Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

Koncepcja zagospodarowania terenu przed Starostwem Powiatowym w Kole

Celem inwestycji jest modernizacja miejsc parkingowych oraz zieleni przed Starostwem Powiatowym w Kole. Przewiduje się stworzenie dwóch powierzchni parkingowych dla samochodów wraz z miejscami dla osób niepełnosprawnych. Parking zostanie podzielony na dwie części deptakiem, który łączyć będzie główną ulicę H. Sienkiewicza z wejściem do budynku Starostwa Powiatowego.

Po obu stronach alejki będzie piękna zieleń. Zaplanowano posadzenie drzew liściastych, krzewów liściastych i iglastych oraz bylin. W jej obszarze zaplanowano również wykonanie fontanny. Natomiast wolna przestrzeń zostanie wypełniona trawnikiem. Obszar inwestycji zostanie zaopatrzony w elementy małej architektury - ławki parkowe, kosze na śmieci, oświetlenie. Przewiduje się stworzenie nowego układu komunikacyjnego, jak i odnowienie istniejącego. Termin realizacji zadania zaplanowano na lata 2019-2020.

W tym roku rozpoczną się natomiast prace związane z modernizacją miejsc parkingowych za budynkiem Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 27. Powstanie tam ok. 43 miejsc parkingowych. W ramach inwestycji zostaną ujęte następujące roboty: rozbiórkowe istniejących nawierzchni jezdni, chodników i kolidujących ogrodzeń, roboty ziemne związane z korytowaniem, odwodnienie parkingu z odprowadzeniem wód do kanalizacji deszczowej, wymiana istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz wyjazd z parkingu - nowoprojektowane włączenie w ulicę Sienkiewicza poprzez istniejącą zatokę parkingową.

Z okazji Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, Zarząd Powiatu Kolskiego postanowił nazwać skwer zlokalizowany przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kole, przy ul. Sienkiewicza Skwerem Niepodległości. Stosowny wniosek w tej sprawie Powiat Kolski złożył do Burmistrza Miasta Koła. Rada Miejska w Kole w dniu 27 czerwca 2018 r. podjęła uchwałę nr LVIII/549/2018 w sprawie nadania nazwy dla skweru położonego w Kole przy ul. Sienkiewicza – Skwer Niepodległości.

Poniżej prezentujemy przygotowane wizualizacje.

Powrót

Informator

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.