Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

III Dyktando dla Dorosłych i Młodzieży

Dzisiaj, tj. 22 marca, w Sali Sesyjnej Ratusza w Kole odbyło się „III Dyktando dla Dorosłych i Młodzieży”.

Organizatorem Dyktanda jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli: Robert Kropidłowski – Starosta Powiatu Kolskiego oraz Krzysztof Witkowski – Burmistrz Miasta Koła.

Dyktando skierowane jest do mieszkańców Koła i powiatu kolskiego, którzy ukończyli 16. rok życia.

Prace konkursowe zostaną ocenione przez jury, powołane przez organizatora, w ciągu 7 dni od napisania dyktanda.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 9 maja 2019 r. w Dniu Bibliotekarza i Bibliotek. O dokładnym terminie spotkania zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą mailową oraz zostaną przesłane zaproszenia.

Regulamin: http://www.biblioteka-kolo.pl/?p=15650

Sołtysi z Powiatu Kolskiego wyróżnieni

SOŁTYSI Z TERENU POWIATU KOLSKIEGO Z MEDALAMI 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

„Polska bez polskiej wsi nie miałaby polskiej duszy; polska wieś daje nam siłę, charakter, ogromną radość i moc czerpaną z tradycji, polskiej kultury i z chrześcijaństwa z tego wszystkiego co stanowi o przyszłości naszych pokoleń” - tymi słowami do przybyłych na Ogólnopolskie Obchody Dnia Sołtysa, które odbyły się w dniu 17 marca br. w Łowiczu zwrócił się Premier RP Mateusz Morawiecki.

W wydarzeniu uczestniczyło około 800 gości z całej Polski.

Prezes Rady Ministrów RP wręczył szczególnie zasłużonym Sołtysom okolicznościowe Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Doceniono także zaangażowanie oraz trud trzech sołtysów z terenu powiatu kolskiego.

Okolicznościowe medale otrzymali:
- Pan Tadeusz Krygier, sołtys Polic Średnich, w gminie Kościelec,
- Pan Stefan Rosiak, sołtys Łubna, w gminie Kłodawa,
- Pan Piotr Józef Rybicki, sołtys Powiercia, w gminie Koło.

Ogólnopolskie Obchody Dnia Sołtysa rozpoczęła Msza Święta odprawiona w samo południe w hali nr 2 Ośrodka Sportu i Rekreacji przez biskupa Andrzeja F. Dziubę, ordynariusza diecezji łowickiej.

W swoim wystąpieniu Mateusz Morawiecki podziękował Sołtysom, a także Paniom z kół gospodyń wiejskich z całej Polski za wkład w rozwój polskie wsi oraz podtrzymywanie tradycji i polskiej kultury.

„To, że wszyscy z różnych stron składamy się na jedną naszą wspaniałą Ojczyznę, na Rzeczpospolitą Polską, że dbamy o to – coraz lepiej, coraz sprawniej – żeby ona była bardziej silna, dostatnia, ale też dbająca o swoje tradycje, o swoje korzenie, tak jak dbają o te tradycje nasze wspaniałe Panie z kół gospodyń wiejskich i nasi Sołtysi” - podkreślił Premier.

„Lubię patrzeć na zwycięskie drużyny (…). Nasza wspaniała drużyna polskich sołtysów też (…) będzie spełniać marzenia, będzie walczyć o Polskę naszych marzeń, razem z nami, razem ze wszystkimi ludźmi dobrej woli” – zaznaczył Morawiecki.

Dla zebranych gości wystąpiła znana grupa Golec uOrkiestra oraz zespół folklorystyczny "Blichowiacy", działający przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łowiczu.

zdjęcia: Biuro Posła na Sejm RP Leszka Galemby

Spotkanie z Jackiem Nowaczykiem

Dzisiaj, tj. 21 marca, w Czytelni Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole odbyło się spotkanie Pana Jacka Nowaczyka - Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Kole z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Kole. Spotkania te odbywają się cyklicznie już od kilkunastu lat i dotyczną różnorodnych zagadnień z zakresu ochrony środowiska.

Podczas spotkania przedstawiony został problem smogu, a szczególnie wpływu jakości powietrza na nasze zdrowie oraz samopoczucie. W trakcie spotkania Naczelnik przedstawił młodzieży szereg informacji dotyczących problemu smogu, wyjaśnił pojęcie zjawiska, skład, proces powstawania i kiedy występuje. Szeroko zostały omówione główne zanieczyszczenia powietrza, m.in. pyły PM10, PM2,5; wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), a szczególnie benzo(a)piren, tlenki azotu, dwutlenek siarki i tlenek węgla, potocznie zwany czadem.

Uczestniczy spotkania otrzymali broszury informacyjne dotyczące smogu, w tym jak możemy ograniczyć występowanie tego zjawiska.

Naczelnik poinformował zebranych, iż od niedawna mieszkańcy mogą śledzić jakość powietrza w naszym mieście, dzięki zamontowaniu specjalnych czujników, zlokalizowanych na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Zespołu Szkół Technicznych.

 

Czujnik zlokalizowany na budynku Zespołu Szkół Technicznych w Kole:

https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=939

 

Czujnik zlokalizowany na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kole:

https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=713

 

Debata społeczna

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Kole, odbyła się zorganizowana przez Komendanta Powiatowego Policji w Kole debata społeczna. W debacie pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ" oprócz funkcjonariuszy udział wzięli także samorządowcy oraz oczywiście najważniejsi uczestnicy i jednocześnie adresaci spotkania, czyli mieszkańcy miasta Koła.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, Komendant Powiatowy Policji w Kole zorganizował kolejną debatę dla mieszkańców powiatu kolskiego, poświęconą ich bezpieczeństwu. Spotkanie odbyło się pod nazwą „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ" i miało na celu diagnozowanie i określenie potrzeb związanych z dostrzeganymi przez społeczność powiatu kolskiego zagrożeniami bezpieczeństwa, które wymagają podjęcia działań przez Policję, bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Debatę rozpoczął Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kole podinsp. Jacek Brzęcki. Następnie korzystając z prezentacji multimedialnej, Naczelnik Wydziału Prewencji nadkom. Michał Bryl, przedstawił analizę dokuczliwych społecznie zdarzeń oraz efektywność działań Komendy Powiatowej Policji w Kole w zakresie ich zwalczania. Obszernie scharakteryzował również zakres przedsięwzięć profilaktycznych podejmowanych przez tutejszych policjantów. Wskazał, iż działania te mają na celu zapobieganie przestępczości oraz jednoznacznie wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa.

Nie zabrakło również zagadnień związanych ze służbą dzielnicowego. Przy tej okazji przedstawiono podstawowe obowiązki służby dzielnicowego, omówiono zadania zawarte w programie „Dzielnicowy bliżej nas”. Naczelnik przybliżył uczestnikom funkcjonowanie mobilnej aplikacji „Moja komenda”, a także "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa".

Najważniejszym punktem spotkania była dyskusja związana z wnioskami, uwagami obecnych i propozycjami dotyczącymi poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w konkretnych obszarach. Uczestnicy debaty poruszali głównie sprawy dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zapewniono, że każdy zgłoszony problem będzie szczegółowo rozpatrzony. Ponadto wszyscy zebrani wypełnili ankiety, w których mogli ocenić jakość debaty oraz zasugerować formy i metody jej ulepszenia.

Z treści wypowiedzi można było wnosić, że uczestnicy spotkania wysoko oceniają jakość działań tutejszej Policji oraz oczekują kolejnych debat.

Życzenia dla Sołtysów

Powiatowe Obchody Dnia Sołtysa

W dniu 10 marca 2019 roku w Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Sołtysa. Dzień Sołtysa to coroczne polskie święto, które w ostatnich latach staje się coraz popularniejsze, szczególnie w gminach wiejskich. Ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku Sołtysom za ich pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa w polskiej wsi. Wydarzenie to stanowiło doskonałą okazję, aby podziękować wszystkim Sołtysom z terenu powiatu kolskiego za trud oraz oddanie lokalnym sprawom. Gospodarzami uroczystości byli Starosta Kolski Robert Kropidłowski oraz Wicestarosta Kolski Sylwester Chęciński.

Wśród przybyłych gości znaleźli się: Pan Leszek Galemba Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Czesław Cieślak Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, ks. Tomasz Jener Proboszcz Parafii Św. Andrzeja Apostoła w Kościelcu, Pan Wiesław Kujawa Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu, Radni Powiatu Kolskiego na czele z Przewodniczącym Rady Powiatu Kolskiego Panem Markiem Świątkiem, Pan Grzegorz Fiałkowski Prezes Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego, Pani Bożena Dominiak Wójt Gminy Grzegorzew, Pan Tomasz Ludwicki Burmistrz Miasta Dąbie, Pan Mariusz Rybczyński Wójt Gminy Koło, Pan Marek Kowalewski Wójt Gminy Chodów, Pan Włodzimierz Fraszczyk Wójt Gminy Olszówka, Pani Patrycja Zielińska Zastępca Wójta Gminy Kościelec, Pani Zofia Kokocińska Przewodnicząca Rady Gminy Kościelec, bryg. Krzysztof Żurawik Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole, podinsp. Jacek Brzęcki Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kole.

Powiatowe Obchody Dnia Sołtysa rozpoczęła Msza Święta, której przewodniczył ks. dziekan Tomasz Jener – Proboszcz Parafii Św. Andrzeja Apostoła w Kościelcu. Następnie przybyli goście udali się do auli Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. W części oficjalnej głos zabrali: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Leszek Galemba, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Czesław Cieślak oraz Starosta Kolski Robert Kropidłowski. Korzystając z okazji Starosta przekazał wszystkim Paniom obecnym na sali najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i samych pięknych dni w życiu. Każda z Pań otrzymała symboliczną różę.

Następnie przystąpiono do wręczenia wyróżnień najstarszym stażem Sołtysom z terenu powiatu kolskiego. Wśród wyróżnionych znalazły się osoby, które w swojej gminie najdłużej pełnią lub pełniły funkcję sołtysa. Listy gratulacyjne wręczyli Pan Leszek Galemba Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Czesław Cieślak Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Pan Robert Kropidłowski Starosta Kolski oraz Pan Sylwester Chęciński Wicestarosta Kolski.

Wśród wyróżnionych osób znaleźli się:

Sołtysi ze stażem do 30 lat:
Eugeniusz Czupryński – sołectwo Adamin, gmina Olszówka, Artur Jędrzejczak – sołectwo Drzewce, gmina Olszówka, Andrzej Głowiński – sołectwo Zawadka, gmina Olszówka, Zbigniew Dopierała – sołectwo Korzecznik-Podlesie, gmina Babiak, Jerzy Lewiński – sołectwo Janowice, gmina Babiak, Jan Rossa – sołectwo Boguszyniec, gmina Grzegorzew, Henryk Żurawik – sołectwo Grzegorzew, gmina Grzegorzew, Stefan Rosiak – sołectwo Łubno, gmina Kłodawa, Edward Więtczak – sołectwo Głogowa, gmina Kłodawa, Teresa Malec – sołectwo Czołowo, Aleksandrówka, gmina Koło, Stanisław Łopata – sołectwo Dąbrowice Częściowe, gmina Kościelec, Zygmunt Grzybowski – sołectwo Kamień, gmina Koło, Czesław Olejnik – sołectwo Sokołowo, gmina Koło, Irena Szulczyk – sołectwo Lubiny, gmina Koło, Stanisław Klukaczyński – sołectwo Dobrów, gmina Kościelec, Andrzej Gadzinowski – sołectwo Augustynów, gmina Dąbie, Roman Suski – sołectwo Karszew, gmina Dąbie, Helena Chrzęścińska – sołectwo Zalesie, gmina Dąbie, Iwona Olczyk – sołectwo Tarnówka, gmina Dąbie, Monika Wronkowska – sołectwo Pniewo, gmina Chodów, Czesław Jurkiewicz – sołectwo Osiek Wielki, gmina Osiek Mały, Krzysztof Sobczak – sołectwo Budzisław Nowy, gmina Osiek Mały.

Sołtysi ze stażem powyżej 30 lat:
Leszek Góralczyk – sołectwo Białków Kościelny, gmina Kościelec – sołtys z 31-letnim stażem; Jan Dalak – sołectwo Zalesie, gmina Przedecz, sołtys z 33-letnim stażem; Jan Pszczoliński – sołectwo Łążek, gmina Kłodawa - sołtys z 36-letnim stażem.

Sołtysi ze stażem powyżej 40 lat:
Czesław Jeziorski – sołectwo Mikołajówek, gmina Koło – sołtys z 44-letnim stażem; Zygmunt Sarniak – sołectwo Dębno Poproboszczowskie, gmina Babiak – sołtys z 53-letnim stażem, wybrany na kolejną kadencję; Leszek Pasiński – sołectwo Przybyszew, gmina Olszówka – sołtys z 55-letnim stażem.

Aby umilić czas i uatrakcyjnić wydarzenie dla zgromadzonych przygotowano część artystyczną. Swoje umiejętności wokalne zaprezentowali uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole: Paulina Lewandowska i Michał Frątczak, którym na skrzypcach akompaniował Pan Dariusz Bagiński. Wystąpił także Zespół Tańca Ludowego Kościelec prowadzony przez Panią Annę Kucharską oraz uczniowie ZSRCKU w Kościelcu, którzy przedstawili montaż słowno-muzyczny pn. „A to Polska właśnie”.

Na koniec wszyscy goście udali się na poczęstunek do Internatu przy Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie.

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet

pragniemy złożyć wszystkim Paniom

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności

i samych pięknych dni w życiu.

Życzymy, by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze

i byście zawsze czuły się doceniane.

 

Spotkanie informacyjne dla rolników

Dzisiaj, tj. 5 marca o godz. 10.00 w sali nr 102 budynku Starostwa Powiatowego w Kole rozpoczęło się spotkanie informacyjne dla rolników oraz podmiotów zewnętrznych. Organizatorem spotkania jest Biuro Powiatowe ARiMR w Kole.

Zakres tematyczny spotkania obejmuje:
- zasady przyznawania płatności obszarowych w kampanii 2019 r. w tym delimitacja (zmiany!!) obszarów ONW,
- możliwość składania od dnia 15 lutego 2019 r. do dnia 14 marca 2019 r. oświadczeń potwierdzających brak zmian we wniosku w stosunku do roku 2018,
- rozliczanie dotacji przez KGW,
- obsługa programu IRZ plus.

Ś.P. Przemysław Wapiński

8P84GMDpZAfT0AAAAASUVORK5CYII=
 

VI Kolski Marsz Żołnierzy Wyklętych

Dzisiaj, tj. 03 marca, odbył się VI Kolski Marsz Żołnierzy Wyklętych. Wydarzenie to rozpoczął kmdr ppor. rezerwy Robert Jokiel, który powitał zebranych na placu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kole. Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Leszek Galemba, Starosta Kolski Robert Kropidłowski, Zastępca Burmistrza Miasta Koła Lech Brzeziński. Na początku odegrano hymn państwowy, któremu towarzyszyło uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt przez uczniów klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole. Poseł na Sejm Leszek Galemba odczytał przesłanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Głos zabrał także Starosta Kolski Robert Kropidłowski oraz Prezes Stowarzyszenia "Kolscy Patrioci" Sławomir Grabowicz.

W dalszej części kolumna marszowa przeszła ulicami miasta pod tablicę upamiętniającą miejsce kaźni Polaków w latach 1945-1956 umieszczoną na budynku byłej siedziby NKWD i UB przy ul. Grodzkiej, a następnie na grób por. Zygmunta Wawrzyniaka ps. "SĘP" znajdujący się na Cmentarzu Parafialnym w Kole, gdzie złożono wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze.

W zabezpieczeniu przemarszu uczestniczyli druhowie z OSP Koło nad Wartą.

Bieg Tropem Wilczym

W dniu 03 marca o godz. 12.00, na Stadionie Miejskim MOSiR w Kole odbył się Bieg Tropem Wilczym, w którym uczestniczyła rekordowa liczba 186 zawodników. W Kole impreza ta gościła już po raz trzeci. W ramach wydarzenia odbył się tradycyjny, wspólny dla wszystkich miast, bieg na dystansie 1963 metrów. Liczba ta stanowi odwołanie do roku, w którym zginął ostatni żołnierz wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek. Ponadto organizatorzy przygotowali dla uczestników bieg na dystansie 5 km.

Ideą biegu jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia anty­komunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP, jak również upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu oraz zdrowego stylu życia.

Dyplomy oraz nagrody najlepszym zawodnikom wręczali: Starosta Kolski Robert Kropidłowski, Zastępca Burmistrza Miasta Koła Lech Brzeziński, Prezes Stowarzyszenia Kolscy Patrioci Sławomir Grabowicz oraz Dyrektor MOSiR w Kole Jarosław Kawka.

W kategorii kobiet, najlepsza na dystansie 1963 m okazała się Michalina Walczak-Pecyna. Tuż za nią przybiegła Dominika Walczak, natomiast na trzecim miejscu uplasowała się Małgorzata Nowacka. W kategorii mężczyzn na tym dystansie pierwsze miejsce zajął Dominik Torzewski, drugie miejsce przypadło Konradowi Niteckiemu, trzecie zaś Jakubowi Olczakowi.

Na dystansie 5 km pierwsze miejsce wśród kobiet zajęła Justyna Wałowska, drugie Daria Wieczorek, a trzecie Monika Wojciechowska. W grupie mężczyzn zdecydowanym liderem okazał się Krzysztof Sawicki, który okazał się szybszy od Dominika Urbaniaka i Jacka Rusina.

Organizatorzy biegu wyróżnili także Izabelę Kowalewską, Michała Grabowicza oraz Przemysława Bukowickiego, za pomysłowość w przygotowaniu strojów nawiązujących do idei dzisiejszego biegu. Dyplom odebrał również najmłodszy i najstarszy uczestnik biegu: 3,5-letni Rafał Kujawski oraz Pan Wojciech Raczak.

W zabezpieczeniu trasy biegu pomogli druhowie z OSP Koło nad Wartą.

Wyniki Biegu Tropem Wilczym znajdziecie Państwo w poniższym linku:

https://time4run.com.pl/imprezy/tropem-wilczym-kolo/

Płomień Niezłomnych

Msza Św, w intencji Żołnierzy Niezłomnych, jaka odbyła się w dniu 1 marca 2019 r. w Kolskiej Farze, była kolejną uroczystością w ramach VI Kolskiego Tygodnia Żołnierzy Wyklętych. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Janusz, który w pięknych słowach opisał heroiczność walki i bohaterstwo Żołnierzy II Konspiracji oraz podkreślił wyjątkowość świętowania Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w naszym mieście. Podczas Mszy Św. członkowie Stowarzyszenia "Kolscy Patrioci" złożyli w darze na ołtarzu stułę z elementami patriotycznymi oraz podziękowali Księdzu Proboszczowi za okazaną pomoc i współpracę w ciągu ostatnich pięciu lat - wręczając okolicznościową statuetkę.

Po Mszy przed Kolskim Ratuszem licznie zebrani mieszkańcy naszego miasta z prawie 600 zapalonych zniczy ułożyli krzyż - symbol modlitewnej pamięci o ŻOŁNIERZACH NIEZŁOMNYCH, w szczególności tych, których do dziś nie odnaleziono szczątków. Zarówno w trakcie Mszy Św. jak i PŁOMIENIA NIEZŁOMNYCH swój muzyczny talent - grając na gitarze i śpiewając pieśni patriotyczne - zaprezentował zebranym ks. Janusz.

O godz. 20.00 minutą ciszy uczczono pamięć pomordowanych w ubeckich kazamatach ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH. Następnie zawyła strażacka syrena OSP KOŁO nad Wartą, a na ratuszowej wieży rozbłysły race.

W tak oryginalny i piękny sposób Kolanie po raz kolejny oddali hołd ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM.

VI Sesja Rady Powiatu Kolskiego

W dniu 28 lutego 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kole odbyła się VI Sesja Rady Powiatu Kolskiego. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Marek Świątek, który serdecznie powitał radnych, naczelników wydziałów, dyrektorów jednostek organizacyjnych, zaproszonych gości, media oraz wszystkich obecnych.

W kolejnym etapie Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji porządku obrad, który składał się z 16 punktów. W sesji udział wzięło 19 radnych.

Następnie Radni przyjęli protokół z V Sesji Rady Powiatu oraz wysłuchali sprawozdania Starosty z międzysesyjnej pracy Zarządu za okres od 6 do 27 lutego 2019 roku oraz informacji z działalności wydziałów i jednostek zespolonych.

W ramach części sprawozdawczo-informacyjnej omówione zostały 2 informacje:
- Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kolskiego w roku 2018, którą przedstawił nadkomisarz Michał Bryl;
- Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole z realizacji zadań w roku 2018.
Przekazane informacje zostały przyjęte przez aklamację.

Podczas VI Sesji radni Powiatu Kolskiego podjęli 5 uchwał, który dotyczyły m.in.:
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie przy ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa w czteroletnie liceum ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie przy ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa ;
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Kolskiego;
- dopuszczenia zapłaty opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu powiatu kolskiego instrumentem płatniczym;
- wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok;
- wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027.

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji punktu zapytania i interpelacje w ramach którego poinformował, iż zgodnie z art. 21 ust. 12 Ustawy o samorządzie powiatowym, zapytania i interpelacje składa się na piśmie, tym samym poprosił, aby od kolejnej sesji zapytania i interpelacje były składane pisemnie.

W ramach punktu zapytania i interpelacje głos zabrali:

1. Radny Marek Tomicki
a) powrócił do tematu remontu drogi nr 3427P Dębno Poproboszczowskie – Dębno Królewskie – Kiejsze i prosi o przeanalizowanie i rozważenie wspólnie z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Kole możliwości aktualizacji dokumentacji technicznej, która została opracowana w latach ubiegłych. Radny zwrócił się również o podanie priorytetowych inwestycji drogowych Powiatu Koskiego, które zostały wskazane w zewnętrznych programach związanych z dofinansowaniem realizacji inwestycji drogowych.
b) poprosił o pilny remont w ramach bieżących napraw drogi nr 3199P na odcinku Kamień- Dębno Poproboszczowskie oraz na odcinku w miejscowości Janowice. Oba odcinki drogi wynoszą około 200 m
c) poprosił o wypoziomowanie studzienek kanalizy deszczowej do poziomu asfaltu na ulicy Zielonej w Babiaku
d) poruszył temat konkursu na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2019 na zadania związane z:
- wsparciem działalności na rzecz dzieci i młodzieży , w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
- wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej;
- wspieraniem rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
w ramach którego poprosił o informację w jaki sposób Zarząd Powiatu oraz Komisja
rozstrzygająca konkurs rozdysponowały środki na powyższe zadania, tj. jakim organizacją
zostały przyznane środki finansowe oraz w jakich kwotach.
e) zwrócił się z zapytaniem czy pojawiły się nowe informacje na temat programu związanego z
usuwaniem azbestu oraz czy program ten będzie realizowany w roku 2019.

2. Radny Waldemar Banasiak
a) zwrócił się z prośbą, aby w porozumieniu z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Kole wystosować pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Poznaniu z zapytaniem dlaczego odstąpiono od realizacji inwestycji modernizacji odcinka drogi krajowej nr 92 na odcinku od
skrzyżowania Grzegorzew do pierwszego zjazdu do Kłodawy.

3. Radny Ryszard Kasiorek
a) odniósł się do wypowiedzi Radnego Marka Tomickiego dotyczącej naprawy dróg w gminie Babiak. W kwestii odcinka drogi w miejscowości Dębno Królewskie zaznaczył, że zachodzi potrzeba znalezienia zewnętrznych źródeł finansowania tej inwestycji, ponieważ Powiatu
Kolskiego nie będzie stać, by zrealizować tą inwestycję w standardzie wskazanym w dokumentacji technicznej sporządzonej dla tego zadania.
W kwestii pilnej, bieżącej naprawy dróg w gminie Babiak Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole ma wiedzę na ten temat i będzie dokonywał ich bieżących napraw.
b) W temacie programu związanego z usuwaniem azbestu w dalszym ciągu nie został ogłoszony nowy nabór wniosków, natomiast Powiat Kolski jest zdecydowany, aby kontynuować ten program w kolejnych latach. Radny zaznaczył, że cieszy fakt dużego zainteresowania tym projektem przez gminy powiatu kolskiego.

Na zakończenie warto zauważyć, że czwartkowe obrady VI Sesji Rady Powiatu Kolskiego odbyły się w jedno z najbardziej ulubionych świeckich świąt w ciągu całego roku - Tłusty Czwartek. Dlatego też w tym dniu nie mogło zabraknąć tradycyjnych pączków.

W trakcie obrad zarządzono przerwę na której każdy z obecnych mógł spróbować pysznych słodkości, które zostały przygotowane przez młodzież z Technikum Żywienia i Technologii Żywności z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu. Serdecznie dziękujemy

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych

W dniu 01 marca, w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu odbył się etap wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Organizatorem i inicjatorem Olimpiady jest Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej. Zmagania zakończą się Finałem Krajowym, który odbędzie się w dniach 14-15 marca podczas jubileuszowych XXV Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach.

Olimpiadę otworzył Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej Województwa Wielkopolskiego Pan Patryk Andrzejewski, który przywitał uczestników oraz zaproszonych gości, w tym w sposób szczególny Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu Pana Wiesława Kujawę.

Honorowy Patronat nad Olimpiadą objęli: Pan Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pan Leszek Galemba - Poseł na Sejm RP, Pan Robert Kropidłowski - Starosta Powiatu Kolskiego, Pan Czesław Cieślak – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole, Pan Grzegorz Fiałkowski – Prezes Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego.

Honorowy Patronat Medialny nad Olimpiadą objęli: Top Agrar Polska, Tygodnik Poradnik Rolniczy.

Mottem przewodnim Olimpiady jest hasło: „Młodość, Innowacyjność, Konkurencyjność”. Celem Olimpiady jest rozwijanie twórczych zainteresowań wśród młodych producentów rolnych, rozbudzanie ambicji dalszego doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń i przekazywanie dobrych praktyk, a także popularyzacja osiągnięć w rolnictwie. Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko rozumianej wiedzy rolniczej - praktycznej i teoretycznej. Realizując cele Olimpiady młodzi producenci rolni mogą wzbogacić swoje umiejętności zawodowe i zdobyć doświadczenie, a pogłębiając wiedzę przyczynić się do systematycznego rozwoju polskiego rolnictwa.

W Finale Wojewódzkim uczestniczyli przedstawiciele następujących szkół: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu, Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich, Zespół Szkół Przyrodniczo- Politechnicznych CKU w Marszewie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostowie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu, Zespół Szkół w Ostrzeszowie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. I Armii WP w Sypniewie, Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu, Zespół Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radziejowie.

Sponsorami tegorocznego Finału Wojewódzkiego Olimpiady Młodych Producentów Rolnych byli: Starostwo Powiatowe w Kole, Pan Andrzej Grzyb Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pan Leszek Galemba Poseł na Sejm RP, Pan Ryszard Bartosik Poseł na Sejm RP, Panowie Roman i Marcin Kupijaj, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole, Wielkopolska Izba Rolnicza, Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego, Pan Tadeusz Kuraś, Pani Mirosława Katarzyna Każmierczak, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu, Polskie Wydawnictwo Rolnicze.

Konkurs plastyczny w PiMBP w Kole

W tłusty czwartek wręczono nagrody laureatom konkursu plastycznego "Bumerang", zorganizowanego przez Filię dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

Celami konkursu były: kształtowanie wśród dzieci i młodzieży trwałych nawyków przyczyniających się do dbałości o stan środowiska naturalnego, podnoszenie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, zachęcanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego poprzez codzienne działania we własnym domu, szkole, najbliższym otoczeniu, rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności, wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych, budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi; tematem i zadaniem - zaprojektowanie znaku/motywu graficznego na torbę z materiału recyklingowego.

Na konkurs nadesłano 73 prace z: Przedszkoli Miejskich: nr 3 w Kole (nauczyciel: Karolina Adamczewska-Zawadzka, Aneta Bartłomiejczak, Marzena Pączkowska, Ilona Szczesiak, Maria Wituła), nr 5 w Kole (n - Katarzyna Tomczak); Szkół Podstawowych w: Bierzwiennej Długiej (n - Kinga Estkowska), Dąbiu (n - Aneta Bryl), Łubiance (n: Elżbieta Andrzejewska, Urszula Czerwińska, Anna Kwiatkowska), Głębokiem (n - Paulina Frontczak), nr 1 w Kole (n: Elżbieta Olejniczak, Marta Trząsowska), nr 3 w Kole (n - Renata Wabnic-Osowska), Łuczywnie (n - Małgorzata Cugier).

Jury konkursowe (przewodnicząca - Ewelina Jasińska, historyk sztuki; Anka Pietruszka, bibliotekarz) wybrało laureatów w kategoriach:

dzieci w wieku przedszkolnym
I miejsce: Wiktoria Tęgos, Przedszkole Miejskie nr 3 w Kole
II miejsce: Lilianna Sosnowska, Przedszkole Miejskie nr 3 w Kole
III miejsce: Mateusz Mrozowski, Przedszkole Miejskie nr 3 w Kole
wyróżnienie: Nataniel Supeł, Przedszkole Miejskie nr 3 w Kole

uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych
I miejsce: Michał Słodecki, kl. 3, Szkoła Podstawowa w Łubiance
II miejsce: Oliwia Bąberska, kl.2, Szkoła Podstawowa w Łubiance

uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych
I miejsce: Nadia Chojecka, kl. 5 e, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kole
II miejsce: Jakub Tomczyk, kl. 5 b, Szkoła Podstawowa w Dąbiu
III miejsce: Adrianna Rusek, kl. 4 b, Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole
wyróżnienie: Łucja Majkowska, kl. 4 b, Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych i gimnazjów
I miejsce: Natalia Gilewska, kl. 7, Szkoła Podstawowa w Łuczywnie
II miejsce: Karolina Gomulak, kl. 7, Szkoła Podstawowa w Łubiance
III miejsce: Patrycja Lasota, kl. 7, Szkoła Podstawowa w Łubiance

Organizator dziękuje dzieciom i młodzieży za udział w konkursie, nauczycielom za pomoc i ukierunkowanie artystów.

Źródło: PiMBP w Kole

Szkolna Liga Strzelecka

Dzisiaj, tj. 28 lutego o godz. 9.30, w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu rozpoczęła się III kolejka IV edycji Szkolnej Ligi Strzeleckiej.

Zawodników i opiekunów drużyn przywitał gospodarz szkoły Dyrektor Wiesław Kujawa, który życzył wszystkim sportowej rywalizacji oraz jak najlepszych wyników. Patronat nad zawodami objął Starosta Kolski.

Wśród przybyłych gości znaleźli się: Pan Sylwester Chęciński Wicestarosta Kolski, Pan Andrzej Kowalewski Prezes Powiatowej Organizacji LOK w Kole, mjr Wojciech Nawrocki Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Koninie, nadkom. Michał Bryl Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Kole, Pan Krzysztof Nawrocki Sekretarz Gminy Kościelec, Pani Anna Pajor Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kole.

W dzisiejszych zmaganiach udział wzięło 7 drużyn: UKS „Jedynka” Kłodawa, ZSRCKU w Kościelcu, SP nr 1 Kłodawa, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie, Zespół Szkół nr 1 w Łęczycy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie oraz Liceum Ogólnokształcące w Kole.

Ostatnia kolejka odbędzie się w dniu 28 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie. Wówczas poznamy zwycięzców indywidualnych i drużynowych całej Szkolnej Ligi Strzeleckiej.

Poniżej prezentujemy galerię zdjęć.

Narada roczna w KP PSP w Kole

Dnia 25 lutego 2019 r. w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole odbyła się narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole za rok 2018.

W naradzie udział wzięli Poseł na Sejm RP Leszek Galemba, Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Arkadiusz Przybyła, Starosta Powiatu Kolskiego Robert Kropidłowski, Wicestarosta Powiatu Kolskiego Sylwester Chęciński, Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Marek Świątek, Wójt Gminy Koło Mariusz Rybczyński, Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. wielkopolskiego druh Ryszard Kasiorek, Ksiądz Kanonik Wojciech Szczepankiewicz oraz funkcjonariusze i pracownicy korpusu służby cywilnej KP PSP w Kole.

Narada składała się z dwóch części. W pierwszej części Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole bryg. Krzysztof Żurawik przedstawił sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole w roku 2018 oraz nakreślił kierunki działań na rok 2019. W drugiej części narady odbyło się poświęcenie przekazanego Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole samochodu GCBA 5/32 MAN TGM 18.340 4x4 BB wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym. Z-ca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Arkadiusz Przybyła w swoim wystąpieniu podziękował kolskim strażakom i pracownikom korpusu służby cywilnej za służbę i zaangażowanie oraz omówił główne kierunki działań Państwowej Straży Pożarnej w województwie wielkopolskim na rok 2019.

W trakcie narady głos zabrali również zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Leszek Galemba, Starosta Powiatu Kolskiego Robert Kropidłowski, Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Marek Świątek, Wójt Gminy Koło Mariusz Rybczyński Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. wielkopolskiego druh Ryszard Kasiorek, którzy pozytywnie ocenili pracę kolskich strażaków oraz złożyli podziękowania za działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole w roku 2018. Naradę zakończył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole bryg. Krzysztof Żurawik, raz jeszcze dziękując wszystkim uczestnikom spotkania oraz wszystkim służbom i instytucjom, z którymi kolska komenda w minionym roku współpracowała i z którymi współpracuje nadal.

Źródło: KP PSP w Kole

Spotkanie z Bartłomiejem Grzanką

W Czytelni PiMBP w Kole -  22 lutego br. -  odbyło się spotkanie z Bartłomiejem Grzanką, autorem opracowania  książki  Heinza Maya "Wielkie kłamstwo. Narodowy socjalizm w postaci nieznanej narodowi niemieckiemu".

Heinz May był  niemieckim leśnikiem kierującym  pracą Nadleśnictwa Koło z siedzibą w Gaju w okresie od stycznia 1940 do stycznia 1945 r. Jest autorem pamiętnika  "Die grosse Lüge. Der Nationalsozialismus, wie ihn das deutsche Volk nicht kennt. Ein Erlebnisbericht von H. Maya",  nieocenionego źródła informacji o pierwszym utworzonym przez Niemców na terenie okupowanej Polski obozie zagłady w Chełmnie nad Nerem, a także o Nadleśnictwie Koło, które podczas okupacji znalazło się na terenie okręgu Rzeszy Kraj Warty - utworzonego z części terytorium Polski wcielonego do Rzeszy. Dokument ukazuje także ewolucję poglądów narodowego socjalisty -  od fascynacji ideologią aż do jej całkowitego odrzucenia.

Edycja publikacji przedstawionej podczas piątkowego spotkania  jest pierwszym pełnym wydaniem pamiętnika Maya w nowej redakcji językowej.

W  spotkaniu uczestniczyli m.in.: Kazimierz Kasperkiewicz -  honorowy prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą, tłumacz drugiego rozdziału pamiętnika Heinza Maya [tłumaczenie znalazło się w "Materiałach do historii Nadleśnictwa Koła", opublikowanych w  zawiązku z dziewięćdziesięcioleciem funkcjonowania nadleśnictwa w strukturze Lasów Państwowych (1925-2015)], burmistrz  Koła - Krzysztof Witkowski, wójt  Grzegorzewa - Bożena Dominiak, Mirosław Macherski - nadleśniczy Nadleśnictwa Koło.

Koncert Andrzeja Kołakowskiego

W dniu 24 lutego, w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Kole odbył się koncert Andrzeja Kołakowskiego, który rozpoczął VI Kolski Tydzień Żołnierzy Wyklętych.

