Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

VIII SESJA RADY POWIATU KOLSKIEGO

W dniu 24 kwietnia 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kole odbyła się VIII Sesja Rady Powiatu Kolskiego. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Marek Świątek, który powitał zebranych radnych, naczelników wydziałów, dyrektorów jednostek organizacyjnych, zaproszonych gości, w tym nowopowołaną na stanowisko Wicewojewody Wielkopolskiego Panią Anetę Niestrawską, przewodniczącego gminy Olszówka Pana Zbigniewa Góreckiego, Pana Stanisława Gralaka, Pana Macieja Gralaka, Pana Marcina Kotleszkę, media oraz wszystkich obecnych.

Kwietniowa sesja rady Powiatu miała wyjątkowy charakter, bowiem gościć mogliśmy Wicewojewodę Wielkopolskiego Panią Anetę Niestrawską. Z okazji powołania na to stanowisko Przewodniczący Rady w słowach gratulacji złożył Pani Anecie serdecznie życzenia, zdrowia, pomyślności, dziękując za zaangażowanie i codzienny trud w wykonywaniu swoich obowiązków.

Nowa wicewojewoda w dowód uznania otrzymała od władz powiatu kolskiego list gratulacyjny, kwiaty oraz obraz namalowany przez uczennicę Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu. W liście czytamy:
„Z okazji powołania na stanowisko Wicewojewody Wielkopolskiego pragniemy pogratulować oraz wyrazić słowa ogromnego szacunku i uznania. Niech Pani zaangażowanie i trud włożony w wykonywanie codziennych zadań i obowiązków będzie zawsze doceniane i ma swoje odzwierciedlenie w ludzkiej życzliwości i przychylności, a praca służąca rozwojowi regionalnemu niech stanowi źródło satysfakcji i uznania.
Życzymy dużo dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności
oraz realizacji planów i zamierzeń".

W kolejnej części Przewodniczący Rady przybliżył sylwetki trójki znakomitych sportowców: Marcina Kotleszki, Macieja Gralaka oraz Stanisława Gralaka, którzy sowimi wybitnymi osiągnięciami promują Powiat Kolski zarówno w kraju, jak i za granicą. Kolski sportowiec MARCIN KOTLESZKA zdobył kolejny tytuł Mistrza Polski podczas Mistrzostw Polski w Kulturystyce, które odbyły się w dniach 12-14 kwietnia w Kielcach.

Do największych osiągnięć sportowca należą:
- 2 miejsce na Arnold Classic w USA w 2017 r. w kulturystyce klasycznej +180cm ,
- 1 miejsce (Mistrz Polski) na Mistrzostwach Polski w kat. kulturystyka klasyczna +180cm w 2017 r.,
- 1 miejsce (Mistrz Polski) na Mistrzostwach Polski w kat. do 95kg w 2019 r.

MACIEJ GRALAK z Dąbia to czołowy, polski zawodnik kategorii osób niepełnosprawnych. Śmiało również radzi sobie w rywalizacji przy stole z zawodnikami pełnosprawnymi, czego dowodem są liczne medale oraz tytuły rangi lokalnej, krajowej i międzynarodowej.

Do największych osiągnięć sportowca należą:
- Wielokrotny Mistrz Polski
- Wielokrotny zdobywca Pucharu Polski
- 3 krotny Mistrz Europy, 1x Vice mistrz, 2 x brązowy medal
- 3 krotny Mistrz Świata, 2 x vice Mistrz Świata, 1 x brązowy medal
- Puchar Świata 2 x złoty medal

STANISŁAW GRALAK
- Wielokrotny Mistrz Polski
- Wielokrotny zdobywca Pucharu Polski
- medalista Mistrzostw Europy

Maciej oraz Stanisław Gralak z XIX Mistrzostw Polski w ARMWRESTLINGU, czyli siłowaniu na rękę, które odbyły się w dniach 6-7 kwietnia w Warszawie przywieźli łącznie aż 7 medali: Maciej cztery złote w dwóch kategoriach, natomiast tata dwa srebrne i jeden brązowy również w dwóch kategoriach wagowych.

Wyróżnieni Sportowcy usłyszeli zasłużone gratulacje oraz słowa uznania, a następnie z rąk władz powiatu odebrali listy gratulacyjne oraz przygotowane upominki. Sportowcom serdecznie gratulujemy bardzo wysokich osiągnięć sportowych, dziękujemy za promocję Powiatu Kolskiego w kraju i za granicą oraz propagowanie kultury fizycznej i sportu. Życzymy dalszych sukcesów sportowych i satysfakcji z osiąganych wyników.

W kolejnym etapie Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji porządku obrad, który składał się z 20 punktów. W sesji udział wzięło 18 radnych.

Następnie Radni przyjęli protokół z VII Sesji Rady Powiatu Kolskiego oraz wysłuchali sprawozdania Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu oraz informacji z działalności wydziałów i jednostek zespolonych w okresie od 25 marca do 19 kwietnia.

W ramach części sprawozdawczo-informacyjnej omówione zostały poniższe zagadnienia:

 • Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kole za 2018 rok, które szczegółowo omówiła Pani Urszula Pękacz- Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta w Kole;

 • Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kole za rok 2018, które zostało omówione przez Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kole Panią Mariolę Sobczak;

 • Ocena zagrożeń i przestępczości wśród dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Kolskiego w pierwszym kwartale 2019 roku, którą przedstawił Komendant Powiatowy Policji w Kole mł. insp. Pan Artur Foryński;

 • Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla Powiatu Kolskiego, którą przybliżyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole Pani Agnieszka Rusin.

Powyższe kwestie zostały przyjęte poprzez aklamację.

Podczas VIII Sesji radni Powiatu Kolskiego podjęli 6 uchwał, które dotyczyły m.in.:

 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Kolskiego;

 • wynajęcia pomieszczeń w budynku głównym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole na usługi w zakresie diagnostyki laboratoryjnej;

 • zmiany uchwały Nr VII/49/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim;

 • zmiany w składach osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Kolskiego

 • wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok;

 • wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027.

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji punktu zapytania i interpelacje, w ramach którego głos zabrali:

 1. Rady Jarosław Sobański:

  a) poruszył temat połączenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Bursy Szkolnej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole, w ramach którego dopytał jakie są korzyści finansowe z połączenia tych jednostek?

  b) w temacie oświaty, zaznaczył, iż w budżecie powiatu na 2019 rok jest przeznaczone 8,5 mln zł na działalność niepublicznych szkół, w tym 6,5 mln zł jest przeznaczone na Niepubliczną Szkołę Policealną dla Dorosłych ,,Prymus”. Nadmienia, iż warto byłoby dokonać kontroli w funkcjonowaniu tych szkół przez właściwe organy;

  c) Radny skierował prośbę do Powiatowego Zarządu Dróg w Kole o utwardzenie nawierzchni z odpowiednim kruszywem w miejscowości Jasieniec. Odcinek wymagający naprawy to ponad 2 kilometrowa droga gruntowa.

 2. Radny Marek Tomicki

  a) poruszył kwestię panującej od dłuższego czasu w powiecie kolskim suszy. Korzystając z okazji obecności na obradach rady Wicewojewody Wielkopolskiego Pani Anety Nistrawskiej pyta czy na szczeblu wojewódzkim jest monitorowana kwestia suszy i czy w związku z tym są podejmowane rozmowy w zakresie udzielenia pomocy finansowej rolnikom, bowiem powstałe straty są duże.

  Radny kieruje również swoje zapytanie do Zarządu Powiatu.

 3. Radny Lech Spliter

  a) składa zapytanie do Starosty Kolskiego czy jest wiadomo co dzieje się w kwestii obsady personalnej i prowadzenia oddziałów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole. Nadmienia, iż dotarły do niego informacje, iż mogą pojawić się trudności z brakiem obsady w oddziale ginekologiczno-położniczym, ponieważ pracownicy są zatrudnieni do końca br miesiąca. W tej chwili oczekują na decyzje dyrekcji Szpitala. Ponadto otrzymał informację o wypowiedzeniu umowy o pracę przez kierownika oddziału wewnętrznego II. Radny zasygnalizował problem ,,podkupowania” personelu medycznego przez placówki medyczne z innych miejscowości.

 4. Radna Ewa Ochędalska

  a) pyta o kwestię funkcjonowania aptek w powiecie kolskim. W obecnym czasie prawo farmaceutyczne zabrania wymuszania na aptekach pełnienie dyżuru w porach nocnych.

  Radna informuje, że analizując ten temat na formach i wykładniach prawnych kwestia ta jest często rozstrzygana poprzez uchwały Rad Powiatu.

  W Kole na dzień dzisiejszy funkcjonuje tylko jedna apteka, która pełni dyżur w porach nocnych.

  Radna dopytuje, czy Pan Starosta przybliża się do zmiany obowiązującej uchwały , czy ta która funkcjonuje dotychczas będzie nadal obowiązywała?

 5.  

  Radny Ryszard Kasiorek

  Zwrócił się z wnioskiem o dokonanie sprzedaży budynku po Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Mikołaja w Kole przy ulicy Mickiewicza 14 w Kole. Budynek ten od dłuższego czasu generuje niepotrzebne koszty.

  Po wysłuchaniu interpelacji radnych Starosta udzielił częściowo odpowiedzi na zadane podczas sesji zapytania i interpelacje.

Powrót

Informator

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.