Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

Powiat Kolski niemal w całości leży w dolinie Warty, położonej we wschodnim rejonie województwa Wielkopolskiego. Oprócz Warty sieć wodną tworzą jej dopływy: Ner, Kiełbaska, Rgilewka, Warcica, i wiele pomniejszych strug i strumieni. Krajobraz Koła i okolic związany jest z doliną rzeki Warty, która na terenie Ziemi Kolskiej ma charakter dojrzałej rzeki nizinnej z licznymi starorzeczami, stanowiącymi pozostałość po meandrującej niegdyś rzece.

Na terenie Powiatu Kolskiego znajdują się fragmenty trzech obszarów chronionego krajobrazu: od północy goplańsko-kujawski, od zachodu złotogórski i od południa uniejowski. Zadaniem ich jest ochrona terenów o cechach środowiska zbliżonych do stanu naturalnego oraz zapewnienie społeczeństwu warunków do regeneracji sił w środowisku reprezentującym korzystne właściwości dla rozwoju turystyki i wypoczynku.

W sąsiedztwie Koła, w rejonie wsi Gąsiorów - Ochle - Dzierawy, w widłach Kiełbaski i Warty, jest projektowany rezerwat faunistyczny (ptaki).

Teren rezerwatu, to zalewane w znacznym stopniu pastwiska i łąki o bogatej mikrokonfiguracji terenu oraz międzywale zajęte przez zakrzewienia wierzbowe, poprzecinane torfiankami. Kolejny rezerwat faunistyczny projektowany jest przy ujściu Neru, w rejonie Dobrowa, u zbiegu granic gmin: Koło, Kościelec, Dąbie i Brudzew.

Najwartościowszy pod względem awifaunistycznym jest teren położony na międzywalu i obejmujący przede wszystkim wyspy o charakterze zalewowych pastwisk gęsich. Gniazduje tu cały szereg gatunków ptaków związanych z pastwiskami i łąkami nadrzecznymi.

Na terenie powiatu liczne są jeziora, głównie pochodzenia polodowcowego, o dobrym stanie wód: Jezioro Brdowskie, Jezioro Lubotyńskie i Jezioro Przedeckie.

Powiat Kolski posiada dużą bazę ciekawych zabytków, do których m.in. należą:

 • Drewniana Dzwonnica w Kłodawie
 • Pałac w Karszewie – Gmina Dąbie
 • Obóz zagłady w Chełmnie n/Nerem – Gmina Dąbie
 • Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego z 1907r. w Babiaku,
 • Zespół Klasztorny 00. Paulinów oraz barokowy kościół (pierwsza wzmianka z 1399r.) malowniczo położony nad brzegami Jeziora Brdowskiego we wsi Brdów. Najcenniejszym skarbem kościoła brdowskiego jest obraz Matki Bożej.
 • Pałac eklektyczny z II poł. XIX wieku wraz z parkiem krajobrazowym – Gmina Kościelec
 • Kaplica cmentarna z I poł. XIX wieku– Gmina Osiek Mały
 • Ruiny zamku z XV wieku – Gmina Grzegorzew
 • Kościół drewniany p.w. św. Michała Archanioła – Gmina Olszówka
 • Baszta z 1360 r. – Gmina Przedecz
 • Kościół drewniany p.w. św. Krzyża z XVI/XVII wieku – Gmina Chodów
 • Kościół p.w. św. Michała Archanioła – drewniany z 1766 r. w Dębnie Poproboszczowskim.
 • Kościół p.w. św. Wawrzyńca – renesansowy (1612-1620) w Lubotyniu,
 • Mchowo - dwór „stary” z pocz. XIX w.,
 • dwór „nowy” z 1920r.,park z XIX w., założenie folwarczne z 2 poł. XIX w
 • Witraż „polowanie na dzika” na dworze w Mchowie. Aleja grabowa w parku. Ozorzyn – zespół dworski (dwór, park, założenia folwarczne) pochodzące z 2 połowy XIX wieku.

 

Informator

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.