Po wspólnym odśpiewaniu Hymnu, Pan Sławomir Grabowicz Prezes Stowarzyszenia „Kolscy Patrioci” poprosił Starostę Kolskiego Pana Roberta Kropidłowskiego o wypowiedzenie formuły rozpoczynającej Kolskie obchody Narodowego Święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pan Grabowicz wspomniał również, iż pomysłodawcą koncertu jest sam Pan Starosta, który korzystając z okazji podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację tego przedsięwzięcia. Szczególne słowa podziękowania należą się członkom Stowarzyszenia „Kolscy Patrioci”, a także Kibicom Lecha zrzeszonym w FC Koło za wspaniałą lekcję historii. Osoby te poprzez organizację tego typu wydarzeń podtrzymują pamięć o historii naszego narodu.

Po zabraniu głosu przez Starostę, na "scenę" został poproszony Główny Gość uroczystości - Pan Andrzej Kołakowski. Wybitny piosenkarz i autor utworów przywracających pamięć o BOHATERSTWIE ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH i ich heroicznej walce o WOLNĄ I NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ. Od wielu lat koncertuje w Polsce i za granicą, wykonując swoje piosenki o tematyce patriotycznej, przy akompaniamencie gitary. W 2017 roku postanowieniem prezydenta RP Andrzeja Dudy został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski, a w szczególności o dziejach Żołnierzy Niezłomnych. Bard Żołnierzy Wyklętych zarówno słowem, jak i muzyką przybliżył zebranym historię min. majora Józefa Kurasia ps. „Ogień” w przepięknej piosence pt. Epitafium dla mjr „Ognia” i pułkownika Łukasza Cieplińskiego w wyciskającym z oczu łzy utworze pt. „Łukasza Cieplińskiego list do syna”.

Na życzenie organizatorów Pan Kołakowski rozpoczął i zakończył swój występ piosenką - od lat śpiewaną podczas dotychczasowych kolskich obchodów Święta Żołnierzy Wyklętych - PRZYSIĘGĄ.

Po zakończeniu koncertu głos zabrał Starosta Kolski, który podziękował artyście, przekazując powiatowe gadżety na pamiątkę pobytu na Ziemi Kolskiej, a także zaprosił do wzięcia udziału w kolejnym Kolskim Tygodniu Żołnierzy Wyklętych. Pan Kołakowski przyjął zaproszenie i podziękował za bardzo miłe i ciepłe przyjęcie.

Prezes Stowarzyszenia „Kolscy Patrioci” podziękował wszystkim za udział w koncercie, jednocześnie zapraszając do udziału w kolejnych wydarzeniach w ramach Kolskiego Tygodnia Żołnierzy Wyklętych, który potrwa do 09 marca. Najbliższe wydarzenie odbędzie się już 01 marca. W tym dniu o godz. 18.00 odprawiona zostanie Msza Święta w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole, a następnie o godz. 19.30 na placu przed Ratuszem Miejskim zapłonie „Płomień Niezłomnych”.

Ambasador Gruzji z wizytą w Kole

W dniu 23 lutego, w Starostwie Powiatowym w Kole gościliśmy J.E. Pana Ilia Darchiashvili Ambasadora Gruzji w Polsce. Starosta Kolski Robert Kropidłowski powitał przybyłych gości, podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w organizację dzisiejszego spotkania, a następnie zaprosił do obejrzenia filmu promującego Powiat Kolski. Film ten przedstawia życie gospodarcze regionu, a także ukazuje walory turystyczno – przyrodnicze powiatu oraz atrakcyjne miejsca i obiekty godne odwiedzin turystów, w tym cenne zabytki architektury. Na zakończenie przedstawiciele władz Powiatu Kolskiego wręczyli J.E. Panu Ilia Darchiashvili upominki.

W spotkaniu uczestniczyli Pan Marek Świątek Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego, Pan Sylwester Chęciński Wicestarosta Kolski, Pan Lech Brzeziński Zastępca Burmistrza Miasta Koła, ks. kan. Józef Wronkiewicz Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole, Pan Zenon Siwiński Prezes Regionalnego Towarzystwa Melioracyjnego w Koninie, Pan Roman Rutkowski Wiceprezes Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej „Kołowrotek” oraz Pan Antoni Żurawik reprezentujący firmę AgroNas Sp. z o.o.

W tym dniu J.E. Pan Ilia Darchiashvili Ambasador Gruzji w Polsce odbył także wizytę w Ratuszu Miejskim w Kole oraz odwiedził Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Świętego Mikołaja w Kole, Niepubliczny Tęczowy Zespół Szkolno-Przedszkolny i firmę AgroNas Sp.z o.o.

Szkolenie z zakresu ochrony środowiska

W dniu dzieisjeszym, tj. 22 lutego 2019 roku w sali 102 Starostwa Powiatowego w Kole w godz. od 9:20 do 14:00 odbywa się bezpłatne szkolenie adresowane do wszystkich podmiotów korzystających ze środowiska.

Organiztorami szkolenia są: Starosta Kolski Robert Kropidłowski, Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Mariola Górniak oraz Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Kole Jan Bartczak.

Tematyka szkolenia obejmuje, m.in. opłaty za korzystanie ze środowiska, sprawozdawczość z zakresu gospodarowania odpadami oraz opłatę produktową.

Ramowy program szkolenia:
9.20 – 10.00 – opłaty za pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – przedstawiciel Wód Polskich,
10.00 – 14.00 – opłaty za korzystanie ze środowiska, sprawozdawczość i opłata produktowa – przedstawiciele Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

VI Kolski Tydzień Żołnierzy Wyklętych