Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

II sesja Rady Powiatu Kolskiego

W dniu 3 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kole odbyła się II sesja Rady Powiatu Kolskiego.

Obrady rozpoczął Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Marek Świątek, który serdecznie przywitał radnych, naczelników wydziałów, gości i wszystkich obecnych na sesji.

Tytułem wstępu Przewodniczący poprosił wszystkich zgromadzonych o powstanie, aby uczcić minutą ciszy Pamięć zmarłej żony Pana Wieńczysława Oblizajka- byłego Starosty Kolskiego i obecnego radnego, podkreślając tym samym wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu tak przykrej wiadomości.

W dalszej części Przewodniczący przystąpił do realizacji porządku obrad, który składał się z 10 punktów. W sesji wzięło udział 19 radnych.

Podczas II sesji Rady Powiatu Kolskiego Radni przyjęli następujące uchwały, które m.in. dotyczyły:

 • ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu i ich zadań.

 • Powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

 • delegacji radnych do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 • zmiany uchwały Nr LIII/345/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kolskiego.

Projekt uchwały odnośnie zmian w Statucie Powiatu Kolskiego odczytał Radny Mariusz Kozajda, natomiast projekt uchwały w sprawie oddelegowania radnych do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przedstawił Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Pan Zenon Wasiak.

Uchwałą Rady Powiatu do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oddelegowano dwóch radnych, mianowicie:

- Radnego Lecha Splitera

- Radnego Marka Marciniaka

Wszystkie uchwały przyjęto jednogłośnie.

 

Skład poszczególnych Komisji stałych Rady Powiatu Kolskiego wygląda następująco:

I Komisja Budżetu i Finansów

1. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów -Jarosław Sobański

2. Z-ca Przewodniczącego - Sylwester Chęciński

3. Sekretarz- Mariusz Kozajda

4. członek- Henryk Tomczak

 

II Komisja Gospodarcza

1. Przewodniczący Komisji Gospodarczej- Łukasz Królasik

2. Z-ca Przewodniczącego- Ryszard Kasiorek

3. Sekretarz-Waldemar Banasiak

4. Członkowie- Zbigniew Szarecki, Rafał Ławniczak, Tomasz Barański

 

III Komisja Skarg Wniosków i Petycji

1. Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji- Marek Marciniak

2. Z-ca Przewodniczącego – Jarosław Sobański

3. Sekretarz-Alicja Wapińska

 

IV Komisja Spraw Społecznych

1. Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych- Lech Spliter

2. Z-ca Przewodniczącego – Mariusz Kozajda

3. Sekretarz- Ryszard Kasiorek

4. Członkowie:Tomasz Barański,Czesław Marek, Marek Świątek, Robert Kropidłowski ,

Ewa Ochędalska

 

V Komisja Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

1. Przewodniczący Komisji-Radomir Piorun

2. Za-ca Przewodniczącego- Zbigniew Szarecki

3. Sekretarz- Waldemar Banasiak

4. Członkowie: Marek Tomicki

 

Odrębną uchwałą został ustalony skład Komisji Rewizyjnej Powiatu, który wygląda następująco:

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -Alicja Wapińska

2. Za-ca Przewodniczącego- Radomir Piorun

3. Sekretarz- Marek Marciniak

4. Członkowie- Łukasz Królasik, Rafał Ławniczak, Marek Tomicki

 

W dalszej części obrad przystąpiono do realizacji pkt. 9 porządku obrad: wolne głosy i wnioski.

W punkcie wolne głosy i wnioski głos zabrali:

           1. Radny Jarosław Sobański :

 • Wystąpił z prośbą do zarządu o zaplanowanie środków w budżecie na 2019 r. na dokończenie odcinka drogi powiatowej w Gminie Przedecz (ulica Szkolna w Przedczu- ok 70 m.), jednocześnie poinformował że Gmina Przedecz dołoży 200 tys zł. z własnych środków na realizację tego zadania.

 • Druga kwestią jaką poruszył radny to prośba, aby zwiększyć środki finansowe w dziale Kultura Fizyczna i Sport, podziękował również członkom poprzedniego zarządu za to, że tak sukcesywnie przez 16 lat były finansowane przez władze puchary, które wręczano zawodnikom.

  2. Radny Tomasz Barański

 • podziękował Staroście Kolskiemu za możliwość udziału w uroczystościach obchodów dotyczących uczczenia pomnika Powstańca Listopadowego.

 • Wnioskował na prośbę mieszkańców Powiatu, żeby przynajmniej jeden dzień w tygodniu Wydział Komunikacji i Transportu był czynny dłużej, aby mieszkańcy, szczególnie ci mieszkający poza Kołem mogli załatwić wszystkie swoje sprawy.

 • Zapytał również, czy prawdą jest, że planowane jest zmniejszenie pomocy finansowej na drogi dla Urzędu Miasta i Gmin ?

 • Wnioskował do Starosty, aby w Powiecie Kolskim, po tylu latach znalazły się środki na

  Ochotniczą Straż Pożarną, która tak godnie nas reprezentuje w Powiecie, jak również poza jego granicami.

  3. Radna Alicja Wapińska

 • Wystąpiła z serdeczną prośbą o pomoc finansową dla Związku Harcerstwa Polskiego, uzasadniając, iż pomoc ta jest niezbędna. Pismo zostało złożone na ręce Starosty Kolskiego.

  4. Radny Marek Tomicki

 • zaproponował, aby ustalić stały dzień i godzinę odbywania się obrad Sesji Rady Powiatu Kolskiego.

 • Zaapelował, aby temat dotyczący dróg powiatowych poruszyć w późniejszym czasie.

 • Zwrócił się z prośbą do władz o zakup tableta dla wszystkich radnych, w celu usprawnienia pracy na obradach sesji.

Starosta Kolski wraz z Wicestarostą udzielili odpowiedzi na wszystkie wolne głosy i wnioski, zapewniając, iż wyżej wymienione zadania postarają się zrealizować, jednakże muszą wcześniej dokładnie zapoznać się z bieżącą sytuacją Starostwa.

Starosta podkreślił, iż pomoc finansowa dla Straży to priorytet i z pewnością zostanie udzielona tylko nie wiadomo jeszcze w jakiej formie i kwocie.

           5. Radny Mariusz Kozajda

 • Zaapelował do radnych, aby na obradach sesji Rady Powiatu podejmować tylko najważniejsze sprawy, a pozostałe przedstawiać na komisjach.

 • autor: Aldona Bakowska (Biuro Rady i Zarządu Powiatu Kolskiego)

Powrót

Informator

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.