Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W czwartek 12 lipca 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kole odbyło się kolejne w tym roku wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Zespołu oraz zaproszeni goście – przedstawiciele Kopalni Soli Kłodawa S.A. w Kłodawie, Kierownik Działu Inspekcji WIOŚ w Poznaniu, Delegatura w Koninie Pan Mateusz Kolibabka oraz pełniąca funkcję Burmistrza Kłodawy Pani Dorota Galus wraz z pracownikami. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Powiatu Kolskiego Pan Wieńczysław Oblizajek. Zgodnie z porządkiem posiedzenia omówiono i przeanalizowano zagrożenie wynikające z nielegalnego składowania odpadów na działce znajdującej się przy ul. Solnej w Kłodawie.

Następnie szefowie poszczególnych służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych złożyli informacje z przedmiotowej działaności za I półrocze 2018 roku.

Na zakończenie posiedzenia Starosta podziękował wszystkim obecnym za szereg podejmowanych działań i inicjatyw w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie powiatu kolskiego.

XLIX sesja Rady Powiatu Kolskiego

W dniu 12 lipca 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kole na wniosek Zarządu Powiatu Kolskiego odbyła się XLIX sesja Rady Powiatu Kolskiego. Obrady otworzył przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki, który serdecznie powitał przybyłych na sesję, w tym Pana Dariusza Borowiaka - podopiecznego Polskiego Związku Niewidomych Okręg Wielkopolski Zarząd Powiatowego Koła w Kole, członka 12- osobowej załogi, która w maju br. opłynęła Przylądek Horn. Następnie Pan Borowiak z rąk Starosty oraz Przewodniczącego Rady otrzymał upominki w postaci specjalistycznej kamizelki ratunkowej oraz torby podróżnej. W międzyczasie obecni na sali mieli okazję obejrzeć pokaz zdjęć z wyprawy Pana Dariusza.

Projekt Zobaczyć Horn to wyprawa dwójki pierwszych Polaków z dysfunkcją wzroku: Dariusza Borowiaka i Justyny Kucińskiej  jako pełnoprawnych członków 12 osobowej załogi. Rejs ten odbył się w dniach 12-24 maja 2018 roku na jachcie Selma Expeditions. Głównym celem było opłynięcie przez osoby niewidome legendarnego Przylądka Horn, który jest żeglarskim Mount Everestem. Dariusz Borowiak od 1987 roku żeglarz jachtowy po utracie wzroku od 2012 roku rozpoczął pływanie po morzach z Fundacją Zobaczyć Morze, która od 2006 roku organizuje rejsy morskie z osobami niewidomymi i niedowidzącymi. Od tego czasu Darek pływał już na wielu mniejszych lub większych jednostkach po różnych morzach. Przygodę z żaglami rozpoczął mając 8 lat przy zakładowym Klubie Żeglarskim przy FMiWŚ KORUND w Kole. Z miastem tym związany był od urodzenia, przez dzieciństwo, edukację i pracę zawodową, obecnie od 10 lat mieszka w Gozdowie, gmina Kościelec. Projekt Zobaczyć Horn zorganizowany został przez Śląski Yacht Club w ramach współpracy z Fundacją Zobaczyć Morze.

Na XLIX sesji radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r., którą przedstawił Skarbnik Powiatu Zygmunt Sołtysiak. Jedną z najważniejszych zmian było zwiększenie planu w Komendzie Powiatowej PSP w Kole w kwocie 750 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Kole”. Środki na ten cel pochodzą z dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP.

Spotkanie druhów z Oschatz i Kłodawy

Dwanaście  lat temu zarówno Katrin Fruendt, jak i autor  tej notatki nie przypuszczali, że zawarta wówczas znajomość i przyjaźń podczas seminarium w Wiechlicach zorganizowane przez Krajowe Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  zaowocuje rozwojem kontaktów pomiędzy  Kłodawą a Oschatz.
 
Już szósty raz spotykają  się druhny i druhowie  MDP Kłodawa i Oschatz. Pięć lat   temu latem 2013 kłodawska MDP była po raz pierwszy w Oschatz i od tego czasu są organizowane  letnie obozy MDP w Kłodawie i Oschatz.
 
W czwartkowe przedpołudnie  5.07.2018  przybyła grupa Jugend Feuerwehr do Kłodawy, powitania przez kłodawskich gospodarzy z MDP i OSP. Po rozkwaterowaniu , spożyciu wspólnego posiłku  rozpoczął się crash kurs języka polskiego i niemieckiego w systemie tandem i zabawy integracyjne oraz gry sportowe. Wieczorem wspólna kolacja a  potem dalsze zajęcia sportowo - rekreacyjne. Na teren  polsko- niemieckiego obozu MDP przybyły dwa pojazdy OSP i goście  mogli zapoznać się i porównać ich wyposażenie. Pierwszy dzień zakończył się przy tradycyjnym ognisku.
 
W piątek  wczesnym rankiem wyruszono na wspólny wyjazd  studyjny  do Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach,  gdzie można było poznać rozwój techniki pożarniczej  w przeszłości. Pobyt w pomieszczeniach symulujących pożar lasu i innych zagrożeniach był dla wszystkich niezapomnianym wrażeniem. Następnie  udano się na obiad do Muzeum Rolnictwa w Szreniawie  , gdzie poznawano dawne maszyny , traktory  i metody  uprawy roli oraz hodowli zwierząt. Po przyjeździe do Kłodawy ćwiczono rozbijanie namiotów, wzajemne wspieranie  się w trudnych sytuacjach. Nie zabrakło zajęć sportowych i wspólnego ogniska, śpiewu i tańca.
 
W sobotnie popołudnie 7.07.2018  zwiedzono  Kłodawę, następnie udano się do Remizy OSP , gdzie  można  było obejrzeć  cały sprzęt i wyposażenie kłodawskich druhów. Młodzi gospodarze z dumą pokazali pielęgnowane własnymi siłami i środkami ogród, kącik hodowanych zwierząt i ptaków, urządzenia rekreacyjno- sportowe wspomagające rozwój tężyzny fizycznej, Salę Tradycji i Salę MDP. Wspólnie ćwiczono obsługę prostego sprzętu pożarniczego a upał chłodzono wodą z węży strażackich. Kolejne wspólne przedsięwzięcie to gra w  piłkę  nożną i siatkową  na stadionie a następnie wspólny grill i zwiedzanie odrestaurowanego bunkra z czasu II wojny światowej.
 
Po tak intensywnym dniu udano się na krótki odpoczynek do letniego campu, aby potem uczestniczyć  w Pożegnalnym Wieczorze.
Wspólne  spotkanie rozpoczęło się od   wzajemnej wymiany pamiątkowych upominków, podziękowań i gratulacji. Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek przekazał listy gratulacyjne i upominki dla opiekunów letniego obozu: druha Tomasza Barańskiego i Rene  Wernera. Nie zabrakło słów uznania i podziękowań ze strony kłodawskiego samorządu i Zarządu OSP. Wspólna kolacja a potem gry i zabawy sportowe, rekreacyjne i językowe oraz śpiew i taniec zakończyły niezwykle bogaty we wrażenia i wspomnienia dzień.
 
W niedzielne przedpołudnie po wspólnym śniadaniu, wspólnie składano namioty i zwijano obóz, a następnie  razem dokonano podsumowania  projektu i zrealizowanego programu, wspólny feedback był podstawą do wstępnego opracowania założeń kolejnego wspólnego obozu obu MDP w  Oschatz.
 
Wzruszające pożegnanie było najlepszym świadectwem wspólnego sukcesu  dla opiekunów obu MDP:
Katrin Fruendt, Nadine Lehmann,  Rene  Werner, Daniel Knebel, Sebastian  Schuffebauer, Robert Rozynek , Tomasz Barański, Dawid Banasiak, Paweł Krysztoforowicz,  Przemysław  Augustyniak, Mateusz Kaczmarek i Kinga Barańska oraz tłumacze : Dorota Chrapkowska i autor notatki mogą przeżyć wspólną  satysfakcję z wykonanej pracy.
 • autor: Adam Maliński
 • autor: OSP Kłodawa

Łóżka z Holandii w SPZOZ w Kole

Po raz kolejny mamy dowód na to, że dobra współpraca potrafi czynić wiele dobrego. Kolski szpital przekonał się o tym kolejny raz. 13 czerwca 2018 roku Menno Vos z holenderskiego miasta Emmen przesłał e-mail ze zdjęciami łóżek szpitalnych do dawnego mieszkańca powiatu kolskiego Adama Malińskiego, który powiadomił niezwłocznie Dyrekcję Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Dyrekcja Szpitala wyraziła zainteresowanie pozyskaniem tych łóżek, zwłaszcza, że są one wyposażone w silnik elektryczny i pilota, co ułatwia pobyt pacjenta w szpitalu. W poniedziałek 25 czerwca br. o godz. 14.30 do Emmen przybył samochód ciężarowy z obsadą dwóch kierowców: panowie Krzysztof Lewandowski i Wojciech Odorowski, którzy zaoferowali swoją pomoc w transporcie łóżek. Kierowcy razem z Menno Vos i trzema holenderskimi Przyjaciółmi Polski przystąpili do załadunku.

Istotne było ich odpowiednie ułożenie i zabezpieczenie, aby nieuszkodzone dotarły do Szpitala w Kole. Pan Adam Maliński razem z Menno Vos koordynował przygotowanie tej udanej polsko- holenderskiej operacji logistycznej. Dziękuje On wszystkim Ludziom Dobrej Woli za każdą formę okazanego wsparcia.

 • autor: Redakcja e-kolo.pl

Finał projektu “Cool-Tour. Młodzi badacze regionu 2.0”

W czerwcu zakończył się wspólny projekt Wydziału Filologii Polskiej UAM i Starostwa Powiatowego w Kole pt. “Cool-Tour. Młodzi badacze regionu 2.0”. Projekt realizowany był w ramach programu “Ścieżki Kopernika 2.0” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)

Celem przedsięwzięcia było stworzenie przez pracowników WFPiK innowacyjnego, opartego na edukowaniu poprzez osobiste doświadczenie, programu zajęć poświęconych geografii kulturowej regionu – jego kulturze i językowi – i przeprowadzenie ich z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych powiatu.

W projekcie uczestniczyli uczniowie uczniowie i nauczyciele 4 szkół ponadgimnazjalnych powiatu, po 15 uczniów z każdej placówki. Szkoły: Liceum Ogólnokształcące w Kole, Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, Zespół Szkół Technicznych w Kole.

Poszczególnymi modułami zajęć kierował zespół naukowy: dr hab. Jerzy Borowczyk (moduł geografia kulturowa), dr Błażej Osowski (moduł językowy), dr Tomasz Umerle (moduł cyfrowy), dr Monika Grzelka i dr hab. Krzysztof Skibski (moduł retoryczny). Kierownikiem projektu był prof. Jerzy Kaniewski.

W ramach projektu wypracowano następujące efekty:

Cztery moduły zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

https://drive.google.com/drive/folders/1hk47-IDMopM2bURJDwDXj1Ktkx7oicZU?ogsrc=32

Elementy interaktywnej mapy regionu:

https://drive.google.com/drive/folders/10hkoA3RHfQgQQEc1jKexClU47CnYTEJ-?ogsrc=32

 

 • autor: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

„Policjanci w służbie historii"

ZSRCKU w Kościelcu zostało laureatem II edycji konkursu „Policjanci w służbie historii". Konkurs był adresowany do uczniów policyjnych klas mundurowych w ramach współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z Komendą Główną Policji. Jego celem było zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Policji w czasach II Rzeczpospolitej i II wojny światowej oraz jej wkładu w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości i odbudowę Państwa Polskiego.

W ramach zadań konkursowych uczniowie musieli odnaleźć i opisać miejsce pamięci związane z historią policji, przedstawić sylwetkę policjanta, którego postawa jest wzorem służby Polsce i Polakom oraz przygotować krótki film prezentujący jego służbę na rzecz Państwa Polskiego.

W nagrodę na przełomie sierpnia i września 2018 roku uczniowie II klasy Technikum Ekonomicznego o profilu prawno-mundurowym wraz z opiekunem Anetą Gorzkowską wezmą udział w wyjeździe edukacyjnym na trasie Łotwa – Rosja – Litwa.

 • autor: Aneta Gorzkowska

XLVIII sesja Rady Powiatu Kolskiego

W dniu 28 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kole odbyła się XLVIII sesja Rady Powiatu Kolskiego. Obrady otworzył wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Zdzisław Domański. Następnie serdecznie powitał radnych, burmistrzów z gmin Powiatu Kolskiego, Kapelmistrzów Orkiestr Dętych OSP z Powiatu Kolskiego, naczelników wydziałów, dyrektorów jednostek organizacyjnych, media i wszystkich obecnych. Sesja połączona była ze szczególną okazją, mianowicie wręczeniem statuetek oraz dyplomów dla orkiestr uczestniczących w XX Jubileuszowym Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych, który odbył się 3 czerwca br. w Parku Moniuszki w Kole oraz wręczeniem jubileuszowych statuetek dla Burmistrzów i Wójtów Gmin Powiatu Kolskiego.

Porządek obrad składał się z 19 punktów. W sesji wzięło udział 19 radnych. Na wstępie Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek przedstawił sprawozdanie międzysesyjne z prac Zarządu Powiatu za miesiąc czerwiec oraz informację z działalności wydziałów i jednostek zespolonych za okres od 21 maja do 22 czerwca 2018r.

Starosta w swoim wystąpieniu poinformował, że opracowana została koncepcja przebudowy terenu znajdującego się przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kole. Planowane jest utworzenie skweru pod nazwą „Skwer Niepodległości”. Nazwa nawiązuje do Jubileuszu 100- lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Rada Miejska w Kole przyjęła już stosowną uchwałę w zakresie nadania nazwy w/w skweru.

Na tymże posiedzeniu serdecznie pożegnana została odchodząca po 20 latach pracy na emeryturę dyrektor PCPR w Kole Urszula Polewska.

Najważniejszym punktem było zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2017 rok.

Pan Starosta Wieńczysław Oblizajek jako przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego przedstawił najistotniejsze dane dotyczące sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok. Ostateczne wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 84 980 062,53 zł, co stanowi 96,88% planu dochodów po uwzględnieniu zmian. Wyższe wpływy wykonano z tytułu: opłaty komunikacyjnej, opłat za wydanie prawa jazdy, udziału w podatkach PIT, dochodów uzyskiwanych w związku z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.

W roku 2017 nadwyżka budżetowa wynosiła 3 929 528,82 zł wobec planowanego deficytu budżetu w wysokości 9 659 273,32 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 81 050 533,71 zł, co stanowi 83,24 % planu wydatków po zmianach.

Procentowy udział wykonania poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

- transport i łączność – 14 038 209,56 zł tj. 17,32 %

- administracja publiczna – 9 800 606,15 zł tj. 12,09 %

- pomoc społeczna (dz. 852 i 853) – 9 322 940,03 zł tj. 11,50%

- oświata i wychowanie (dz. 801 i 854) – 36 925 372,30 zł tj. 45,55 %

- bezpieczeństwo publiczne- 4 719 428,42 zł, tj. 5,82%

- pozostałe wydatki – 6 243 977,25 zł tj. 7,70 %

Następnie Starosta poinformował, że wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 18,87%. Ogółem na inwestycje wydatkowano kwotę 15 301 794,61 zł, na zadania drogowe wydatkowano kwotę 9 659 652,37 zł. Zadania drogowe zostały dofinansowane przez gminy powiatu w ramach przyjętej partycypacji.

W roku ubiegłym oddano do użytkowania most na rzece Rgilewka w Grzegorzewie – koszt inwestycji to 2 539 309,50 zł.

Na adaptację pomieszczeń Zespołu Szkół Technicznych w Kole i Bursy Szkolnej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kole przeznaczono kwotę 3 419 491,87 zł.

W 2017r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 4 000 000,00 zł, bankom spłaciliśmy wcześniej zaciągnięte kredyty w wysokości 1 016 063,92 zł i odsetki w wysokości 80 329,12 zł.

Po pozytywnej opinii komisji rewizyjnej oraz wszystkich innych komisji odbyło się głosowanie, którego wynik był jednomyślny. Wszyscy radni zagłosowali za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Domański pogratulował Panu Staroście, całemu Zarządowi Powiatu oraz pracownikom Starostwa Powiatowego za otrzymane absolutorium.

Starosta Wieńczysław Oblizajek podziękował radnym za jednogłośnie zagłosowanie za udzieleniem absolutorium, zdaje sobie sprawę, że jest szereg spraw do zrobienia i wiele inwestycji do zrealizowania na rzecz mieszkańców naszego Powiatu, ale Zarząd Powiatu Kolskiego jest otwarty na wszelkie propozycje.

Podczas XLVIII sesji radni Powiatu Kolskiego podjęli 6 uchwał, które dotyczyły m in.:

 • wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2018r.

 • wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata 2018-2024.

 • wyrażenia zgody na wprowadzanie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych Powiatu Kolskiego, którego dane są przekazywane do rejestru.

 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2017 rok.

 • pokrycia wyniku finansowego netto przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

 • zmieniająca uchwałę Nr XLIX/211/2002 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie: ustalenia podziału powiatu kolskiego na okręgi wyborcze, ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych.

 • autor: Malwina Morzycka - Biuro Rady i Zarządu

Targi Rolnicze w Kościelcu

Czterdzieste, jubileuszowe Targi Rolnicze Kościelec 2018 dobiegły końca. Tegoroczne targi miały niepowtarzalny charakter. Połączyły w sposób profesjonalny wielki swój jubileusz 40-lecia z największym jubileuszem tego roku jakim jest 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Radość z tego jubileuszu umiejętnie podkreślono pełną zadumy akademią Niepodległości Polski. Inscenizację patriotyczną przedstawił Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu. Na placu targowym obleganym przez rolników i okolicznych mieszkańców bogatą wystawę przedstawiło blisko 250 firm i instytucji z branży rolniczej oraz okołorolniczej. Była to niepowtarzalna okazja by porozmawiać o nowościach oraz innowacjach w branży rolnej. Targi Rolnicze Kościelec 2018 odbyły się pod hasłem: „Promocja agrobiznesu – innowacyjność w rolnictwie”. Dużą popularnością cieszyła się prezentacja w formie degustacji lokalnych produktów w ramach promocji krótkich łańcuchów żywnościowych oraz prezentacja mobilnej aplikacji doradczej EPSU Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Operacje te są finansowane ze środków UE w ramach KSOW Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rolnicy licznie przybyli na targi, skorzystali z oferty i mamy nadzieję, że z wielkim pożytkiem dla siebie spędzili ten świąteczny dzień. Jest to bardzo ważne dla doradztwa i rolników, gdyż obecnie właśnie branża rolnicza przyczynia się realnie do wzrostu gospodarczego naszego regionu – Wielkopolski. Historia jest fundamentem, na którym z nadzieją budujemy naszą przyszłość, śmiało i odważnie korzystając z innowacji czasu teraźniejszego. W duchu tych rozważań z wielkim optymizmem na przyszłość świętowaliśmy Jubileusz 40-lecia rolniczych imprez targowych w Kościelcu.

Targi rolnicze w Kościelcu to impreza zapisana na stałe w kalendarium. Tradycja organizowania wystaw rolniczych w Kościelcu jest prawie tak długa jak historia doradztwa w Wielkopolsce. Zalążkiem obecnej formuły targów były tak zwane „Dni Otwartych Drzwi” nauki i doradztwa rolniczego o charakterze edukacyjnym. Aby dni te uatrakcyjnić zaczęto stopniowo organizować wystawy sprzętu i środków do produkcji rolnej. Kolejna edycja targów odbędzie się za rok, na którą to już dziś serdecznie zapraszamy.

 • autor: WODR w Poznaniu

Noc Bibliotek w PiMBP w Kole

Noc Bibliotek to ogólnopolska wieczorno-nocna akcja w niekonwencjonalny sposób promująca czytanie i biblioteki jako najbardziej otwarte i dostępne instytucje kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, z których zasobów warto korzystać.  IV wydanie akcji odbyło  się w sobotę 9 czerwca 2018 r. pod hasłem  „RzeczpospoCzyta”.

Filia dla Dzieci Powiatowej i miejskiej biblioteki publicznej w Kole, która zgłosiła  swój akces,  zaproponowała siedemnaściorgu (6-8-letnim) czytelnikom:  głośne czytanie książki Maurice Sendaka „Tam gdzie, żyją dzikie stwory”, około-tematyczne zabawy plastyczne, gry  czytelnicze oraz ruchowe zajęcia z wykorzystaniem chusty Klanzy, przerwę na pizzę, seans filmowy oraz krótki, trwający dwie godziny sen.

Z maluchami, które wkroczyły w progi biblioteki o g. 20:00 rozstaliśmy się o 6:00.

 • autor: Anna Pietruszka - PiMBP w Kole

Powołanie szefów kolskiej Policji

11 czerwca br. odbyła się uroczystość związana z powołaniem na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Kole mł. insp. Artura Foryńskiego oraz powierzenia obowiązków I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kole podinsp. Jackowi Brzęckiemu. Rozkazy personalne wręczył Komendant Wojewódzki Policji insp. Piotr Mąka.

W ceremonii uczestniczyli, m.in.  Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka, Komendant Powiatowy Policji w Turku, mł. insp. Michał Grzelak, I Zastępca Komendanta Powiatowego Turku, mł. insp. Roman Ciesielczyk, Wicestarosta Kolski Pan Marek Banaszewski, Zastępca Burmistrza Miasta Koła Pani Elżbieta Modrzejewska, Kapelan kolskiej Policji ks. Józef Wronkiewicz oraz kadra kierownicza Komendy Powiatowej Policji w Kole.

Uroczystą zbiórkę rozpoczął meldunek złożony Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu przez Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kole kom. Michała Bryla. W dalszej części spotkania Z-ca Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu nadkom. Tomasz Winiarski odczytał rozkazy personalne o powołaniu mł. insp. Artura Foryńskiego na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Kole oraz powierzeniu obowiązków I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kole podinsp. Jackowi Brzęckiemu. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu osobiście wręczył rozkazy nowym szefom kolskiej jednostki.

Mł. insp. Artur Foryński z Policją związany jest od 1994 roku. Służbę rozpoczął w pionie prewencji. Następnie powierzano mu kolejne stanowiska: Specjalisty w referacie dw. z przestępczością gospodarczą, Kierownika Posterunku Policji w Tuliszkowie, Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Turku, Eksperta Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Turku. Kolejnym etapem kariery było powołanie w 2015 roku na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kole, gdzie nadzorował pion prewencji i ruchu drogowego.

Obejmujący stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Jacek Brzęcki w szeregi Policji wstąpił 24 lata temu. Jest doświadczonym oficerem, który od początku nierozerwalnie związany był z pionem kryminalnym. Służył w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i Komendzie Głównej Policji. Ostatnie 3 lata zajmował stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Turku.

Na koniec uroczystości zaproszeni goście oraz podwładni złożyli gratulacje nowym Komendantom. Szef wielkopolskiej Policji insp. Piotr Mąka dodał, że wzorowy przebieg dotychczasowej pracy pełnionej przez mł. insp. Artura Foryńskiego na stanowisku p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Kole, utwierdził go w podjęciu decyzji o jego mianowaniu na obecne stanowisko. W podobnym duchu wypowiedział się o podinsp. Jacku Brzęckim, który został oceniony jako spełniający wszelkie kryteria do pełnienia funkcji I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji.

Komendant Powiatowy Policji w Kole podkreślił, iż dołoży wszelkich starań, aby utrzymać wysoki poziom dotychczasowej pracy jednostki oraz dyscypliny służbowej wśród policjantów. Natomiast jego nowo powołany zastępca powierzenie mu nowych obowiązków określił jako zaszczyt oraz wyzwanie, którym zapewnił sprostać.

Mianowani podziękowali za złożone gratulacje oraz słowa uznania jakie zostały do nich skierowane.

 • autor: KPP w Kole

Wielkopolskie Święto Mleka i Powiatu Kolskiego