Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

II sesja Rady Powiatu Kolskiego

W dniu 3 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kole odbyła się II sesja Rady Powiatu Kolskiego.

Obrady rozpoczął Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Marek Świątek, który serdecznie przywitał radnych, naczelników wydziałów, gości i wszystkich obecnych na sesji.

Tytułem wstępu Przewodniczący poprosił wszystkich zgromadzonych o powstanie, aby uczcić minutą ciszy Pamięć zmarłej żony Pana Wieńczysława Oblizajka- byłego Starosty Kolskiego i obecnego radnego, podkreślając tym samym wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu tak przykrej wiadomości.

W dalszej części Przewodniczący przystąpił do realizacji porządku obrad, który składał się z 10 punktów. W sesji wzięło udział 19 radnych.

Podczas II sesji Rady Powiatu Kolskiego Radni przyjęli następujące uchwały, które m.in. dotyczyły:

 • ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu i ich zadań.

 • Powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

 • delegacji radnych do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 • zmiany uchwały Nr LIII/345/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kolskiego.

Projekt uchwały odnośnie zmian w Statucie Powiatu Kolskiego odczytał Radny Mariusz Kozajda, natomiast projekt uchwały w sprawie oddelegowania radnych do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przedstawił Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Pan Zenon Wasiak.

Uchwałą Rady Powiatu do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oddelegowano dwóch radnych, mianowicie:

- Radnego Lecha Splitera

- Radnego Marka Marciniaka

Wszystkie uchwały przyjęto jednogłośnie.

 

Skład poszczególnych Komisji stałych Rady Powiatu Kolskiego wygląda następująco:

I Komisja Budżetu i Finansów

1. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów -Jarosław Sobański

2. Z-ca Przewodniczącego - Sylwester Chęciński

3. Sekretarz- Mariusz Kozajda

4. członek- Henryk Tomczak

 

II Komisja Gospodarcza

1. Przewodniczący Komisji Gospodarczej- Łukasz Królasik

2. Z-ca Przewodniczącego- Ryszard Kasiorek

3. Sekretarz-Waldemar Banasiak

4. Członkowie- Zbigniew Szarecki, Rafał Ławniczak, Tomasz Barański

 

III Komisja Skarg Wniosków i Petycji

1. Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji- Marek Marciniak

2. Z-ca Przewodniczącego – Jarosław Sobański

3. Sekretarz-Alicja Wapińska

 

IV Komisja Spraw Społecznych

1. Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych- Lech Spliter

2. Z-ca Przewodniczącego – Mariusz Kozajda

3. Sekretarz- Ryszard Kasiorek

4. Członkowie:Tomasz Barański,Czesław Marek, Marek Świątek, Robert Kropidłowski ,

Ewa Ochędalska

 

V Komisja Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

1. Przewodniczący Komisji-Radomir Piorun

2. Za-ca Przewodniczącego- Zbigniew Szarecki

3. Sekretarz- Waldemar Banasiak

4. Członkowie: Marek Tomicki

 

Odrębną uchwałą został ustalony skład Komisji Rewizyjnej Powiatu, który wygląda następująco:

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -Alicja Wapińska

2. Za-ca Przewodniczącego- Radomir Piorun

3. Sekretarz- Marek Marciniak

4. Członkowie- Łukasz Królasik, Rafał Ławniczak, Marek Tomicki

 

W dalszej części obrad przystąpiono do realizacji pkt. 9 porządku obrad: wolne głosy i wnioski.

W punkcie wolne głosy i wnioski głos zabrali:

           1. Radny Jarosław Sobański :

 • Wystąpił z prośbą do zarządu o zaplanowanie środków w budżecie na 2019 r. na dokończenie odcinka drogi powiatowej w Gminie Przedecz (ulica Szkolna w Przedczu- ok 70 m.), jednocześnie poinformował że Gmina Przedecz dołoży 200 tys zł. z własnych środków na realizację tego zadania.

 • Druga kwestią jaką poruszył radny to prośba, aby zwiększyć środki finansowe w dziale Kultura Fizyczna i Sport, podziękował również członkom poprzedniego zarządu za to, że tak sukcesywnie przez 16 lat były finansowane przez władze puchary, które wręczano zawodnikom.

