Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

Żałoba narodowa

W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza na wniosek Prezydenta RP Andrzeja Dudy zostaje wprowadzona żałoba narodowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z rozporządzeniem żałoba będzie obowiązywać od piątku od godziny 17.00, to jest od momentu, w którym nastąpi wyprowadzenie trumny z ciałem Prezydenta Gdańska do Bazyliki Mariackiej w formie pochodu ulicami miasta, do soboty do godziny 19.00.

W czasie żałoby narodowej flagi państwowe na gmachach publicznych zostają opuszczone do połowy masztu i przepasane kirem; odwoływane są imprezy masowe, rozrywkowe, koncerty i imprezy sportowe.

Prezydent RP weźmie udział w uroczystościach pogrzebowych tragicznie zmarłego Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.

Władze Powiatu Kolskiego pragną przekazać szczere kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny, Przyjaciół i Współpracowników Zmarłego oraz wszystkich, których poruszyła tragiczna śmierć Prezydenta Gdańska.

Uroczystości pogrzebowe Śp. Wieńczysława Oblizajka

W dniu 12 stycznia 2019 roku na cmentarzu parafialnym w Dobrowie odbyły się uroczystości pogrzebowe Śp. Wieńczysława Oblizajka.

Długoletniego Starostę Kolskiego, zasłużonego druha, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kole żegnała rodzina, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi, pracownicy Starostwa Powiatowego w Kole i powiatowych jednostek organizacyjnych, kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży, koledzy z PSL, poczty sztandarowe, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych. Obecni byli m.in.: poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, poseł na Sejm RP Leszek Galemba, były wiceprezes Rady Ministrów Marek Pol, były wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak, wicemarszałkowie Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak oraz Krzysztof Grabowski.

Podczas mszy żałobnej odczytany został list Biskupa Diecezji Włocławskiej Wiesława Alojzego Meringa. W imieniu druhów ochotników Śp. Wieńczysława Oblizajka pożegnał Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego Stefan Mikołajczak, życząc Mu wytchnienia w wiecznej służbie. Wieloletniego współpracownika, kolegę żegnał poseł do Parlamentu Euroepejskiego, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego Województwa Wielkopolskiego Andrzej Grzyb, który odczytał list prezesa PSL-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. Śp. Wieńczysław Oblizajek został odznaczony pośmiertnie najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez ludowców Medalem Za Zasługi dla Ruchu Ludowego im. Wincentego Witosa. Przemówienie wygłosił także obecny Starosta Kolski Robert Kropidłowski, który podkreślił zasługi Śp. Wieńczysława Oblizajka dla rozwoju samorządności, Jego zaangażowanie, pasję, oddanie pracy, jednocześnie dziekując za pomoc i dobre rady.

„Za to, że jako starosta nie byłeś tylko starostą. Byłeś przede wszystkim człowiekiem. Dobrym, wrażliwym, o wielkim sercu, służącym pomocą..."

Śp. Wieńczysław Oblizajek na zawsze pozostanie w Naszej pamięci...

27. Finał WOŚP w Kole

W dniu 13 stycznia 2019 roku odbył się 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie już, finałowa scena mieściła się na ul. Prusa przy budynku Starostwa Powiatowego w Kole. Przed sceną zebrali się mieszkańcy, którzy mimo deszczowej pogody nie zawiedli i tym razem.

Dla zgromadzonych przygotowano wiele atrakcji. Na początku na scenie pojawiła się młodzież ze Studia wokalnego działającego przy Miejskim Domu Kultury w Kole, która zaprezentowała swoje umiejętności wokalne. Następnie mogliśmy podziwiać układy taneczne przygotowane przez zespół taneczny "Debiut" działający przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole, zespół taneczny "Muza" działający przy MDK w Kole oraz zespół taneczny "Friska" działający przy Liceum Ogólnokształcącym w Kole. W dalszej kolejności mogliśmy wysłuchać koncertu zespołu "MAFIA".

O godz. 18.00 rozpoczęła się licytacja gadżetów. Wśród najciekawszych propozycji tegorocznej licytacji można wymienić m.in. wizytę w Sejmie RP na zaproszenie Posłanki RP Nowoczesnej Paulinę Hennig-Kloskę, piłkę do koszykówki z podpisem Marcina Gortata przekazaną przez Wydział Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kole czy plakat 27. Finału WOŚP z autografem Jurka Owsiaka.

Tegoroczną gwiazdą był zespół "PLAYBOYS", który swoim występem porwał publiczność do wspólnej zabawy. Na koniec wszyscy zebrani mogli podziwiać specjalnie przygotowany na tę okazję pokaz sztucznych ogni "Światełko do nieba".

Na chwilę obecną kolski sztab zebrał 121 324,15 tys. zł, co stanowi rekordową sumę w porównaniu z latami ubiegłymi. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są to placówki z oddziałami II oraz III stopnia referencyjności, czyli takie, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy oraz udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom. W Polsce funkcjonuje dziś blisko 50 takich szpitali. Swoim zasięgiem obejmują one teren całego kraju. W placówkach tego rodzaju szczególnie ważne jest nowoczesne, spełniające najwyższe standardy wyposażenie, które daje lekarzom i personelowi medycznemu jak najlepsze możliwości diagnozy i leczenia najtrudniejszych przypadków.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała również w innych gminach i miastach Powiatu Kolskiego.

Zdjęcia: https://www.facebook.com/WOSPKolo/

Śp. Wieńczysław Oblizajek

Z WIELKIM SMUTKIEM PRZYJĘLIŚMY WIADOMOŚĆ O ŚMIERCI

ŚP.

WIEŃCZYSŁAWA OBLIZAJKA

Długoletniego Starosty Kolskiego

 

Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim

składa

 

                       Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego                           Pracownicy                                         Starosta Kolski

                                  /-/ Marek Świątek                                        Starostwa Powiatowego w Kole                 /-/ Robert Kropidłowski

                                                 

              

Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Kole

W dniu 8 stycznia 2019 roku o godz. 14.00 w sali 101 Starostwa Powiatowego w Kole odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu Kolskiego, Prezydium Rady Powiatu Kolskiego z Burmistrzami, Wójtami Miast i Gmin z terenu powiatu kolskiego, przy udziale Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole. Tematem przewodnim spotkania była współpraca Powiatu Kolskiego z Gminami w zakresie wspólnych inwestycji drogowych oraz współpracy w ich finansowaniu. Starosta Kolski serdecznie powitał wszystkich zebranych, a następnie przystąpił do przedstawienia największych inwestycji drogowych zaplanowanych na 2019 rok.

Na spotkaniu omówiona została także kwestia wysokości udziału finansowego Powiatu w realizacji wspólnych inwestycji drogowych z samorządami gminnymi. Ze strony Zarządu Powiatu Kolskiego została przedstawiona nowa, planowana koncepcja realizacji inwestycji drogowych pod kątem terminowości wszystkich procedur składających się na realizację powziętych inwestycji drogowych.

Po omówieniu szczegółów nowego rozwiązania przystąpiono do szerszej dyskusji, w wyniku której nowa koncepcja realizacji zadań drogowych spotkała się z aprobatą i wstępną akceptacją przedstawicieli władz samorządowych. Temat ten będzie szerzej omawiany w późniejszym czasie.

Kolejne zagadnienie, które zostało poruszone na spotkaniu dotyczyło ewentualnego ujednolicenia ekwiwalentu za udział strażaka OSP w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniu. Rozwiązanie w tej kwestii zostanie podjęte w terminie późniejszym.

Na zakończenie spotkania zarówno Zarząd Powiatu Kolskiego, jak i zaproszeni włodarze miast i gmin wyrazili chęć kontynuowania wspólnych spotkań, dzięki którym możliwe jest usprawnienie współpracy na linii powiat - gmina, w różnych dziedzinach życia społecznego, a także wypracowanie wspólnych rozwiązań problemów, z którymi borykają się samorządy terytorialne.

Spotkanie w ZST w Kole

Buduje samochody i robi to z pasją, obecnie inżynier, a niedługo doktor - Piotr Siczek. Absolwent odwiedził Zespół Szkół Technicznych w Kole.

O Piotrze Siczku pewnie już czytaliście. We wrześniu na stronie internetowej Zespołu Szkół Technicznych w Kole ukazał się artykuł dotyczący wywiadu, jakiego Piotr udzielił dla „Głosu Wielkopolskiego”. Wspominał w nim o ZST, o klubie SPEED, w którym miał okazję budować gokarty. Motoryzacja to życiowa pasja Piotra, którą cały czas rozwija. W 2014 roku z bardzo wysokimi wynikami ukończył ZST. W 2018 roku obronił pracę inżynierską na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Politechniki Poznańskiej, gdzie obecnie jest w trakcie studiów magisterskich na specjalności Pojazdy Samochodowe. Wytrwałość i ciężka praca w połączeniu z pasją do samochodów zaowocowały wysokimi wynikami w nauce, jakie Piotr osiągał w trakcie studiów inżynierskich, dlatego przez cały okres studiów uzyskiwał Stypendium Rektora Uczelni dla Najlepszych Studentów. Plany Piotra są bardzo ambitne, gdyż w 2020 roku zamierza on rozpocząć studia doktoranckie. Z kolei przyszłość zawodowa, o której na razie nie chce zbyt dużo mówić, związana jest z najwyższym poziomem technicznym w motoryzacji.

W czwartek 3 stycznia Piotr odwiedził ZST. Przedstawił interesujący wykład na temat koncepcji i procesów projektowania samochodów oraz jego pracy w koncernie Volkswagen, gdzie na co dzień zajmuje się tłoczonymi częściami karoserii. Zachęcił również swoich młodszych kolegów do nauki języków obcych, których znajomość wykorzystuje w kontaktach z pracownikami koncernu VW oraz podczas licznych szkoleń na terenie Niemiec. Wykładu wysłuchali uczniowie klas Technikum Pojazdów Samochodowych. Gościa przedstawił dyrektor szkoły, Pan Jarosław Wasilewski, który przypomniał, że podczas nauki w ZST Piotr kilkakrotnie był laureatem Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Gościem specjalnym był również emerytowany wicedyrektor szkoły- Pan Wojciech Szczap, którego Piotr uważa do dziś za swojego mentora. Dyrektor Szczap w bardzo ciepłych słowach przypomniał lata, kiedy to Piotr angażując się w działalność klubu SPEED zdobył tytuł wicemistrza Polski w wyścigach gokartowych oraz jego prace konkursową, która według komisji z firmy Saint-Gobain została oceniona jako poziom inżynierski już w pierwszym roku nauki w ZST (2010/11).

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej, przyjemnej atmosferze a uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali porad starszego kolegi, który odpowiadał również na ich pytania.

Pracowitość, sumienność, pasja, wielka skromność i wysoka kultura osobista to cechy Piotra, które są kluczem do jego sukcesu. Jesteśmy przekonani, że o Piotrze Siczku usłyszymy jeszcze nie raz.

 

  • autor: A. Bentkowska - ZST w Kole

Orszak Trzech Króli

6 stycznia 2019 roku w Święto Objawienia Pańskiego, popularnie nazywane Świętem Trzech Króli, odbyła się już szósta w naszym mieście edycja Orszaku Trzech Króli. Głównymi organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Miasta Koła, Starosta Kolski oraz kolskie parafie. W organizację włączyli się także Miejski Dom Kultury w Kole, Stowarzyszenie Kolanie. Inicjatorem oraz osobą, która czuwała na przebiegiem uroczystości był ks. Janusz Kęsicki z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole.

O godz. 12.00 w kolskich parafiach odprawione zostały msze święte, po zakończeniu których barwne korowody przeszły ulicami miasta na parking przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kole: jako Azja z kolskiej fary, Europa z parafii św. Bogumiła oraz Afryka z parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie zaprezentowano krótką inscenizację nawiązującą tematycznie do Święta Trzech Króli

Następnie połączone orszaki wspólnie wyruszyły do parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie przedstawione zostały okolicznościowe Jasełka przygotowane przez uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Kole. Dla wszystkich uczestników Orszaku zapewniono ciepły posiłek.

XVI Koncert Noworoczny

W dniu 5 stycznia 2019 roku w hali sportowo-widowiskowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole odbył się XVI Koncert Noworoczny Orkiestry Dętej OSP w Kole. Koncert zgromadził liczne grono mieszkańców z całego powiatu kolskiego.

Koncert podzielony został na dwie części. W pierwszej można było wysłuchać różnorodnych utworów w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP w Kole pod dyrekcją Krzysztofa Lityńskiego. Należy także wspomnieć o grupie mażoretek, które jak co roku towarzyszyły orkiestrze.

W drugiej części natomiast mogliśmy usłyszeć największe przeboje gwiazdy tegorocznego koncertu Krzysztofa Cugowskiego – wokalisty zespołu Budka Suflera, który koncertem w Kole rozpoczął przypadający w tym roku jubileusz 50-lecia swojej pracy artystycznej na scenie. Z tej okazji Krzysztof Cugowski z rąk Prezesa Orkiestry Dętej OSP w Kole Jerzego Budki otrzymał pamiątkową statuetkę.

Na scenie Krzysztofowi Cugowskiemu towarzyszył chórek w składzie: Nina Błaszczyk, Weronika Radniecka i Monika Susłyk oraz grając na gitarze pochodzący z Koła Mateusz Jankowski. Przed pojawieniem się gwiazdy swoje umiejętności wokalne zaprezentowały cztery niezwykle uzdolnione dziewczynki, które już wcześniej odnosiły sukcesy muzyczne: Gabrysia Lityńska, Justyna Królik, Oliwka Walczak oraz Maja Żylińska, które wystąpiły z koncertem kolęd, a także członek Big Bandu z Turku Pan Mariusz Dróżdż.

Organizatorami wydarzenia był Burmistrz Miasta Koła, Starosta Kolski, Zarząd Orkiestry Dętej OSP w Kole oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole. Koncert poprowadziła prezenterka telewizyjna Monika Andrzejczak. W podziękowaniu za występ przedstawiciele władz miasta oraz powiatu wręczyli wykonawcom kwiaty oraz przygotowane upominki. Z całą pewnością koncert na długo pozostanie w pamięci zgromadzonej publiczności.

Informator

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.