Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

Narodowe Święto Niepodległości

W dniu 11 listopada 2018 roku obchodziliśmy 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dzień ten stanowił doskonałą okazję, aby uczcić wydarzenia sprzed 100 lat, tak ważne dla tożsamości Naszej Ojczyzny.

Powiatowe i miejskie uroczystości rozpoczęły się przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kole, gdzie zebrały się poczty sztandarowe, zaproszeni goście, w tym: przedstawiciel parlamentu Poseł na Sejm RP Pan Leszek Galemba, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Pan Czesław Cieślak, władze Powiatu Kolskiego na czele ze Starostą Kolskim Panem Wieńczysławem Oblizajkiem, władze Miasta Koła na czele z Wyznaczonym do pełnienia funkcji Burmistrza Miasta Koła – Panem Janem Stępińskim, władze Gminy Koło na czele z Zastępcą Wójta Panem Mariuszem Rybczyńskim, Radni Powiatu Kolskiego, Radni Miasta Koła na czele z Przewodniczącym Rady Miasta – Panem Arturem Szafrańskim, kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży, dyrektorzy powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, szkół, przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń, związków, organizacji, przedstawiciele duchowieństwa, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Kole, osoby zaprzyjaźnione z Powiatem Kolskim oraz mieszkańcy miasta i powiatu.

Uroczystość prowadził kmdr ppor. rezerwy Robert Jokiel – inspektor Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kole. Obchody rozpoczęto odegraniem hymnu państwowego, któremu towarzyszyło uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt przez uczniów klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole. Następnie powitano zebranych, a przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod tablicami „Poległym Obywatelom Miasta Koła Za Wolność i Ojczyznę w latach 1914-1918, 1939-1945” oraz „Pamięci Zasłużonym Obywatelom Ziemi Kolskiej, którzy po 123 latach niewoli 11.11.1918 r. wprowadzili Pierwszy Tymczasowy Zarząd Powiatu Kolskiego”.

W dalszej części kolumna marszowa wraz z Orkiestrą Dętą OSP w Kole ruszyła ulicami miasta w stronę kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole. W trakcie przemarszu złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą miejsce kaźni Polaków w latach 1945-1956 umieszczoną na budynku byłej siedziby NKWD i UB przy ul. Grodzkiej, a następnie przy pomniku „Poległym Bojownikom o Wolność Ojczyzny w latach 1831, 1863, 1914-1918, 1939-1945” nad kanałem ulgi rzeki Warty. W swoim wystąpieniu Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek podkreślił znaczenie i doniosłość tego dnia, a także podziękował wszystkim za udział i spełnienie patriotycznego obowiązku. Po wystąpieniu Pana Starosty wspólnie odśpiewano „Rotę” przy akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP w Kole pod dyrekcją Krzysztofa Lityńskiego. Dla uczczenia tego doniosłego święta Poseł na Sejm RP Leszek Galemba, Wyznaczony do pełnienia funkcji Burmistrza Miasta Koła Jan Stępiński, Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek dokonali odsłonięcia pamiątkowej tablicy na kamieniu przy Drzewie Pamięci, usytuowanego naprzeciw Urzędu Miejskiego w Kole.

Następnie uczestnicy obchodów przeszli do Kościoła Farnego, gdzie odprawiona została uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny koncelebrowana przez kolskich kapłanów. Oprawę muzyczną zapewnił Chór Farny „Lutnia” pod dyrekcją Jana Kordylewskiego. Przed mszą zebrani mogli wysłuchać i obejrzeć montaż słowno-muzyczny pt.: „Drogi do wolności” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Ksztalcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu. Po części artystycznej głos zabrał Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych w Kole Pan Tomasz Nuszkiewicz, który przybliżył historię odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tegoroczne obchody zakończyły się wspólnym odśpiewaniem w samo południe hymnu państwowego w ramach akcji „Niepodległa do hymnu”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim pocztom sztandarowym, delegacjom oraz mieszkańcom za wzięcie udziału w tegorocznych obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

Powrót

Informator

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.