Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2019 roku

Zarząd Powiatu Kolskiego informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2019 roku. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U.2017 poz. 2030 i z 2018 r. poz. 1467) oraz art. 11 ust. 1 i ust. 4, art. 15 ust. 1 i ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U.2018 poz. 450 ze zm.) informujemy, iż na mocy Uchwały nr 0025.5.5.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2019 roku.
W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu Kolskiego dokonał wyboru oferty:
 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „WSPARCIE, INFORMACJA, ROZWÓJ”
ul. Stefana Batorego 8,
56-200 Góra

Powrót

Informator

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.