Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

II Międzyośrodkowa Olimpiada Ekonomiczna SKO

20 marca 2018r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Św. Mikołaja w Kole odbyła się II Międzyośrodkowa Olimpiada Ekonomiczna SKO, która została przygotowana we współpracy z PKO Bankiem Polskim oddział1 w Kole oraz Starostwem Powiatowym w Kole.

Celem przedsięwzięcia, które przebiegało pod hasłem "Misja Oszczędzanie" było m.in. upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i matematycznej wśród uczniów, propagowanie idei i umiejętności oszczędzania, przygotowanie do podejmowania decyzji związanych z wyborem ofert bankowych służących oszczędzaniu.

W Olimpiadzie, której adresatami byli uczniowie gimnazjum i szkoły branżowej (zasadniczej szkoły zawodowej) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, wzięły udział drużyny z czterech ośrodków - SOSW z Konina, Słupcy, Turku i Koła.

Uczestnicy Olimpiady oceniani byli indywidualnie i zespołowo. Każdy uczeń rozwiązywał pisemny test składający się z 6 pytań dotyczących skutecznych sposobów na oszczędzanie. Zespołowa rywalizacja obejmowała wykonanie zadań z zakresu edukacji ekonomicznej: wybór najkorzystniejszej oferty konta bankowego, rozwiązanie krzyżówki, wskazanie wad i zalet różnych form oszczędzania pieniędzy, podanie jak najwięcej sposobów na oszczędzanie zasobów naturalnych Ziemi (wody, energii, papieru, żywności) oraz rozwiązanie zadań matematycznych.

Po zliczeniu punktów ze wszystkich konkurencji okazało się, że drużyna SOSW w Kole, w składzie: Jolanta Jaskólska, Maciej Kacprzak, Dominik Stegenda i Bartłomiej Gębka, zajęła I. miejsce i zdobyła tytuł „Mistrzów Oszczędzania.”

Poniżej przedstawiamy wyniki klasyfikacji:

1. miejsce - SOSW Koło; 86 punktów.

2. miejsce - SOSW Słupca; 78 punktów.

3. miejsce - SOSW Konin; 77 punktów.

4. miejsce – SOSW Turek; 68 punktów.

Wszyscy uczestnicy Olimpiady wykazali się dużą wiedzą ekonomiczną, umiejętnościami matematycznymi oraz znajomością zagadnień związanych z oszczędzaniem. Dlatego też, oprócz dyplomów i nagród rzeczowych dla drużyn, organizatorzy przygotowali zestawy upominków dla każdego ucznia oraz podziękowania dla opiekunów.

  • autor: SOSW w Kole

Powrót

Informator

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.