Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

OGŁOSZENIE

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kole zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania swoich reprezentantów, do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach ogłoszonego konkursu ofert na wykonanie przez w/w organizacje zadań publicznych, stanowiących realizację zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego, w roku 2019 w zakresach:

  • wsparcie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  • wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie

Plan zamówień publicznych na 2019 rok

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2019 roku

Zarząd Powiatu Kolskiego informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2019 roku...

Otwarty konkurs ofert na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Plan zamówień publicznych na 2018 rok

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym na sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA SUPERB Rocznik 2012

Informator

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.