

 

NAZWA PROJEKTU

"Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego"

 

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest umożliwienie dostępu do baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego za pomocą e-usług. W ramach tych usług możliwy będzie powszechny dostęp do wybranych danych katastralnych, autoryzowany dostęp do pełnych danych katastralnych, obsługa zapytań komorników, obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz usługa udostępniania materiałów tego zasobu w formule sklepu internetowego.

 

PLANOWANE EFEKTY

Realizacja projektu ułatwi dostęp do informacji i dokumentów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego poprzez uruchomienie usług w formule sklepu internetowego. Umożliwi również bezpośredni dostęp do pełnych danych katastralnych dla uprawnionych podmiotów oraz ograniczony powszechny dostęp do tych danych. Zapewni również obsługę zapytań komorniczych poprzez tzw. portal komornika i obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych poprzez tzw. portal geodety.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU

Łączna wartość projektu wynosi 1 540 021,50 złotych

 

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Wkład środków funduszy europejskich wynosi 1 309 018,27 złotych, co stanowi 85 % wartości projektu.

Powrót

Informator

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.