Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

GEO-INFO 7 Portal

bZbUtS94XJAAAAAElFTkSuQmCC

„Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego”

GEO-INFO 7 Portal - www.powiakolski.giportal.pl

Powiat Kolski jako realizator projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020, priorytet 2 "Społeczeństwo informacyjne", działanie 2.1 "Rozwój elektronicznych usług publicznych", poddziałanie 2.1.2 "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych" informuje, że jest już dostępny portal umożliwiający korzystania           z zasobów geodezyjnych zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym bez konieczności osobistego stawiania się w Starostwie Powiatowym w Kole.

ZAKRES USŁUG:

  •  dostęp do informacji przestrzennej (GEO-INFO 7 Portal)

              https://izasob.starostwokolskie.pl/logowanie

  • obsługa klientów indywidualnych i publicznych (i-Wniosek)

             https://iwniosek.starostwokolskie.pl/#/logowanie

  • obsługa gmin i innych uprawnionych do dostępu do danych osobowych (i-EgiB)

             https://iegib.starostwokolskie.pl/ 

  • obsługa geodetów (i-Kerg)

             https://ikerg.starostwokolskie.pl/logowanie

  • obsługa komorników (i-Komornik)

             https://ikomornik.starostwokolskie.pl/logowanie

Opisane aplikacje e-usług dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kole (https://starostwokolskie.pl/) w zakładce E-usługi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kole (https://www.bip.starostwokolskie.pl/) po wybraniu zakładki Wydziały Starostwa Powiatowego w Kole → Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru → przydatne linki.

UWAGA!!!

Do korzystania z e-usług konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Niektóre usługi wymagają zawarcia umowy ze Starostą Kolskim (i-Kerg, i-Komornik, i-EgiB).

ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z E-USŁUG!!!

 

RPWP.02.01.02-30-005/16 “Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego”

 współfinasnowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)

 

Powrót

Informator

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.