Poniedziałek, 24 Czerwca 2024 r.
Imieniny: Jana i Danuty

Zarząd Powiatu Kolskiego z absolutorium

W dniu 25 czerwca 2020r. odbyła się XXVII sesja Rady Powiatu Kolskiego. Najważniejszym punktem obrad było udzielenie Zarządowi Powiatu Kolskiego wotum zaufania, zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego z tytuły wykonania budżetu powiatu za 2019 rok. Udzielenie absolutorium to jedno z ważniejszych wydarzeń w życiu samorządu, gdyż podczas trwania tej procedury ocenie poddawane jest właściwe gospodarowanie przez Zarząd Powiatu środkami finansowymi powiatu.

Starosta Kolski Robert Kropidłowski podczas sesji przedstawił radnym Raport o stanie powiatu za 2019r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Radni Powiatu Kolskiego jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kolskiego wotum zaufania.

Zarząd Powiatu Kolskiego, na czele ze starostą Robertem Kropidłowskim, otrzymał od radnych absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok. Głosowanie nad najistotniejszym punktem czwartkowej sesji poprzedziło oczywiście przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, która była pozytywna. Swoje stanowiska zaprezentowały również komisje stałe oraz Komisja Rewizyjna. Wszystkie były pozytywne.

Przewodniczący Rady Marek Świątek w imieniu Rady Powiatu pogratulował Zarządowi Powiatu i Skarbnikowi za zaangażowanie i wykonaną pracę na rzecz Powiatu. Dodał również, że podziękowania należą się także wszystkim samorządom gminnym z terenu powiatu kolskiego za zrozumienie i przystąpienie do wspólnie realizowanych przedsięwzięć oraz inwestycji mających na celu poprawę wizerunku powiatu kolskiego.

Dziękujemy za zaufanie.

Data utworzenia: 26 Czerwiec 2020  13:07:32  Ostatnia edycja: 26 Czerwiec 2020  13:10:56  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

XXIII POWIATOWE ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR STAROSTY KOLSKIEGO

Dodane:24 Czerwiec 2024  07:39:05  |  Wydarzenia

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA