Wtorek, 25 Czerwca 2024 r.
Imieniny: Doroty i Łucji

LXXX sesja Rady Powiatu Kolskiego

W dniu 29.02.2024r. o godz. 11.00 w sali 102 Starostwa Powiatowego w Kole odbędzie się LXXX sesja Rady Powiatu Kolskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
 2. Powitanie.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie protokołu z LXXIX sesji.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
 7. Zapytania i interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2024r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2024-2030
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców gminy Kłodawa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/114/2016 z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kolski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LVI/393/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 sierpnia 2022r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kolskiego.
 14.  Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole z realizacji zadań w 2023r
 15. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kolskiego w 2023r.
 16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

                                                                                       Przewodniczący

                                                                                   Rady Powiatu Kolskiego

                                                                                      /-/ Marek Świątek

Data utworzenia: 28 Luty 2024  09:33:43  Ostatnia edycja: 29 Luty 2024  09:38:53  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

XXIII POWIATOWE ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR STAROSTY KOLSKIEGO

Dodane:25 Czerwiec 2024  16:30:01  |  Wydarzenia

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA