Wtorek, 30 Maja 2023 r.
Imieniny: Ferdynanda i Feliksa

XXIII sesja Rady Powiatu Kolskiego za nami...

W dniu 27 lutego br. odbyła się XXIII sesja Rady Powiatu Kolskiego. Na początku sesji przewodniczący rady Marek Świątek poinformował, że został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole. Stanowisko to zostało powierzone p. Katarzynie Poronin.

Starosta Robert Kropidłowski dodał, że na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego nr 0025.69.107.2020 z dnia 27 lutego 2020r. obowiązki dyrektora zostały powierzone na okres od 01 marca 2020r. do 31 sierpnia 2024r. Głos zabrała p. Katarzyna Poronin, która podziękowała za zaufanie, jednocześnie obiecała podjąć wszelkie kroki, aby uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Kole otrzymali wykształcenie na najwyższym poziomie.

Na XXIII sesji radni wysłuchali obszernego sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu za miesiąc luty, który omówił starosta Robert Kropidłowski. Starosta nadmienił, że w dniu 23 lutego br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kole odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z potwierdzeniem wystąpienia kolejnego ogniska ptasiej grypy na terenie powiatu kolskiego w gm. Dąbie. Choroba wystąpiła w gospodarstwie hodowlanym kaczek w ilości 9 000 szt. W dniu 24.01.br. przystąpiono do działań mających na celu zlikwidowanie ogniska ptasiej grypy na terenie powiatu kolskiego.

Podczas sesji radni wysłuchali informacji Komendanta Powiatowego Policji w Kole o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kolskiego w roku 2019 r. oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole z realizacji zadań w roku 2019. Powyższe informacje zostały przyjęte przez aklamację. Rada Powiatu Kolskiego jednogłośnie podjęła 6 uchwał w sprawie.:
- rozpatrzenia petycji złożonej przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie w sprawie poprawy bezpieczeństwa uczniów uczęszczających do szkoły.
- wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użyczenie.
- zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia w Kłodawie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie, poprzez zmianę adresu z ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa, na adres ul. Mickiewicza 3, 62-650 Kłodawa.
- zamiaru przekształcenia Technikum w Kłodawie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie, poprzez zmianę adresu z ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa, na adres ul. Mickiewicza 3, 62-650 Kłodawa.
- zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Kłodawie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie, poprzez zmianę adresu z ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa, na adres ul. Mickiewicza 3, 62-650 Kłodawa.
- wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r.

W wolnych głosach i wnioskach radni poruszyli temat nielegalnych wysypisk śmieci na terenie gminy Chodów oraz Kłodawa oraz bezpieczeństwa uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 4 w Kole.

Data utworzenia: 28 Luty 2020  19:25:52  Ostatnia edycja: 03 Marzec 2020  19:32:17  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Uroczyste otwarcie wyremontowanych sal porodowych

Dodane:30 Maj 2023  06:47:35  |  Kronika wideo

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA