Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

XLIII sesja Rady Powiatu Kolskiego

W dniu 25 stycznia 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kole odbyła się XLIII sesja Rady Powiatu Kolskiego. Obrady otworzył przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Marek Tomicki, który serdecznie powitał radnych, zaproszonych gości, w szczególności Pana Marka Pola (w latach 1993–1995 minister przemysłu i handlu w rządzie Waldemara Pawlaka, w latach 1995–1997 sekretarz stanu i pełnomocnik Rady Ministrów ds. reformy rządu, w latach 2001–2004 wiceprezes Rady Ministrów i minister infrastruktury w rządzie Leszka Millera, przewodniczący Unii Pracy w latach 1998–2004, poseł na Sejm X, II i IV kadencji), radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Pana Kazimierza Pałasza, dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Pana Arkadiusza Błochowiaka. Ponadto przewodniczący Rady Marek Tomicki powitał działaczy samorządowych, naczelników wydziałów, przedstawicieli partii politycznych i media.

W porządku obrad znalazło się 17 punktów. W sesji wzięło udział 19 radnych. Na wstępie Starosta Wieńczysław Oblizajek przedstawił sprawozdanie międzysesyjne z prac Zarządu Powiatu za miesiąc styczeń oraz informację z działalności wydziałów i jednostek zespolonych za okres od 23 grudnia 2017- 19 stycznia 2018 r.

Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek na koniec swojego wystąpienia wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Markiem Tomickim wręczyli Akt nadania tytułu honorowego oraz statuetkę „Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego” Panu Markowi Polowi. Pan Marek Pol dziękując za otrzymane wyróżnienie przedstawił swoje relacje i związki z Ziemią Kolską.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki udzielił głosu obecnemu na sesji Panu Arkadiuszowi Błochowiakowi, który przybliżył radnym strukturę organizacyjną Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które jest głównym podmiotem odpowiedzialnym od 1 stycznia 2018 roku za gospodarkę wodną w Polsce.

W części sprawozdawczo- informacyjnej znalazły się 3 zagadnienia:

  • Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Powiatu Kolskiego za 2017 rok.
  • Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok.
  • Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kolski w 2017 roku.

Powyższe sprawozdania zostały przyjęte przez aklamację.

Podczas XLIII sesji radni Powiatu Kolskiego podjęli 5 uchwał, które dotyczyły:

  • wyrażenia zgody na wynajem sześciu pomieszczeń w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole,
  • przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu administracji rządowej,
  • ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
  • wprowadzenia zmian do budżetu powiatu na 2018r.
  • wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2018-2027.

XLIII sesja Rady Powiatu Kolskiego – 25.01.2018 r.

Galeria zdjęć

Powrót

Informator

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.