Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

Zgromadzenie Jubileuszowe Związku Powiatów Polskich

W dniu 11 września 2018 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Jubileuszowe ZPP zorganizowane przez Związek Powiatów Polskich oraz Biuro Programu „Niepodległa”.

Podczas Uroczystej Gali Jubileuszowej Staroście Kolskiemu Wieńczysławowi Oblizajkowi wręczono Honorową Statuetkę Związku Powiatów Polskich oraz nadano tytuł „Starosta 20-lecia”.

Zgromadzenie było zjazdem Delegatów reprezentujących powiaty i miasta na prawach powiatu z całej Polski oraz Gości związanych z samorządem powiatowym poprzez pełnioną w przeszłości lub obecnie funkcję, czy też darzących życzliwością aktywność Związku Powiatów Polskich.

Wydarzenie to odbyło się w gościnnym również po latach Zamku Królewskim – miejscu, w którym 20 lat temu odbyło się uroczyste wręczenie Aktów erekcyjnych przedstawicielom wszystkich powiatów.

Rok 2018 jest dla samorządów terytorialnych rokiem szczególnym. 100 lat temu Polska odzyskała Niepodległość. W tamtym okresie odradzał się także samorząd terytorialny będący podwaliną pod budowanie wolnego Państwa polskiego. Ustawa z dnia  8 marca 1990 r. o Samorządzie Terytorialnym odrodziła polski samorząd. Ponad 8 lat później, 5 czerwca 1998 roku, uchwalona została ustawa o samorządzie powiatowym – wspólnoty powiatowe zostały ponownie powołane do życia.

Jubileuszowy charakter skłania do refleksji nad przeszłością oraz kreślenia wizji przyszłości samorządu powiatowego.

Pogram Zgromadzenia Jubileuszowego

Program składał się z 5 głównych bloków:

  1. Sesja inauguracyjna, podczas której – po uroczystym otwarciu – przedstawione zostało krótkie kalendarium odradzania się samorządu terytorialnego – fundamentu państwowości niepodległej Polski.
  2. Sesja prezentująca „Raport XX-lecia powiatów w Polsce”.
  3. Wystąpienia inauguracyjne znamienitych gości.
  4. Jubileuszowa sesja plenarna pt. „Refleksje 2018+ z dwóch perspektyw. Ma to być dwugłos osób związanych z tworzeniem podwalin i pracą przy reaktywowaniu samorządu powiatowego oraz osobami na których spoczywa dzisiaj odpowiedzialność za przyszłość i dalszy rozwój samorządności w Polsce.
  5. Uroczysta Gala Jubileuszowa. Moment, w którym wręczone zostały Honorowe Statuetki Związku Powiatów Polskich wraz z nadanymi tytułami „Starosta 20-lecia” oraz „Prezydent 20-lecia”. Zostały one wręczane tym samorządowcom, którzy aktywnie uczestniczyli w chwili przekazywania Aktów erekcyjnych powiatom, a następnie przez lata (aż do dzisiaj) pełnią swoją funkcję.
  • autor: Związek Powiatów Polskich

Powrót

Informator

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.