Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

W Powiecie Kolskim dominuje turystyka weekendowa, która związana jest z wypoczynkiem w rejonie jezior, znajdujących się na terenie gminy Babiak. Rejon ten jest najbardziej atrakcyjnym obszarem powiatu ściągającym turystów z Koła oraz najbliższych okolic.

Również dość atrakcyjną i popularną staje się turystyka kwalifikowana, którą dzielimy na:

  • pieszą,
  • wodną (kajakowa, motorowodna, żeglarska, podwodna)
  • narciarską,
  • rowerową,
  • motorową
  • speleologiczną.

Na terenie naszego regionu najbardziej popularna jest turystyka rowerową. Wyznaczone są trasy, ścieżki rowerowe biegnące prawie przez cały region powiatu. Jednakże brak jest rozwoju pozostałych rodzajów turystyk przede wszystkim turystyki pieszej czy wodnej.

Do form infrastruktury turystycznej stosowanej na terenie powiatu zaliczamy:

  • wycieczki w podziemia Kopalni Soli w Kłodawie
  • szlaki rowerowe
  • szlaki turystyczne
  • spływy kajakowe.

W maju 2005r. został oznakowany nadwarciański szlak rowerowy, który rozpoczyna się w Poznaniu a kończy na zaporze na Jeziorsku. Szlak oznaczony jest błękitnymi znakami z charakterystycznym rowerkiem.

W powiecie kolskim wyznaczone są trzy szlaki rowerowe, oznaczone kolorami: czerwonym, brązowym i zielonym. Wszystkie szlaki zaczynają i kończą się w Kole.

Brązowy – całkowita długość wynosi ok. 35 km. Trasa wyznaczona jest przez miejscowości: Koło, Zawadka, Rzuchów, Majdany, Ladorudzek, Tarnówka, Grzegorzew, Skobielice, Powiecie, Zawadka, Koło.

Zielony – całkowita długość wynosi ok. 85 km. Wyznaczona jest przez następujące miejscowości: Borki, Młynek, Budzisław Stary, Drzewce, Smólniki, Plebanki, Lipiny, Lichenek, Babiak, Zakrzewo, Brzezie, Lubotyń, Góraj, Mchowo, Wiecinin, Radoszewice, Polonisz, Brdów, Nowiny Brdowskie, Osówie, Kiełczew, Boguszyniec, Mikołajówek.

Czerwony – całkowita długość wynosi ok. 45 km. Jego trasa natomiast wyznaczona jest przez: Koło, Dobrów, Police Mostowe, Police Ruszkowskie, Police Średnie, Białków Kościelny, Leszcze, Dąbrowice, Trzęśniew, Waki, Ochle, Dzierawy, Koło.

Jednakże dużą szansą rozwoju turystyki na obszarze powiatu miałoby stworzenie zintegrowanej jednej głównej jednostki kompleksowej skupiającej walory turystyczne całego powiatu.

Informator

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.