Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

I Sesja Rady Powiatu Kolskiego

W dniu 20 listopada 2018 roku, zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 9 listopada 2018 roku odbyła się I Sesja Rady Powiatu Kolskiego, wybranej w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku.

Zgodnie z zapisami Ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku, obrady do czasu wyboru nowego przewodniczącego rady prowadzi najstarszy wiekiem radny. W związku z powyższym funkcję tą pełnił radny Lech Spliter, który oficjalnie dokonał otwarcia I Sesji Rady Powiatu Kolskiego VI kadencji, która zamyka się w latach 2018-2023.

Sesja rozpoczęła się wręczeniem zaświadczeń o wyborze na radnego, które to z rąk Prezesa Sądu Rejonowego w Kole, pana Bogdana Radeckiego odebrał każdy nowo wybrany radny.

Pan Radecki w swoim krótkim przemówieniu złożył serdeczne życzenia dla nowej Rady oraz podziękował wszystkim Członkom Powiatowej Komisji Wyborczej za owocną współpracę w wykonywaniu zadań w związku z przeprowadzonymi wyborami do organów samorządu terytorialnego.

W ramach kolejnego punku porządku obrad radni elekci złożyli ślubowanie, a następnie w głosowaniu jawnym dokonali wyboru komisji skrutacyjnej w liczbie 3 członków, która odpowiedzialna była za liczenie oddanych głosów w każdym tajnym głosowaniu przeprowadzonym na sesji.

W kolejnej części obrad Radni wybrali nowego Przewodniczącego Rady Powiatu, którym został Pan Marek Świątek, a następnie w oddzielnym głosowaniu wyłonili dwóch Wiceprzewodniczących Rady Powiatu, którymi zostali:

 • Pan Ryszard Kasiorek

 • Pan Mariusz Kozajda.

W kolejnym etapie Radni przystąpili do wyboru starosty. W wyniku głosowania nowym Starostą Kolskim został Pan Robert Kropidłowski, który wcześniej piastował stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole.

Nowo wybrany Starosta w ramach swoich uprawnień zgłosił Pana Sylwestra Chęcińskiego na kandydata na Wicestarostę, którego w głosowaniu tajnym poparła Rada, a tym samym oficjalnie został on Zastępcą Starosty Kolskiego.

Ostatnią częścią obrad było dokonanie wyboru trzech pozostałych Członków Zarządu Powiatu Kolskiego. Na wniosek Starosty kandydatami na tą funkcję zostali:

 • Pan Waldemar Banasiak

 • Pan Zbigniew Szarecki

 • Pan Henryk Tomczak

Następnie odbyło się głosowanie na wybranych kandydatów. Po zliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania, które jednoznacznie wskazywały na akceptację przez większość Radnych wcześniej prezentowanych kandydatów. Nowy Zarząd Powiatu Kolskiego prezentuje się następująco:

 • Robert Kropidłowski

 • Sylwester Chęciński

 • Waldemar Banasiak

 • Zbigniew Szarecki

 • Henryk Tomczak

Na zakończenie Pan Robert Kropidłowski podziękował za wszystkie otrzymane głosy oraz zapewnił, że swoje nowe obowiązki będzie starał się wypełniać jak najlepiej. Jednocześnie wyraził nadzieję, na udaną współpracę wszystkich Radnych nowej kadencji.

 • autor: Biuro Rady i Zarządu

Powrót

Informator

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.