Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

Światowy Dzień Rzucania Palenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole informuje, że Światowy Dzień Rzucania Palenia przypada corocznie na trzeci czwartek listopada, a w roku 2018 na dzień 15 listopada. Z tej okazji zorganizowano akcję skierowaną do osób palących, biernych palaczy i osób chcących rzucić palenie.

W ramach realizacji Projektu „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia Kontra Tytoń odbyło się szkolenie, w którym uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Drzewcach. Podczas szkolenia przeprowadzono anonimowe badania ankietowe oceniające wiedzę uczniów przed i po szkoleniu. Podczas części teoretycznej pracownik Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia przedstawił między innymi jakie choroby wywołuje palenie tytoniu, skład dymu tytoniowego i jego wpływ na organizm ludzki, cykl uzależnienia od nikotyny oraz pojęcie czynnego i biernego palenia. W ramach zajęć warsztatowych młodzież zaprezentowała niekorzystny ekonomiczny aspekt palenia oraz wymieniła miejsca publiczne objęte zakazem zarówno tytoniu jak i nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. Na zakończenie gimnazjaliści otrzymali gadżety ze znakiem zakazu palenia. Młodzieżowi Liderzy Zdrowia będą mogli przekazywać wiedzę na temat szkodliwości palenia tytoniu zarówno rówieśnikom w środowisku szkolnym jak i w środowisku lokalnym.

W dniu 15 listopada na terenie Powiatowego Urzędu Pracy w Kole zorganizowano punkt informacyjno-edukacyjny, w którym pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Kole udzielali informacji n/t szkodliwości palenia tytoniu i wykonywali badania zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu przy użyciu smokerlyzera oraz badania ciśnienia krwi, które cieszyły się dużym powodzeniem.

W ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia pracownik Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kole przeprowadził zajęcia edukacyjne z profilaktyki antynikotynowej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kole. Zajęcia te wpisały się w realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 6 Program „Czyste powietrze wokół nas”. Podczas zajęć z dziećmi omawiane były treści, które dotyczą nie tylko szkodliwości palenia tytoniu i biernego narażenia na dym tytoniowy, ale również dają przykłady radzenia sobie w sytuacjach, kiedy dorośli palą przy dzieciach tytoń. Dzieci na podstawie przeczytanej przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej bajki pt: „Dymiące smoki” wymieniły ujemne skutki zdrowotne palenia papierosów.

Celem akcji z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia była zmiana zachowań zdrowotnych osób palących poprzez zwrócenie uwagi na problem nieprzestrzegania zakazu palenia w miejscach użyteczności publicznej oraz braku poszanowania prawa niepalących do przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i kobiet w ciąży.

  • autor: Beata Biskupska - st. asystent Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Powrót

Informator

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.