  2. Radny Tomasz Barański

 • podziękował Staroście Kolskiemu za możliwość udziału w uroczystościach obchodów dotyczących uczczenia pomnika Powstańca Listopadowego.

 • Wnioskował na prośbę mieszkańców Powiatu, żeby przynajmniej jeden dzień w tygodniu Wydział Komunikacji i Transportu był czynny dłużej, aby mieszkańcy, szczególnie ci mieszkający poza Kołem mogli załatwić wszystkie swoje sprawy.

 • Zapytał również, czy prawdą jest, że planowane jest zmniejszenie pomocy finansowej na drogi dla Urzędu Miasta i Gmin ?

 • Wnioskował do Starosty, aby w Powiecie Kolskim, po tylu latach znalazły się środki na

  Ochotniczą Straż Pożarną, która tak godnie nas reprezentuje w Powiecie, jak również poza jego granicami.

  3. Radna Alicja Wapińska

 • Wystąpiła z serdeczną prośbą o pomoc finansową dla Związku Harcerstwa Polskiego, uzasadniając, iż pomoc ta jest niezbędna. Pismo zostało złożone na ręce Starosty Kolskiego.

  4. Radny Marek Tomicki

 • zaproponował, aby ustalić stały dzień i godzinę odbywania się obrad Sesji Rady Powiatu Kolskiego.

 • Zaapelował, aby temat dotyczący dróg powiatowych poruszyć w późniejszym czasie.

 • Zwrócił się z prośbą do władz o zakup tableta dla wszystkich radnych, w celu usprawnienia pracy na obradach sesji.

Starosta Kolski wraz z Wicestarostą udzielili odpowiedzi na wszystkie wolne głosy i wnioski, zapewniając, iż wyżej wymienione zadania postarają się zrealizować, jednakże muszą wcześniej dokładnie zapoznać się z bieżącą sytuacją Starostwa.

Starosta podkreślił, iż pomoc finansowa dla Straży to priorytet i z pewnością zostanie udzielona tylko nie wiadomo jeszcze w jakiej formie i kwocie.

           5. Radny Mariusz Kozajda

 • Zaapelował do radnych, aby na obradach sesji Rady Powiatu podejmować tylko najważniejsze sprawy, a pozostałe przedstawiać na komisjach.

 • autor: Aldona Bakowska (Biuro Rady i Zarządu Powiatu Kolskiego)

Trener NBA w ZST w Kole

Dick Helm, trener koszykówki, nauczyciel i wykładowca po raz drugi gościł w Zespole Szkół Technicznych w Kole. 21 listopada spotkał się z uczennicami Liceum Ogólnokształcącego z klas zdrowia i urody oraz Technikum Ochrony Środowiska.

Spotkanie z trenerem Dickiem było okazją aby połączyć edukację z wychowaniem. Słuchacze dowiedzieli się jak można budować swój charakter, a przy okazji sprawdzili znajomość języka angielskiego. Trener Dick mówił między innymi o wytrwałości w dążeniu do celu, o nie poddawaniu się w obliczu porażek, o budowaniu poczucia własnej wartości. Zwrócił uwagę na wzajemne wspieranie się, wyrażanie słów zachęty i wiary w możliwość osiągnięcia sukcesu. Mocno podkreślał konieczność brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania. Uświadamiał, jak ważne w obliczu porażki jest przyjrzenie się najpierw sobie, a nie usprawiedliwianie się i szukanie winnych wokół. Swoje wystąpienie wzbogacił licznymi przykładami z życia zawodowego i prywatnego. Podzielił się doświadczeniami z różnych etapów kariery sportowej, w czasie której ponad dwie dekady pracował w najlepszej koszykarskiej lidze świata - NBA. Był współpracownikiem Lenny'ego Wilkensa, jednego z najwybitniejszych koszykarzy i trenerów w historii ligi i członka Galerii Sław NBA. Podczas swojej pracy dla drużyn z Cleveland i Atlanty dwukrotnie brał udział jako członek sztabu szkoleniowego drużyny Wschodu w czasie Meczu Gwiazd. Właśnie przy tej okazji pracował z Jordanem, O’Nealem czy Pippenem. W uznaniu dokonań trenerskich został dołączony do koszykarskiej Galerii Sław stanu Illinois. Pomimo tak wielu osiągnięć zawodowych pozostał skromnym człowiekiem, który szczerze troszczył się o swoich podopiecznych. Zawsze starał się, aby ludzie, z którymi współpracował doświadczali szeroko rozumianego rozwoju.

W czasie spotkania z młodzieżą stworzył ciepłą i przyjazną atmosferę. Kiedy nadszedł czas zadawania pytań dziewczyny chętnie pytały, a trener z uśmiechem odpowiadał. W podziękowaniu za inspirujące spotkanie dyrektor Jarosław Wasilewski wręczył trenerowi Dickowi pamiątkowe zdjęcie z podpisami uczestników oraz specjalnie na tę okoliczność przygotowaną koszulkę. Wydarzenie zakończyło się wspólnymi zdjęciami i autografami. Po spotkaniu goście po raz kolejny wyrazili swoje pozytywne odczucia, że atmosfera w Zespole Szkół Technicznych była wyjątkowa ze względu na zainteresowanie widoczne na twarzach i w postawach słuchaczy. A dla mówcy jest to cenną nagrodą za wspólnie spędzony czas.

Razem z Dickiem szkoła gościła także tłumacza Piotra Paprockiego, lidera organizacji Athletes in Action,  oraz inicjatorkę przedsięwzięcia Jagodę Markiewicz, liderkę Forum Kobiet. Gościnnie w spotkaniu wzięły udział uczennice klasy sportowej ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Kole. Spotkanie zorganizowały nauczycielki Małgorzata Gralak, Dorota Kołodziejska i Emilia Lewicka.

 • autor: Małgorzata Gralak
 • autor: Marcin Żyliński

Śpiewanki patriotyczne dla Niepodległej w ZST Koło

Trwają obchody 100- lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. To czas niezwykły, wspominamy bohaterów, którzy dla naszej wolności oddali życie. Swoją radość z odzyskanej wolności wyrażamy również poprzez śpiew. To pieśni patriotyczne 100 lat temu podtrzymywały nadzieję, dodawały odwagi do walki za Naszą Niepodległość. Polskie pieśni patriotyczne to także fascynująca lekcja historii opowiedziana słowami i wyrażona muzyką, to opowieści o losach bohaterów, często bardzo młodych ludzi, którym nie było dane nacieszyć się wolnością.

Podobnie jak w ubiegłym roku świętowaliśmy tę wyjątkową rocznicą „śpiewająco”. 20 listopada 2018 r., o godz. 17.00 w naszej szkole miało miejsce szczególne wydarzenie, koncert „Śpiewanki patriotyczne dla Niepodległej”. Na szkolnej scenie wystąpiła grupa uczniów reprezentujących wszystkie typy szkół w naszej placówce. W drugiej części koncertu pojawiły się także rodzinne duety, bardzo ciepło przyjęte przez publiczność. Koncert był wspaniałą okazją do usłyszenia znanych i popularnych piosenek patriotycznych w ciekawych aranżacjach i opracowaniach .

Gościem specjalnym koncertu był chór Towarzystwa Śpiewaczo Muzycznego „Lutnia” z Koła pod batutą Adama Kołodziejczaka.

Zaproszenie na koncert było skierowane do wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli, którzy mieli okazję uczestniczyć w niecodziennej lekcji historii naszego kraju, historii opowiedzianej w słowach pieśni i piosenek żołnierskich. W ostatniej części koncertu odbyło się wspólne śpiewanie wszystkich uczestników koncertu wraz z publicznością.

Doskonałym uzupełnieniem treści zawartych w słowach pieśni była krótka prelekcja nawiązująca do idei koncertu oraz wartości pieśni patriotycznych w kontekście historycznym, którą przygotował nauczyciel historii Marcin Polewski.

Całość koncertu uzupełniła wspaniała prezentacja multimedialna zawierająca filmy dokumentalne, zdjęcia, obrazy, grafiki przygotowana przez nauczycieli historii Mariusza Kaszyńskiego i Marcina Polewskiego.

W holu szkoły goście mogli także oglądać wystawę czasową „Ojcowie Niepodległości”, wypożyczoną z Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

Wśród publiczności nie zabrakło Dyrekcji ZST, nauczycieli i pracowników szkoły, osób, które przez wiele lat pracowały w naszej szkole a obecnie przebywają na zasłużonej emeryturze, rodziców, uczniów, przyjaciół i sympatyków zarówno szkoły jak i chóru Towarzystwa Śpiewaczo Muzycznego „Lutnia” oraz przedstawicieli mediów lokalnych.

Koncert przygotowały i prowadziły Dorota Drzewiecka i Małgorzata i Mysińska, które swoją pracę zawodową w ZST łączą z działalnością artystyczną w chórze TŚM „Lutnia”.

 • autor: Dorota Drzewiecka - ZST w Kole
 • autor: Eugeniusz Gembka

Światowy Dzień Rzucania Palenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole informuje, że Światowy Dzień Rzucania Palenia przypada corocznie na trzeci czwartek listopada, a w roku 2018 na dzień 15 listopada. Z tej okazji zorganizowano akcję skierowaną do osób palących, biernych palaczy i osób chcących rzucić palenie.

W ramach realizacji Projektu „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia Kontra Tytoń odbyło się szkolenie, w którym uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Drzewcach. Podczas szkolenia przeprowadzono anonimowe badania ankietowe oceniające wiedzę uczniów przed i po szkoleniu. Podczas części teoretycznej pracownik Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia przedstawił między innymi jakie choroby wywołuje palenie tytoniu, skład dymu tytoniowego i jego wpływ na organizm ludzki, cykl uzależnienia od nikotyny oraz pojęcie czynnego i biernego palenia. W ramach zajęć warsztatowych młodzież zaprezentowała niekorzystny ekonomiczny aspekt palenia oraz wymieniła miejsca publiczne objęte zakazem zarówno tytoniu jak i nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. Na zakończenie gimnazjaliści otrzymali gadżety ze znakiem zakazu palenia. Młodzieżowi Liderzy Zdrowia będą mogli przekazywać wiedzę na temat szkodliwości palenia tytoniu zarówno rówieśnikom w środowisku szkolnym jak i w środowisku lokalnym.

W dniu 15 listopada na terenie Powiatowego Urzędu Pracy w Kole zorganizowano punkt informacyjno-edukacyjny, w którym pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Kole udzielali informacji n/t szkodliwości palenia tytoniu i wykonywali badania zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu przy użyciu smokerlyzera oraz badania ciśnienia krwi, które cieszyły się dużym powodzeniem.

W ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia pracownik Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kole przeprowadził zajęcia edukacyjne z profilaktyki antynikotynowej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kole. Zajęcia te wpisały się w realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 6 Program „Czyste powietrze wokół nas”. Podczas zajęć z dziećmi omawiane były treści, które dotyczą nie tylko szkodliwości palenia tytoniu i biernego narażenia na dym tytoniowy, ale również dają przykłady radzenia sobie w sytuacjach, kiedy dorośli palą przy dzieciach tytoń. Dzieci na podstawie przeczytanej przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej bajki pt: „Dymiące smoki” wymieniły ujemne skutki zdrowotne palenia papierosów.

Celem akcji z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia była zmiana zachowań zdrowotnych osób palących poprzez zwrócenie uwagi na problem nieprzestrzegania zakazu palenia w miejscach użyteczności publicznej oraz braku poszanowania prawa niepalących do przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i kobiet w ciąży.

 • autor: Beata Biskupska - st. asystent Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

I Sesja Rady Powiatu Kolskiego

W dniu 20 listopada 2018 roku, zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 9 listopada 2018 roku odbyła się I Sesja Rady Powiatu Kolskiego, wybranej w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku.

Zgodnie z zapisami Ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku, obrady do czasu wyboru nowego przewodniczącego rady prowadzi najstarszy wiekiem radny. W związku z powyższym funkcję tą pełnił radny Lech Spliter, który oficjalnie dokonał otwarcia I Sesji Rady Powiatu Kolskiego VI kadencji, która zamyka się w latach 2018-2023.

Sesja rozpoczęła się wręczeniem zaświadczeń o wyborze na radnego, które to z rąk Prezesa Sądu Rejonowego w Kole, pana Bogdana Radeckiego odebrał każdy nowo wybrany radny.

