Środa, 24 Lipca 2024 r.
Imieniny: Krystyny i Olgi

Porządek obrad LXXXI sesji Rady Powiatu Kolskiego

LXXXI sesja Rady Powiatu Kolskiego odbędzie się w dniu 28 marca 2024r. o godz. 12.00 w sali 102 Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
 2. Powitanie.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie protokołu z LXXX sesji.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
 7. Zapytania i interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2024r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2024-2030
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2024 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026
 12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania
  od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 13. Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole za 2023r.
 14. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2023
 15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.                                                                         

                                                                                                     Przewodniczący
                                                                                              Rady Powiatu Kolskiego

                                                                                                   /-/ Marek Świątek

Data utworzenia: 22 Marzec 2024  11:06:21  Ostatnia edycja: 22 Marzec 2024  11:21:32  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

BEZPIECZNE WAKACJE - Piknik z okazji Powiatowych Obchodów Policji

Dodane:24 Lipiec 2024  18:02:28  |  Inne

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA