Piątek, 1 Marca 2024 r.
Imieniny: Antoniny i Albina

Powiat Kolski kolejny rok z dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

Podobnie jak w latach ubiegłych Powiat Kolski aplikował do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi jednego wozokilometra na powiatowej sieci komunikacyjnej.

W ramach I naboru wniosek został rozpatrzony pozytywnie i na podstawie zawartej w dniu 02 lutego 2024r. z Wojewodą Wielkopolskim umowy do Powiatu Kolskiego trafi dopłata w wysokości 503 415 zł na dofinansowanie 18 linii komunikacyjnych o łącznej długości 684 km, które przebiegają przez teren wszystkich gmin Powiatu. Planowana do wykonania w 2024r. praca przewozowa liczy 164 415 km, zaś zadanie Operatora usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na mocy zawartej umowy Powiat powierzył Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu Powiat Kolski realizuje w 2024r. zadanie Organizacji publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w obrębie swoich granic administracyjnych zabezpieczając na projekt środki własne, które zostały uwzględnione w budżecie Powiatu na rok 2024 w kwocie 117 463,50 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi: 620 878,50 zł, z czego:

 • 503 415,00 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu przewozów autobusowych

o charakterze użyteczności publicznej,

 • 117 463,50 zł to wkład własny powiatu kolskiego.

Okres realizacji zadania przypada na 01.01.2024r – 31.12.2024r.

Nazwa projektu: Fundusz Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rodzaj dofinansowania: Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Nazwa zadania: Organizacja publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu kolskiego.

Warto  zaznaczyć, że Fundusz Autobusowy został ustanowiony na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i od tego czasu Powiat Kolski stał się Beneficjentem tego projektu.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu  zwiększono siatkę lokalnych połączeń autobusowych funkcjonujących na terenie powiatu, a w skutek tego udało się zapewnić mieszkańcom, w szczególności z mniejszych miejscowości  sprawną komunikację publiczną, a tym samym obniżyć poziom wykluczenia transportowego w komunikacji autobusowej.  

Data utworzenia: 09 Luty 2024  15:00:03  Ostatnia edycja: 12 Luty 2024  11:19:21  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Konferencja "Standardy Ochrony Małoletnich"

Dodane:29 Luty 2024  10:57:01  |  Wydarzenia

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA