Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

LI sesja Rady Powiatu Kolskiego

W dniu 30 sierpnia 2018r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kole na wniosek Zarządu Powiatu Kolskiego odbyła się LI sesja Rady Powiatu Kolskiego. Obrady otworzył przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki, który serdecznie powitał radnych, przewodniczącego Rady Gminy Kościelec Czesława Świderskiego, Klub Olimpiad Specjalnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Kole, druhów strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Kole, Komendanta Roberta Kropidłowskiego, drużynę PCK z LO w Kole.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki udzielił głosu przewodniczącemu Klubu SOSW w Kole Panu Piotrowi Mroczkowskiemu, który poinformował, że Klub Olimpiad Specjalnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Kole, który brał udział w XI Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych, które odbyły się w dniach 09-12.06.br w Katowicach, Chorzowie i Mikowie. Dodał, że Klub trenuje kilka dyscyplin sportowych, dzięki determinacji i zaangażowaniu odnoszą wiele sukcesów w zawodach sportowych. W Igrzyskach zaprezentowało się 1000 zawodników, 340 trenerów z 18 oddziałów regionalnych. Oddział Wielkopolski - Konin reprezentowało pięciu zawodników z Klubu SOSW Koło mianowicie: Kacper Jankowski, Adrian Tralewski, Dominika Supeł, Jakub Zieliński, Krystian Małolepszy. Następnie radni i zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć krótką prezentację multimedialną z w/w wydarzenia.

Starosta Wieńczysław Oblizajek pogratulował odniesionych sukcesów sportowych, podziękował za reprezentację Powiatu Kolskiego na Igrzyskach, następnie wręczył zawodnikom upominki.

Przewodniczący Marek Tomicki dodał, że na dzisiejszej sesji gościmy również druhów strażaków mł. aspiranta Andrzeja Brzoskiego, ogniomistrza Leszka Mencera, starszego sekcyjnego Tomasza Michalaka wraz z Komendantem PSP w Kole Robertem Kropidłowskim, Obecni strażacy, odpowiedzieli na prośbę władz Szwecji i brali udział w gaszeniu pożarów lasów w miejscowości Sveg. Przewodniczący Rady nadmienił, że zastęp ratowniczo- gaśniczy GBA Koło wchodzi w skład międzynarodowego modułu do gaszenia pożarów lasów GFFV. Następnie Starosta Wieńczysław Oblizajek skierował słowa uznania do druhów strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Kole za ich pracę i zaangażowanie podczas gaszenia pożarów w Szwecji.

Na sesję została zaproszona także drużyna PCK z kolskiego „Kazika”, opiekunki młodych ratowników, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole oraz instruktorzy pierwszej pomocy PCK  podczas której członkowie PCK zostali wyróżnieni za zdobycie tytułu mistrza Polski w XXVI Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK w Rzeszowie. Każdy otrzymał list gratulacyjny i upominek, natomiast Oddział Rejonowy PCK w Kole otrzymał plecak ratowniczy.

Obecny na posiedzeniu mjr Sylwin Donart z WKU w Koninie przedstawił informację dotyczącą warunków wstąpienia do tworzącej się 12. Brygady Obrony Terytorialnej w Poznaniu. Radni otrzymali informacje, że zostanie utworzone 5 batalionów, jeden z nich będzie miał siedzibę w Turku. Utworzenie w/w Brygady będzie służyło wzmocnieniu potencjału militarnego i operacyjnego jednostek wojskowych.

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji porządku obrad. Porządek obrad składał się z 19 punktów. W sesji wzięło udział 19 radnych. Na wstępie Starosta Wieńczysław Oblizajek przedstawił sprawozdanie międzysesyjne z prac Zarządu Powiatu za miesiąc lipiec- sierpień oraz informację z działalności wydziałów i jednostek zespolonych.

W części sprawozdawczej omówione zostały:

- Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole, która przedstawiła Pani Izabela Augustyniak

- Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole za rok 2017, którą przedstawiła dyrektor Aleksandra Kowalska.

Podczas LI sesji radni Powiatu Kolskiego podjęli 8 uchwał, które dotyczyły m in.:

  1. zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2020r. projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

  2. zmiany uchwały Nr XLVII/317/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2018 roku.

  3. nadania tytułu honorowego „Za zasługi dla Powiatu Kolskiego”.

  4. przekazania Gminie Miejskiej Koło zadania publicznego zarządzania drogami publicznymi kategorii powiatowej w zakresie poboru opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania w Kole.

  5. pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych poprzez wyłączenie z użytkowania, jako drogi publiczne.

  6. pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych.

  7. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r.

  8. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata 2018-2027

W punkcie zapytania i interpelacje głos zabrali:

1. Radny Jan Stępiński, który zgłosił natężony ruch samochodów ciężarowych, które przewożą węgiel brunatny z Wierzbinku do Turku na ul. Przemysłowej w Kole. Mieszkańcy skarżą się na hałas, szczególnie w porze nocnej. Dodatkowo zadał pytanie odnośnie planowanej budowy ronda na ul. Piaski i Zakładowej.

2. Radny Ryszard Kasiorek prosił o informację, na temat umieszczania kanałów nowotechnologicznych w budowanych drogach na terenie powiatu kolskiego. Radny zainteresowany był też tematem utylizacji styropiany budowlanego.

3. Przewodniczący Rady Marek Tomicki poruszył temat realizacji programu usuwania azbestu z pokryć dachowych. Firmy, które się zajmują zdejmowaniem azbestu i ich utylizacją dzwonią do właścicieli budynków i podają termin wykonania prac, nie zawsze jednak ten termin odpowiada właścicielowi, wówczas firma nie wykona pracy w terminie a środki zostaną wypłacone w/w Firmie. Uważa, że jest to wadliwy pakiet.

Starosta Wieńczysław Oblizajek udzielił na wszystkie zapytania i interpelacje, dodatkowo ustalono, że na następnej sesji naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przedstawi informację na temat utylizacji styropianu budowlanego.

  • autor: Malwina Morzycka - Biuro Rady i Zarządu

Powrót

Informator

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.