Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

Forum Sołtysów Powiatu Kolskiego

W dniu 5 marca 2018 roku, z inicjatywy Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, w restauracji "MILKA" w Kole odbyło się Forum Sołtysów Powiatu Kolskiego. Bezpośrednimi organizatorami wydarzenia byli: Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek, Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kole Michał Wróblewski, Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole, jednocześnie Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Czesław Cieślak.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Leszek Galemba, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski, radni Powiatu Kolskiego, burmistrzowie, wójtowie, sołtysi z terenu powiatu kolskiego. Na spotkaniu obecne były również lokalne media.

Forum otworzył Wicestarosta Kolski Marek Banaszewski, który przywitał zebranych, podziękował wszystkim za przybycie, a następnie zaprosił do obejrzenia filmu promującego Powiat Kolski. W dalszej kolejności głos zabrali Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, który przedstawił założenia oraz cel spotkania, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Czesław Cieślak, Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kole Michał Wróblewski.

Po zakończeniu wystąpień rozpoczął się panel informacyjny Forum. W tej części swoje prezentacje przedstawili:

  • Robert Krysztofiak, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW w Poznaniu: „Pozyskiwanie środków finansowych przez gminy, sołectwa oraz organizacje pozarządowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w roku 2018”,

  • Ilona Obiegły, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW w Poznaniu: „Finansowanie projektów na obszarach wiejskich w roku 2018”,

  • Rafał Gil, Departament Gospodarki Mieniem UMWW w Poznaniu: „Możliwości pozyskiwania środków na rozwój inicjatyw społecznych i gospodarczych z innych źródeł”,

  • Piotr Skórka, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole: „Zmiany dotyczące ustawy Prawo wodne oraz wynikające z niego zobowiązania dla rolników”.

Pan Tomasz Jaworski z PT KRUS w Kole przedstawił założenia konkursu Bezpieczne Gospodarstwo.

Po wysłuchaniu przygotowanych wykładów obecni na sali mogli wyrazić swoje uwagi i spostrzeżenia, a także zadawać pytania. W tej części głos zabrali goście oraz sołtysi z gmin: Kłodawa, Koło i Dąbie.

Organizatorzy dla wszystkich uczestników Forum przygotowali słodki poczęstunek, a także wręczyli upominki oraz materiały informacyjno-promocyjne.

Powrót

Informator

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.