Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Kole

W dniu 8 stycznia 2019 roku o godz. 14.00 w sali 101 Starostwa Powiatowego w Kole odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu Kolskiego, Prezydium Rady Powiatu Kolskiego z Burmistrzami, Wójtami Miast i Gmin z terenu powiatu kolskiego, przy udziale Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole. Tematem przewodnim spotkania była współpraca Powiatu Kolskiego z Gminami w zakresie wspólnych inwestycji drogowych oraz współpracy w ich finansowaniu. Starosta Kolski serdecznie powitał wszystkich zebranych, a następnie przystąpił do przedstawienia największych inwestycji drogowych zaplanowanych na 2019 rok.

Na spotkaniu omówiona została także kwestia wysokości udziału finansowego Powiatu w realizacji wspólnych inwestycji drogowych z samorządami gminnymi. Ze strony Zarządu Powiatu Kolskiego została przedstawiona nowa, planowana koncepcja realizacji inwestycji drogowych pod kątem terminowości wszystkich procedur składających się na realizację powziętych inwestycji drogowych.

Po omówieniu szczegółów nowego rozwiązania przystąpiono do szerszej dyskusji, w wyniku której nowa koncepcja realizacji zadań drogowych spotkała się z aprobatą i wstępną akceptacją przedstawicieli władz samorządowych. Temat ten będzie szerzej omawiany w późniejszym czasie.

Kolejne zagadnienie, które zostało poruszone na spotkaniu dotyczyło ewentualnego ujednolicenia ekwiwalentu za udział strażaka OSP w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniu. Rozwiązanie w tej kwestii zostanie podjęte w terminie późniejszym.

Na zakończenie spotkania zarówno Zarząd Powiatu Kolskiego, jak i zaproszeni włodarze miast i gmin wyrazili chęć kontynuowania wspólnych spotkań, dzięki którym możliwe jest usprawnienie współpracy na linii powiat - gmina, w różnych dziedzinach życia społecznego, a także wypracowanie wspólnych rozwiązań problemów, z którymi borykają się samorządy terytorialne.

Powrót

Informator

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.