Środa, 31 Maja 2023 r.
Imieniny: Anieli i Petroneli

XXVII sesja Rady Powiatu Kolskiego

Informujemy, iż XXVII sesja Rady Powiatu Kolskiego odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 9:00 w sali 102 Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
2. Powitanie.
3. Stwierdzenie quorum
4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.
5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
6. Zapytania i interpelacje.
7. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Sanitarnego za 2019r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kolskiego wotum zaufania
a) przedstawienie raportu o stanie powiatu,
b) debata,
c) głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kolskiego wotum zaufania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok,
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia powiatu, sprawozdania finansowego,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok,
c) dyskusja,
d) głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego z tytuły wykonania budżetu powiatu za 2019 rok,
a) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu powiatu za 2019 rok wraz z uzasadnieniem i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kolskiego,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kolskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,
c) odczytanie opinii stałych komisji Rady Powiatu,
d) dyskusja,
e) głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały intencyjnej dotyczącej rocznicy 95-lecia beatyfikacji Świętego Bogumiła- pustelnika z Dobrowa oraz 850- lecia istnienia pustelni bogumiłowej w Dobrowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego Uchwały Nr III/14/2002 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 grudnia 2002r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia.
15. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi kadrowej, płacowej i finansowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski.
16. Podjęcie uchwały w sprawie delegacji radnych do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2020-2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/138/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.11.2019r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2020r. projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027.
21. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
22. Wolne głosy i wnioski.
23. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
/-/Marek Świątek

W związku z trwającym stanem epidemii w obradach sesji uczestniczyć będą jedynie osoby, których obecność jest wymagana wyłącznie w zakresie procedowania uchwał. Zainteresowani mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji on-line dostępnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kole w zakładce "Rada Powiatu Kolskiego" oraz stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kole w zakładce "Transmisje on-line".

Materiał wideo

Data utworzenia: 24 Czerwiec 2020  11:55:05  Ostatnia edycja: 25 Czerwiec 2020  09:03:57  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Uroczyste otwarcie wyremontowanych sal porodowych

Dodane:31 Maj 2023  02:11:49  |  Kronika wideo

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA