Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

Przygotowanie do sezonu zimowego 2018/2019

W dniu 08 listopada 2018 r. w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Kole odbyło się spotkanie p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Kole bryg. Krzysztofa Żurawika oraz funkcjonariuszy wydziału operacyjno – kontrolno - rozpoznawczego tut. komendy z przedstawicielami Powiatowego oraz Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego (lub komórki organizacyjne urzędów właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego). Spotkanie dotyczyło przygotowania gmin z terenu powiatu kolskiego do zapewnienia bezpieczeństwa w sezonie zimowym 2018/2019, w szczególności:

  • transport i dostarczenie środków do życia dla ludności w warunkach braku przejezdności szlaków drogowych i kolejowych;

  • zapewnienie zasilania w energię elektryczną dla obiektów ważnych dla funkcjonowania Państwa lub występującego zagrożenia życia i zdrowia;

  • organizacji czasowego zakwaterowania ewakuowanej ludności;

  • przygotowania i dostarczania gorących napojów oraz posiłków osobom uwięzionym w samochodach/pociągach lub przyjętych na czasowe zakwaterowanie.

W związku z faktem, iż w okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów, do których dochodzi najczęściej w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych p.o. Komendant Powiatowy PSP w Kole bryg. Krzysztof Żurawik w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa” przeprowadził pogadankę na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, z emisją tlenku węgla oraz zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Pogadanka miała również na celu podniesienie świadomości ludzi, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych.

  • autor: st. sekc. Katarzyna Wojciechowska, zdjęcia: KP PSP w Kole

Powrót

Informator

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.