Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

III sesja Rady Powiatu Kolskiego

W dniu 13 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kole odbyła się III sesja Rady Powiatu Kolskiego.

Obrady rozpoczął Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Marek Świątek, który serdecznie powitał radnych, naczelników wydziałów, media, gości i wszystkich obecnych na sesji.

Tytułem wstępu Przewodniczący Rady poinformował, iż od dzisiejszej sesji Rady Powiatu Kolskiego radni będą głosowali za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowania.

W dalszej części Przewodniczący przeszedł do realizacji porządku obrad, który składał się z 17 punktów.

W sesji wzięło udział 18 radnych. Radni przyjęli protokół z II sesji Rady Powiatu Kolskiego i wysłuchali sprawozdania Starosty z międzysesyjnej pracy zarządu oraz informacji z działalności wydziałów i jednostek zespolonych za okres od 22 września do 05 grudnia 2018 r.

Przystąpiono do realizacji pkt. 6 obrad, mianowicie zapytania i interpelacje.

W punkcie zapytania i interpelacje głos zabrali:

1. Radna Alicja Wapińska

 • Zwróciła się w imieniu mieszkańców Koła z serdeczną prośbą, aby uwzględnić w projekcie budżetu powiatu kolskiego na 2019 r. inwestycję drogową pod nazwą ,,Budowa ulicy Marii Konopnickiej’’, gdyż przy tej ulicy znajduje się obiekt użyteczności publicznej, kościół, firmy, sklepy i w związku z powyższym niezbędne jest wykonanie tej drogi.

 • Zwróciła się w imieniu mieszkańców, rodziców, uczniów, nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 3, aby dokończyć remont ulicy Broniewskiego, gdyż przy tej ulicy znajduje się najstarsza szkoła w mieście, która nie posiada możliwości bezpiecznego dowozu dzieci do tej szkoły, sugerując, iż najlepszym rozwiązaniem byłoby wybudowanie parkingu przy tej szkole.

 • Zwróciła się zapytaniem do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, czy w miejscu, gdzie odbywa się ruch ulicy Broniewskiego i 20 stycznia mógłby być postawiony znak, tak aby samochody dostawcze mogły się zatrzymywać w celu rozładunku, chociażby na 15 minut.

2. Radny Tomasz Barański

 • Zwrócił się z zapytaniem do Starosty Kolskiego jak wygląda sprawa przekazania na rzecz Gminy Kłodawa nieruchomości zabudowanej budynkami Ratuszu Miejskiego w Kłodawie.

 • Wystąpił z zapytaniem, czy będzie z ogólnej kwoty jaka jest przeznaczona na budowę dróg zabezpieczona również kwota na budowę chodników.

3. Radny Mariusz Kozajda

 • poinformował o problemie jaki istnieje w rejonie ulicy Św. Bogumiła, konkretnie chodzi o zjazd z tej ulicy do marketu DINO.

  Radny twierdzi, iż sytuacja wygląda bardzo źle, gdyż występują tam duże utrudnienia w ruchu, zaproponował, aby poszerzyć zjazd z tej drogi, tak aby samochody mogły się swobodnie mijać i usprawnić tym samym organizację ruchu w tym rejonie.

 • Zapytał, co było przyczyną braku braku wody na oddziale dziecięcym w szpitalu SP ZOZ w Kole?

Starosta udzielił częściowo odpowiedzi na zapytania i interpelacje, jednocześnie informując, że na pozostałe pytania postara się odpowiedzieć wkrótce.

Podczas III sesji Rady Powiatu Kolskiego Radni podjęli 9 uchwał, które dotyczyły m. in. :

 • zmiany uchwały Nr LIII/344/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych PFRON przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2018 r.

 • desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

 • wskazania wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kolskiego właściwego do dokonania czynności związanych z wyjazdami służbowymi przewodniczącego Rady Powiatu.

 • przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kolskiego na 2019 r.

 • uwzględnienia w całości skargi Prokuratora Rejonowego w Kole na uchwałę

  Nr XXXIX/268/ 2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego i stwierdzenia jej nieważności.

 • wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SP ZOZ w Kole za rok 2018 i 2019 .

 • wynagrodzenia Starosty Kolskiego.

 • wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2018 r.

 • wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiegona lata 2018 – 2027

  Wszystkie uchwały zostały przyjęte.

Na zakończenie Starosta Kolski zaprosił wszystkich obecnych na część poświęconą obchodom wybuchu Powstania Wielkopolskiego, która odbędzie się po uroczystej sesji Rady Powiatu Kolskiego w dniu 27 grudnia 2018 r.

 • autor: Aldona Bakowska (Biuro Rady i Zarządu Powiatu Kolskiego)

Powrót

Informator

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.