Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

Uroczysta sesja Rady Powiatu Kolskiego

W dniu 20 września 2018 roku w Auli Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu Kolskiego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz 20-lecia Powiatu Kolskiego. Otwarcia sesji dokonał przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Marek Tomicki, który powitał  zaproszonych gości, w tym przedstawicieli parlamentu: Posłów na Sejm RP Pana Leszka Galembę oraz Pana Tomasza Nowaka, radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Pana Czesława Cieślaka, radnych powiatowych i gminnych, dyrektorów powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, szkół, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, przedstawicieli instytucji, związków, stowarzyszeń i firm z terenu powiatu kolskiego, przedstawicieli duchowieństwa, naczelników Starostwa Powiatowego w Kole, a także osoby zaprzyjaźnione z Powiatem Kolskim.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o wygłoszenie przemowy okolicznościowej Starostę Kolskiego Wieńczysława Oblizajka, który dokonał podsumowania działalności samorządu na przestrzeni 20 lat.

Głos zabrali także Poseł na Sejm RP Leszek Galemba, Poseł na Sejm RP Tomasz Nowak oraz radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Czesław Cieślak.

Przewodniczący Marek Tomicki poinformował zebranych, iż Rada Powiatu Kolskiego Uchwałą nr LI/333/2018 z dnia 30.08.2018 roku przyznała Tytuł Honorowy "Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego" następującym osobom:

1) Panu Robertowi Andre

2) Panu Henrykowi Perzyńskiemu

3) Panu Leonardowi Jaroszewskiemu - pośmiertnie

W uzasadnieniu do uchwały czytamy, iż osoby te całokształtem swej działalności zawodowej oraz społecznej przyczyniły się do rozwoju i promocji Powiatu Kolskiego.

Wręczenia Aktów Nadania Tytułu Honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego” oraz statuetek okolicznościowych dokonali Starosta Kolski oraz Przewodniczący Rady.

Podczas sesji swoje wykłady wygłosili:

- dr Piotr Wąsowicz: „100- lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości"

- prof. UAM dr hab. Piotr Gołdyn „100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego"

- dr Mariusz Kaszyński „20 lat Powiatu Kolskiego".

Na zakończenie tej części Rada Powiatu Kolskiego przyjęła uchwałę w sprawie Upamiętnienia 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tekst uchwały odczytał wiceprzewodniczący Marek Kowalewski. Przewodniczący Rady Marek Tomicki poinformował, że uchwała została przyjęta przez aklamację.

Przewodniczący Rady zamknął obrady LII sesji i zaprosił wszystkich na część artystyczną, podczas której przybyli goście mogli obejrzeć program słowno-muzyczny „Drogi do wolności" przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu oraz wysłuchać koncertu chóru „Kantata" z Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole.

Powrót

Informator

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.