Pan Radecki w swoim krótkim przemówieniu złożył serdeczne życzenia dla nowej Rady oraz podziękował wszystkim Członkom Powiatowej Komisji Wyborczej za owocną współpracę w wykonywaniu zadań w związku z przeprowadzonymi wyborami do organów samorządu terytorialnego.

W ramach kolejnego punku porządku obrad radni elekci złożyli ślubowanie, a następnie w głosowaniu jawnym dokonali wyboru komisji skrutacyjnej w liczbie 3 członków, która odpowiedzialna była za liczenie oddanych głosów w każdym tajnym głosowaniu przeprowadzonym na sesji.

W kolejnej części obrad Radni wybrali nowego Przewodniczącego Rady Powiatu, którym został Pan Marek Świątek, a następnie w oddzielnym głosowaniu wyłonili dwóch Wiceprzewodniczących Rady Powiatu, którymi zostali:

 • Pan Ryszard Kasiorek

 • Pan Mariusz Kozajda.

W kolejnym etapie Radni przystąpili do wyboru starosty. W wyniku głosowania nowym Starostą Kolskim został Pan Robert Kropidłowski, który wcześniej piastował stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole.

Nowo wybrany Starosta w ramach swoich uprawnień zgłosił Pana Sylwestra Chęcińskiego na kandydata na Wicestarostę, którego w głosowaniu tajnym poparła Rada, a tym samym oficjalnie został on Zastępcą Starosty Kolskiego.

Ostatnią częścią obrad było dokonanie wyboru trzech pozostałych Członków Zarządu Powiatu Kolskiego. Na wniosek Starosty kandydatami na tą funkcję zostali:

 • Pan Waldemar Banasiak

 • Pan Zbigniew Szarecki

 • Pan Henryk Tomczak

Następnie odbyło się głosowanie na wybranych kandydatów. Po zliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania, które jednoznacznie wskazywały na akceptację przez większość Radnych wcześniej prezentowanych kandydatów. Nowy Zarząd Powiatu Kolskiego prezentuje się następująco:

 • Robert Kropidłowski

 • Sylwester Chęciński

 • Waldemar Banasiak

 • Zbigniew Szarecki

 • Henryk Tomczak

Na zakończenie Pan Robert Kropidłowski podziękował za wszystkie otrzymane głosy oraz zapewnił, że swoje nowe obowiązki będzie starał się wypełniać jak najlepiej. Jednocześnie wyraził nadzieję, na udaną współpracę wszystkich Radnych nowej kadencji.

 • autor: Biuro Rady i Zarządu

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w ZSE-A w Kole

W dniach 13-16 listopada 2018 roku po raz piąty w Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole, a po raz jedenasty w Polsce, został zorganizowany Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzony jednocześnie w 160 krajach świata. Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są: były premier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown, brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark oraz amerykańska Fundacja Kauffmana. W ramach ŚTP ZSEA uczestniczył w programie „Otwarta firma – Biznes przy tablicy”, który jest realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

„Otwarta firma – Biznes przy tablicy” to projekt przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych mający na celu promocję przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. W jego ramach zaproszeni goście poruszają tematy związane z prowadzeniem własnej firmy, współpracą z kontrahentami, klientem, marketingiem, finansami, etyką w biznesie i relacjami między pracodawcą i pracownikiem. Dla uczniów były to praktyczne lekcje biznesu, zwłaszcza, że kilkoro z zaproszonych gości to Absolwenci Ekonomika. Miejmy nadzieję, że dzięki tym spotkaniom, nasi uczniowie zechcą w przyszłości związać swoje życie z rodzinną miejscowością.

Serdecznie podziękowania kieruję do wszystkich firm i wolontariuszy, którzy poświęcili swój cenny czas i zdecydowali się na uczestnictwo w projekcie. Naszymi gośćmi w tym roku byli:

 • Pani Sylwia Toruńska z Biura Rachunkowego Toruńska Sp. z o.o. w Kole

 • Pan Marek Bernaciak z AMB Technic w Kole

 • Pani Małgorzata Robak i Pani Halina Stępniak z ZUS Inspektorat w Kole

 • Pani Renata Jańczak z Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

 • Pan Markus Meier z M&K Foam Sp. z o.o. w Kole

 • Pan Dariusz Kałużny z Centrum Innowacji NUVARRO

 • Pani Elżbieta Frankowska i Pan Zbigniew Gajda z ANDRE ABRASIVE ARTICLES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w Kole

