Wtorek, 25 Czerwca 2024 r.
Imieniny: Doroty i Łucji

Porządek obrad IV sesji Rady Powiatu Kolskiego

IV sesja Rady Powiatu Kolskiego,odbędzie się w dniu 3 czerwca 2024 roku (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali 102 Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
 2. Powitanie.
 3. Stwierdzenie kworum.
 4. Przyjęcie protokołu z I, II, III sesji Rady Powiatu Kolskiego.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kolskiego oraz ustalenia składu osobowego i przedmiotu jej działania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarczej Rady Powiatu Kolskiego oraz ustalenia składu osobowego i przedmiotu jej działania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Kolskiego oraz ustalenia składu osobowego i przedmiotu jej działania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kolskiego oraz ustalenia składu osobowego i przedmiotu jej działania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Kolskiego oraz ustalenia składu osobowego i przedmiotu jej działania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Kolskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania u powołania członka Rady Społecznej
  w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole oraz zmiany uchwały
  Nr LXX/470/2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  w Kole.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.  
 15. Podjęcie uchwały w sprawie delegacji radnych do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIII/484/2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 sierpnia 2023r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim w latach 2023-2024” zrealizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zamknięcie obrad

 


Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego
/-/ Ryszard Kasiorek

Data utworzenia: 29 Maj 2024  13:44:54  Ostatnia edycja: 29 Maj 2024  13:50:10  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

XXIII POWIATOWE ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR STAROSTY KOLSKIEGO

Dodane:25 Czerwiec 2024  16:30:01  |  Wydarzenia

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA