Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

Kwalifikacja Wojskowa 2018

W dniu 01 marca 2018 roku  w powiecie kolskim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, która potrwa do 26 marca.

Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, są obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu, do kwalifikacji wojskowej.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i dokonanie wstępnego przeznaczenia osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz założenie lub aktualizacja ewidencji  wojskowej i wydanie wojskowych dokumentów osobistych.

Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej odpowiada Starosta Kolski. Starosta przedstawia wojewodzie kandydatów do powołania do składu powiatowej komisji lekarskiej, zapewnia pomieszczenia, ich wyposażenie, porządek oraz bezpieczeństwo pracy organów uczestniczących w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej. Zatrudnia osoby do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej i wydawaniem wojskowych dokumentów osobistych oraz osobę do prowadzenia zajęć z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej. Za organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w imieniu Starosty Kolskiego odpowiedzialny jest Wydział Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kole. Pracownicy wydziału pełnią funkcje sekretarzy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kole.

Kwalifikacja wojskowa przeprowadzana jest w pomieszczeniach budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole, ul. Blizna 37, w godz. 7.30 - 15.30.

W terminie wyznaczonym w wezwaniu, przed komisją lekarską stawi się 524 mężczyzn, w tym głównie mężczyźni urodzeni w 1999 roku (513), a także roczniki starsze 1994-1998 (11) oraz 9 kobiet (rocznik 1994-1999), które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej. Stawiennictwo jest obowiązkowe.

Kwalifikacja przebiega wg następującego harmonogramu: 1-2, 5-6 marca - m. Koło, 6-7 marca - gmina wiejska Koło, 8-9, 12 marca - gmina Kłodawa, 12-13 marca - gmina Babiak, 13-14 marca - gmina Osiek Mały, 14-16 marca - gmina Kościelec, 16 marca - gmina Chodów, 19 marca - gmina Grzegorzew, 20 marca - gmina Dąbie, 21 marca - gmina Olszówka, 22 marca - gmina Przedecz, 23 marca - kobiety, 26 marca - powrót z ekspertyz, zakończenie kwalifikacji wojskowej.

Powrót

Informator

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.