Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

Wolna Polska to zdrowa Polska

Wtorek 16 października 2018 r. obfitował w różnego rodzaju akcje, imprezy i podsumowania. Jedna z akcji, pod hasłem „WOLNA POLSKA TO ZDROWA POLSKA„ odbyła się w Hali sportowej Zespołu Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole. Organizatorami byli Starostwo Powiatowe w Kole, Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kole oraz Zespół Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole. Akcja została zorganizowana w ramach obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz Europejskiego Dnia Walki z Rakiem Piersi.

Hala wypełniona po brzegi tętniła muzyką patriotyczną, w rytm której uczniowie ze szkolnego Koła Wolontariatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, odegrali wzruszającą inscenizację.

Wolontariusze z Koła PCK na czele z Panią Zofią Rowecką, zaprezentowali pokaz pierwszej pomocy, uświadamiając wszystkim, jak ważna jest szybka reakcja osób będących świadkami wypadku by móc uratować życie i zdrowie poszkodowanych.

Szczególnymi gośćmi akcji, którzy zaszczycili organizatorów swoja obecnością był Koniński Klub AMAZONKI. Członkinie Klubu uczyły prawidłowego samobadania piersi oraz udzielały cennych porad.

Uczestnicy akcji mogli skorzystać z różnego rodzaju badań profilaktycznych min. Mammografii, badan w kierunku nowotworu dolnego odcinka przewodu pokarmowego, pomiaru ciśnienia krwi oraz pomiaru glukozy we krwi.

Swoimi propozycjami oraz poradami służyli przedstawiciele : Oriflame, Naturhouse, FitLine.

Akcję wsparli również funkcjonariusze Powiatowej Komendy Policji w Kole, którzy zaprezentowali projekt walki z dopalaczami.

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 15 października 2018 roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kole odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli nauczyciele oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski.

Oprócz ciepłych słów podziękowań za trudną i owocną pracę, Pan Starosta wręczył Nagrody Starosty Kolskiego w formie dyplomu oraz przekazu pieniężnego wyróżniającym się nauczycielom. Dziękując za znaczący wkład w kształcenie i wychowanie kolejnych pokoleń Polaków, życzył spełnienia wszystkich planów oraz zamierzeń zawodowych i osobistych, zdrowia i satysfakcji z dobrze pełnionego obowiązku. W tym dniu dwie nauczycielki - Pani Emilia Rajewska z ZSE-A w Kole oraz Pani Mariola Mroczkowska z SOSW w Kole z rąk Starosty Kolskiego otrzymały akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu Powiatu Kolskiego: Wicestarosta Marek Banaszewski, Czesław Marek i Józef Rybicki, Sekretarz Powiatu Andrzej Tomczyk, a także Naczelnik Wydziału Oświaty Anna Pajor.

Lista nagrodzonych poniżej:

ZESPÓŁ OPIEKUŃCZO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY W KOLE

1/ Pani Małgorzata Kolasa

2/ Pani Anna Hann

3/ Pani Irena Krawczyk

4/ Pani Danuta Szafrańska

5/ Pani Beata Wichłacz

6/ Pani Elżbieta Budzińska

7/ Pani Krystyna Wasilewska

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KŁODAWIE

1/ Pan Jerzy Markowski

2/ Pan Paweł Paluszkiewicz

3/ Pan Paweł Ostrowski

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KOLE

1/ Pan Jarosław Wasilewski

2/ Pani Ewa Rus

3/ Pan Grzegorz Zawadzki

4/ Pan Mariusz Kaszyński

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZSRCKU W KOŚCIELCU

1/ Pan Wiesław Kujawa

2/ Pani Aneta Gorzkowska

3/ Pani Aneta Augustyniak

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W KOLE

1/ Pani Agnieszka Frontczak

2/ Pani Sylwia Pokrywczyńska

3/ Pan Waldemar Koligot

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNYCH W KOLE

1/ Pani Marta Chęcińska

2/ Pani Emilia Rajewska

3/ Pani Danuta Molicka

4/ Pan Mieczysław Drożdżewski

Spotkanie z Jakubem Żulczykiem

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole gościła Jakuba Żulczyka. Czytelnicy pozostają pod wielkim wrażeniem spotkania (16.10.).
Gwoli przypomnienia… Jakub Żulczyk (1983) - pisarz, publicysta. Za książkę „Ślepnąc od świateł”, otrzymał nominację do Paszportu Polityki oraz do Wdech, nagród tygodnika „Co jest Grane?” Gazety Wyborczej w kategorii Człowiek Roku. Zadebiutował w roku 2006 powieścią „Zrób mi jakąś krzywdę”, która stała się kultową książką wśród młodzieży. Rok 2008 przyniósł „Radio Armageddon”, powieść, która w 2014 doczekała się teatralnej adaptacji we Wrocławskim Teatrze Współczesnym, oraz przeredagowanego wznowienia na początku roku 2015. Napisał również powieść grozy „Instytut”, fantastyczno-młodzieżową dylogię o przygodach Tytusa Grójeckiego – „Zmorojewo” i „Świątynia”, oraz zilustrowaną przez Agatę Bogacką książeczkę dla dzieci, „Zdarzenie nad strumykiem”. W roku 2017 ukazało się „Wzgórze psów”. Był stałym felietonistą „Elle”, „Wprost”, „Przekroju”, „Dziennika” oraz „Exklusiva”. Publikował również w „Playboyu”, „Tygodniku Powszechnym”, „Lampie”, „Ha!Arcie” oraz „Notesie na sześć tygodni”. Współprowadził programy telewizyjne i radiowe. Oprócz pisania prozy i publicystyki, pracuje także jako scenarzysta serialowy. Był stypendystą programu Willa Decjusza oraz zwycięzcą międzynarodowego konkursu na esej Young Euro Connect.
Spotkanie z autorem książek i licznych publikacji prasowych było okazją do rozmowy o literaturze i filmie - nie zabrakło wątku serialu „Belfer” oraz kolejnego, powstałego na kanwie powieści „Ślepnąc od świateł”. Rozmowa z autorem pełna była nawiązań do współczesnej kultury. Spotkanie, które zostało sfinansowane przez Instytut Książki i odbyło się w ramach Dyskusyjnego Klubu Ksiażki, dopełniły pytania od publiczności oraz podpisywanie książek.

  • autor: Anna Pietruszka - PiMBP w Kole

Gala Niepodległości

W dniu 11 października 2018 roku odbyła się uroczysta Gala Niepodległości z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz 20-lecia Powiatu Kolskiego. Gala Niepodległości stanowiła doskonałą okazję, aby uczcić wydarzenia sprzed 100 lat, które były tak ważne dla tożsamości Naszej Ojczyzny. Jednocześnie Powiat Kolski obchodzi swój Jubileusz 20-lecia, kiedy dokonał się podział administracyjny Polski i ponownie wprowadził instytucję powiatu oraz związany z tym podział kompetencji pomiędzy administrację rządową i samorządową.

Uroczystości rozpoczęły się przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kole, gdzie zebrały się poczty sztandarowe, zaproszeni goście, w tym: przedstawiciel parlamentu Poseł na Sejm RP Pan Leszek Galemba, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Pan Czesław Cieślak, przedstawicielka Wojewody Wielkopolskiego Pani Mariola Rakiewicz, władze Powiatu Kolskiego na czele ze Starostą Kolskim Panem Wieńczysławem Oblizajkiem, władze Miasta Koła na czele z Panią Sekretarz - Barbarą Szelągowską – Bugajak, władze Gminy Koło na czele z Zastępcą Wójta Panem Mariuszem Rybczyńskim, Radni Powiatu Kolskiego na czele z Przewodniczącym Rady Powiatu – Panem Markiem Tomickim, Radni Miasta Koła na czele z Przewodniczącym Rady Miasta – Panem Arturem Szafrańskim, kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży, dyrektorzy powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, szkół, przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń, związków, organizacji, przedstawiciele duchowieństwa, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Kole, osoby zaprzyjaźnione z Powiatem Kolskim oraz mieszkańcy miasta i powiatu.

Uroczystość prowadził Pan Robert Jokiel – inspektor Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kole. Obchody rozpoczęto od wysłuchania hymnu państwowego, któremu towarzyszyło uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt przez uczniów klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole. Przemówienie okolicznościowe wygłosił Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek. Następnie głos zabrała przedstawicielka Wojewody Wielkopolskiego Pani Mariola Rakiewicz, która odczytała list w jego imieniu, skierowany do władz i mieszkańców Powiatu Kolskiego. W liście tym Wojewoda Wielkopolski podziękował serdecznie mieszkańcom Powiatu Kolskiego, za wyjątkowo aktywne włączenie się w świętowanie tak znamiennych jubileuszy i pozdrowił wszystkich uczestników Gali Niepodległościowej.

Po zakończeniu wystąpień dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej objęcie władzy nad powiatem kolskim przez Tymczasowy Zarząd Powiatu Kolskiego w dniu 11.11.1918 r. Poświęcenia tablicy dokonał Gwardian Klasztoru Ojców Bernardynów w Kole o. Henryk Hajzler.

W odsłonięciu tablicy uczestniczyli:

- Starosta Kolski - Wieńczysław Oblizajek,

- Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego - Marek Tomicki,

- Prezes Honorowy Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła - Kazimierz Kasperkiewicz,

- Prezes Stowarzyszenia - Grzegorz Mokrzycki.

Starosta poinformował również, iż z okazji Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, Zarząd Powiatu Kolskiego postanowił nazwać skwer zlokalizowany przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kole, przy ul. Sienkiewicza Skwerem Niepodległości. Stosowny wniosek w tej sprawie Powiat Kolski złożył do Burmistrza Miasta Koła. Rada Miejska w Kole w dniu 27 czerwca 2018 r. podjęła uchwałę nr LVIII/549/2018 w sprawie nadania nazwy dla skweru położonego w Kole przy ul. Sienkiewicza – Skwer Niepodległości. Starosta wskazał na fakt, iż uroczyste nadanie nazwy ,,Skwer Niepodległości'' wpisuje się w szereg ogólnopolskich inicjatyw podejmowanych w związku z przypadającą w tym roku 100. rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości i przekłada się na zaciśnianie więzi społecznych i wzmocnienie tożsamości narodowej.

Następnie prowadzący uroczystość zaprosił wszystkich na II część, która odbyła się na hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole. Uroczystość rozpoczęto od odtańczenia Poloneza przez młodzież z Zespołu Tańca Ludowego "Kościelec'' z ZSRCKU w Kościelcu. Prowadzący Galę Pan Robert Jokiel powitał przybyłych gości. W dalszej kolejności poinformował zebranych, iż Rada Powiatu Kolskiego Uchwałą nr LI/333/2018 z dnia 30.08.2018 roku za całokształt działalności zawodowej oraz społecznej na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Kolskiego nadała Tytuł Honorowy "Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego" Panu Robertowi Andre, który z rąk Starosty Kolskiego otrzymał Akt Nadania Tytułu Honorowego oraz statuetkę okolicznościową.

Podczas Gali wyróżnione zostały także osoby, które przyczyniły się do rozwoju i tworzenia pozytywnego wizerunku Powiatu Kolskiego oraz podejmowały działania na rzecz jego promocji. Dyplomy Uznania Starosty Kolskiego otrzymali: Pan Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu Kolskiego, Pan Andrzej Kowalewski – Prezes Powiatowej Organizacji Ligi Obrony Kraju w Kole, Pan Michał Wróblewski – Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kole, Pan Marek Kłaniecki – Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole.

Po wręczeniu wyróżnień przyszedł czas na występy artystyczne. Swoje umiejętności wokalne i taneczne zaprezentowały: Big Band z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Szymanowskiego w Kole, Chór "Kantata" z Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole, Manufaktura Piosenki Harcerskiej Wartaki oraz Zespół Tańca Ludowego "Kościelec".

Konferencja Kardiologiczno-Kardiochirurgiczna

W dniu 5 października 2018 roku w Miejskim Domu Kultury w Kole odbyła się XXV Jubileuszowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Kardiologiczno – Kardiochirurgiczna. Konferencję poprowadzili: prof. dr hab. n. med. Antoni Dziatkowiak, prof. dr hab. n. med. Jerzy Sadowski oraz prof. dr hab. n. med. Bogusław Kapelak.

Organizatorami konferencji była Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, Polskie Towarzystwo Lekarskie - Oddział w Kole, Starostwo Powiatowe w Kole, Urząd Miejski w Kole, Wielkopolska Izba Lekarska - Delegatura w Koninie, Miejski Dom Kultury w Kole.

Tegoroczną konferencję wzbogaciła część artystyczna, podczas której swoje umiejętności wokalne i taneczne zaprezentowały: Manufaktura Piosenki Harcerskiej Wartaki, Big Band z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Szymanowskiego w Kole, Orkiestra Dęta OSP w Kole oraz Zespół Tańca Ludowego Kościelec.

Poniżej znajduje się program konferencji.

godz. 13 : 00   Otwarcie Konferencji
godz. 13 : 15   Koncert zespołu artystycznego regionu kolskiego
godz. 14 : 45   Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sadowski „Nowości w chirurgii zastawek serca”
godz. 15 : 05   Prof. dr hab. n. med. Bogusław Kapelak „Tętniaki aorty – leczenie chirurgiczne”
godz. 15 : 25   Prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko „Nowoczesne leki przeciwkrzepliwe”
godz. 15 : 45   Prof. dr hab. n. med. Jerzy Woy-Wojciechowski „Sztuka i medycyna”
godz. 16 : 05   Przerwa kawowa
godz. 16 : 20   Dr n. med. Roman Przybylski „Zatorowość płucna”
godz. 16 : 40   Dr n. med. Janusz Konstanty-Kalandyk „Operacje hybrydowe – tętnice szyjne + tętnice wieńcowe”
godz. 17 : 00   Dr n. med. Agnieszka Mawlichanów „Kardiologiczna rehabilitacja poszpitalna”
godz. 17 : 20   Dyskusja i podsumowanie Konferencji.

  • autor: Kurier Kolski

Gala Niepodległości