 • Pan Tomasz Szafoni ze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Terenowy w Koninie

 • Pani Paulina Mazurkiewicz z Hotel Mazurek Koło

 • Pani Magdalena Marciniak z Naturhouse Centrum Dietetyczne w Kole

 • Pan Hubert Derliński z Germandirekt Hubert Derliński w Kole

 • Pani Ewelina Sękowska i Pani Beata Pawlak z Santander Consumer Bank I Oddział  Koło

 • Pani Ewelina Dragańska i Pani Dorota Dudzińska z Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. w Kole

 • Pani Anna Pawlak-Zawadzka  i Pani Monika Szafrańska z Usługi Marketingowe Anna Pawlak-Zawadzka w Kole

 • Pani Ilona Żółtowska z Nadleśnictwa Koło

 • Pan Jarosław Piórkowski z „KERRIA” Piórkowski spółka jawna w Kole

 • Pan Bartłomiej Kułakowski z Mobileo.net

 • Pan Andrzej Paprocki i Pani Małgorzata Grabowska z Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie oddział Koło

 • Pan Rafał Jankowski z SOKOŁÓW S.A. Oddział Koło

Mam nadzieję, że w przyszłym roku jeszcze większa grupa przedsiębiorców odważy się zaprezentować swój Biznes przy tablicy, a zainicjowane pięć lat temu działanie pozostanie stałą formą współpracy ZSEA z lokalnym środowiskiem.

 • autor: Katarzyna Krzymińska Szkolny koordynator projektu Otwarta firma

ZST Pierwszą Szkołą w projekcie EuroWeek

Po raz kolejny wspaniałą przygodę z językiem angielskim przeżyli uczniowie ZST z Koła biorąc udział w 5-dniowym obozie językowym „EuroWeek -Szkoła Liderów”- tym razem w Bystrzycy Kłodzkiej.

Młodzież spotkała się z wolontariuszami z Tajlandii, Kolumbii, Armenii, Pakistanu i Wietnamu. W trakcie wirtualnych prezentacji i ćwiczeń uczniowie mogli nie tylko poznać kulturę i tradycje ich krajów, ale także przełamać barierę komunikacyjną w języku obcym. Intensywne warsztaty, gry symulacyjne, taniec oraz śpiew pomogły uczniom doskonalić umiejętności pracy w grupie, kształtować postawę przywódczą oraz rozwijać umiejętność porozumiewania się w języku angielskim.

Udział w projekcie EuroWeek to intensywna nauka, zabawa i nawiązanie wartościowych przyjaźni, dzięki którym uczniowie zyskują obiektywne spojrzenie na przedstawicieli innych kultur. Wszyscy uczestnicy obozu nie mogą doczekać się kolejnej edycji programu.

Zespół Szkół Technicznych oraz każdy uczestnik projektu otrzymał Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia „EuroWeek- Szkoła Liderów”.

Inicjatorkami uczestnictwa w projekcie EuroWeek są  nauczycielki: Emilia Lewicka i Dorota Kołodziejska. Opiekę nad młodzieżą sprawowała także  Małgorzata Gralak.

 • autor: Treść artykułu: Emilia Lewicka, Dorota Kołodziejska; Zdjęcia: Weronika Szymczak

Dzień Przedsiębiorczości w SOSW w Kole

„Od pomysłu do sukcesu” czyli Dzień Przedsiębiorczości z SKO w SOSW

W środę, 14 listopada 2018r., odbyło się spotkanie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole z panem Konradem Włodarczykiem, lokalnym przedsiębiorcą i nauczycielem akademickim.

Okazją do tego spotkania jest Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, który w bieżącym roku przypada na okres od 12 do 18 listopada. W jego trakcie na całym świecie organizowane są konferencje, spotkania, debaty i warsztaty poświęcone przedsiębiorczości.

Swoją cegiełkę w zakresie promowania przedsiębiorczości ma również Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, który po raz trzeci zorganizował Szkolny Dzień Przedsiębiorczości dla swoich podopiecznych.  W trakcie spotkania, które przebiegało pod hasłem „Od pomysłu do sukcesu”,  zaproszony gość opowiedział o swojej ścieżce zawodowej,  o początkach  działalności, od czego zaczynał, jak pokonywał trudności i w jaki sposób odniósł sukces jako przedsiębiorca. Szczególną uwagę zwrócił na znaczenie edukacji młodych ludzi, podkreślał rolę wykształcenia, gotowości do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności w skutecznym radzeniu sobie na rynku pracy. Zachęcał uczniów do bycia przedsiębiorczymi, rozwijania w sobie cech i umiejętności, takich jak: zaradność, pomysłowość, współpraca, odpowiedzialność za siebie i innych, gotowość do podejmowania wyważonego ryzyka. W oparciu o prezentację multimedialną udzielał również rad i wskazówek, jak należy zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej o pracę, jakie należy mieć predyspozycje i umiejętności, aby móc skutecznie znaleźć pracę oraz zachęcał do zakładania własnej działalności gospodarczej.  Nie zabrakło również pytań  ze strony uczniów i nauczycieli, na które prowadzący spotkanie chętnie   i wyczerpująco odpowiadał.  

Podczas Szkolnego Dnia Przedsiębiorczości  wychowankowie SOSW w Kole mogli spotkać się i porozmawiać z osobą, która swoje pomysły i umiejętności zamieniła w sukces oraz zachęca do odkrywania i rozwijania w sobie cech przedsiębiorczych.

 • autor: Krzysztof Sójecki, n-l SOSW

Przygotowanie do sezonu zimowego 2018/2019

W dniu 08 listopada 2018 r. w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Kole odbyło się spotkanie p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Kole bryg. Krzysztofa Żurawika oraz funkcjonariuszy wydziału operacyjno – kontrolno - rozpoznawczego tut. komendy z przedstawicielami Powiatowego oraz Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego (lub komórki organizacyjne urzędów właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego). Spotkanie dotyczyło przygotowania gmin z terenu powiatu kolskiego do zapewnienia bezpieczeństwa w sezonie zimowym 2018/2019, w szczególności:

 • transport i dostarczenie środków do życia dla ludności w warunkach braku przejezdności szlaków drogowych i kolejowych;

 • zapewnienie zasilania w energię elektryczną dla obiektów ważnych dla funkcjonowania Państwa lub występującego zagrożenia życia i zdrowia;

 • organizacji czasowego zakwaterowania ewakuowanej ludności;

 • przygotowania i dostarczania gorących napojów oraz posiłków osobom uwięzionym w samochodach/pociągach lub przyjętych na czasowe zakwaterowanie.

W związku z faktem, iż w okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów, do których dochodzi najczęściej w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych p.o. Komendant Powiatowy PSP w Kole bryg. Krzysztof Żurawik w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa” przeprowadził pogadankę na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, z emisją tlenku węgla oraz zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Pogadanka miała również na celu podniesienie świadomości ludzi, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych.

 • autor: st. sekc. Katarzyna Wojciechowska, zdjęcia: KP PSP w Kole

Narodowe Święto Niepodległości

W dniu 11 listopada 2018 roku obchodziliśmy 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dzień ten stanowił doskonałą okazję, aby uczcić wydarzenia sprzed 100 lat, tak ważne dla tożsamości Naszej Ojczyzny.

Powiatowe i miejskie uroczystości rozpoczęły się przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kole, gdzie zebrały się poczty sztandarowe, zaproszeni goście, w tym: przedstawiciel parlamentu Poseł na Sejm RP Pan Leszek Galemba, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Pan Czesław Cieślak, władze Powiatu Kolskiego na czele ze Starostą Kolskim Panem Wieńczysławem Oblizajkiem, władze Miasta Koła na czele z Wyznaczonym do pełnienia funkcji Burmistrza Miasta Koła – Panem Janem Stępińskim, władze Gminy Koło na czele z Zastępcą Wójta Panem Mariuszem Rybczyńskim, Radni Powiatu Kolskiego, Radni Miasta Koła na czele z Przewodniczącym Rady Miasta – Panem Arturem Szafrańskim, kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży, dyrektorzy powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, szkół, przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń, związków, organizacji, przedstawiciele duchowieństwa, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Kole, osoby zaprzyjaźnione z Powiatem Kolskim oraz mieszkańcy miasta i powiatu.

Uroczystość prowadził kmdr ppor. rezerwy Robert Jokiel – inspektor Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kole. Obchody rozpoczęto odegraniem hymnu państwowego, któremu towarzyszyło uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt przez uczniów klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole. Następnie powitano zebranych, a przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod tablicami „Poległym Obywatelom Miasta Koła Za Wolność i Ojczyznę w latach 1914-1918, 1939-1945” oraz „Pamięci Zasłużonym Obywatelom Ziemi Kolskiej, którzy po 123 latach niewoli 11.11.1918 r. wprowadzili Pierwszy Tymczasowy Zarząd Powiatu Kolskiego”.

W dalszej części kolumna marszowa wraz z Orkiestrą Dętą OSP w Kole ruszyła ulicami miasta w stronę kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole. W trakcie przemarszu złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą miejsce kaźni Polaków w latach 1945-1956 umieszczoną na budynku byłej siedziby NKWD i UB przy ul. Grodzkiej, a następnie przy pomniku „Poległym Bojownikom o Wolność Ojczyzny w latach 1831, 1863, 1914-1918, 1939-1945” nad kanałem ulgi rzeki Warty. W swoim wystąpieniu Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek podkreślił znaczenie i doniosłość tego dnia, a także podziękował wszystkim za udział i spełnienie patriotycznego obowiązku. Po wystąpieniu Pana Starosty wspólnie odśpiewano „Rotę” przy akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP w Kole pod dyrekcją Krzysztofa Lityńskiego. Dla uczczenia tego doniosłego święta Poseł na Sejm RP Leszek Galemba, Wyznaczony do pełnienia funkcji Burmistrza Miasta Koła Jan Stępiński, Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek dokonali odsłonięcia pamiątkowej tablicy na kamieniu przy Drzewie Pamięci, usytuowanego naprzeciw Urzędu Miejskiego w Kole.

Następnie uczestnicy obchodów przeszli do Kościoła Farnego, gdzie odprawiona została uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny koncelebrowana przez kolskich kapłanów. Oprawę muzyczną zapewnił Chór Farny „Lutnia” pod dyrekcją Jana Kordylewskiego. Przed mszą zebrani mogli wysłuchać i obejrzeć montaż słowno-muzyczny pt.: „Drogi do wolności” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Ksztalcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu. Po części artystycznej głos zabrał Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych w Kole Pan Tomasz Nuszkiewicz, który przybliżył historię odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tegoroczne obchody zakończyły się wspólnym odśpiewaniem w samo południe hymnu państwowego w ramach akcji „Niepodległa do hymnu”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim pocztom sztandarowym, delegacjom oraz mieszkańcom za wzięcie udziału w tegorocznych obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

Koncert Kuby Michalskiego

Już po raz kolejny, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole gościła Kubę Michalskiego (06.11.), kompozytora muzyki do wierszy znanych poetów i do tekstów własnych, występującego również z interpretacjami piosenek Leonarda Cohena i Jacka Kaczmarskiego. Mającego w dorobku pięć płyt z zespołem „Cotton Cat”, oraz cztery albumy solowe. Wielokrotnie nagradzanego – m.in. w duecie z Justyną Bacz wygrał Festiwal Pieśni Leonarda Cohena w Krakowie.

Koncert, który odbył się w Miejskim Domu Kultury był połączeniem piosenek genialnego barda Jacka Kaczmarskiego o tematyce historycznej (m.in. „Samosierry”, „Krajobrazu po uczcie”, „Rozbitych oddziałów”, „Ballady wrześniowej”, „Murów”) i kompozycji Kuby Michalskiego do wierszy wielkich poetów polskich (m.in. Kochanowskiego, Mickiewicza, Norwida, Asnyka i Herberta). Całość stworzyła poetycko-muzyczną opowieść o historii Polski – od potężnego królestwa Jagiellonów, poprzez czas rozbiorów, odzyskanie niepodległości w roku 1918, wojnę, aż do czasów prawie współczesnych. Frazy tej opowieści opatrzone były krótkim komentarzem historycznym.

 • autor: Anna Pietruszka - PiMBP w Kole

Narodowe Święto Niepodległości