Czwartek, 23 Maja 2024 r.
Imieniny: Iwony i Kryspina

Rekrutacja 2024/2025

Rekrutacja do szkół średnich w województwie wielkopolskim rozpocznie się 20 maja 2024 r.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych powiatu kolskiego będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego Nabór.

Kandydaci składają wniosek logując się na stronie  https://nabor.pcss.pl/kolo .

INSTRUKCJA LOGOWANIA

Po wypełnieniu wniosku w systemie Nabór, wybieramy i klikamy opcję „złóż wniosek” (wtedy status dokumentu zmieni się z Nowy wniosek w rekrutacji podstawowej na Zweryfikowany w rekrutacji podstawowej) i dopiero w tym momencie wniosek jest widoczny w szkole!

WYPEŁNIAJĄC PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE: 

 • Można kandydować do trzech szkół prowadzonych przez dany organ prowadzący (kandydat może składać wnioski do szkół prowadzonych przez różne organy. Nie obowiązuje jeden, ogólnopolski system naboru).

        Z ofertą szkół ponadpodstawowych powiatu kolskiego:

 można się zapoznać na stronie NABÓR – Koło: https://nabor.pcss.pl/kolo/szkolaponadpodstawowa/  oraz na stronach szkół w zakładce rekrutacja lub nabór 2024.

 • W każdej z wybranych szkół uczeń może wybrać dowolną liczbę oddziałów. 
 • Wybierając większą liczbę oddziałów w tych szkołach, zwiększa swoje szanse w trakcie rekrutacji.
 • Wypełnione podanie należy złożyć w szkole, która na liście wyborów znalazła się jako pierwsza. Dane zostaną wpisane do systemu komputerowego z uwzględnieniem wszystkich wskazanych szkół. 
 • Bardzo ważne jest odpowiednie uszeregowanie swoich wyborów. Kolejność wpisywania poszczególnych oddziałów do tabeli jest bardzo ważna. Na pierwszym miejscu musi znaleźć się ten oddział,  który jest priorytetem dla kandydata. System szukając dla kandydata miejsca w oddziale będzie rozpatrywał kolejne propozycje według wskazanej przez ucznia kolejności, tak długo, aż znajdzie miejsce w którymś ze wskazanych oddziałów. Wtedy uczeń zostanie automatycznie wpisany na listę przyjętych do tego oddziału, a pozostałe oddziały z listy nie będą już rozpatrywane.

HARMONOGRAM REKRUTACJI WEDŁUG TERMINÓW PODANYCH PRZEZ MEN

Rekrutacja do szkół średnich w województwie wielkopolskim rozpoczyna się 20 maja 2024 r.

Informacje o harmonogramie rekrutacji są również dostępne na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu:

https://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja/termin/

 

 1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 20 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r.  do godz. 15.00 do oddziału przygotowania wojskowego przy Zespole Szkół Technicznych  w Kole:
   od 20 maja 2024 r.  do 29 maja 2024 r.  do godziny 15.00
  Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej: od 3 czerwca 2024 r. do 14 czerwca 2024 r.
 2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje
  od  21 czerwca 2024 r.  do 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00
 3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 
  11 lipca 2024 r.  do godz. 12.00
 4. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone we wniosku  o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
  od  11 lipca 2024 r.  do  17 lipca 2024 r.  do godz. 15.00
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętyc i nieprzyjętych  
  18 lipca 2024 r. do godz. 12.00

Data utworzenia: 14 Maj 2024  13:22:41  Ostatnia edycja: 16 Maj 2024  10:57:59  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Obchody 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Kole

Dodane:23 Maj 2024  17:19:20  |  Wydarzenia

Fotogalerie

Dzień Strażaka

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA