Czwartek, 8 Czerwca 2023 r.
Imieniny: Maksyma i Seweryna

Inwestycje w infrastrukturę przeciwpowodziową

Dzisiaj w rejonie polderu Gozdów w sąsiedztwie ruin zamku odbył się briefing prasowy w sprawie planowanych w rejonie Koła inwestycji, które z pewnością przyczynią się do poprawy stanu technicznego istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej w dolinie rzeki Warty oraz do zwiększenia retencji wód w zlewni rzeki Warcicy.

Głównym przedsięwzięciem planowanym na najbliższe lata jest remont wału przeciwpowodziowego rzeki Warty w rejonie polderu Gozdów.

Całkowita długość wału polderu Gozdów wynosi prawie 7 km. Początek wału znajduje się w rejonie wsi Gąsiorów na wysokości biegu rzeki Warty, a jej koniec wyznacza obwodnica drogowa miasta Koła. Obiekt powstał w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku i wymaga gruntownego remontu.

Zaplanowano także jego rozbudowę, by dostosować jego parametry do wymogów klasy II.

W ciągu najbliższych dwóch lat planowana jest przebudowa wału przeciwpowodziowego na docinku od km 4+770 do km 6+956.

Wartość kosztorysu inwestorskiego przewidzianego na ten odcinek to blisko 5 mln zł. Całość zadania została wyceniona na ponad 20 mln zł.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na bieżąco realizuje również zadania, które mają zwiększyć zasoby wodne w regionie. Na obszarze powiatu kolskiego zaplanowano m.in. odbudowę 6 jazów na rzece Rgilewce w celu zwiększenia retencji korytowej i gruntowej, która jest ważnym elementem w przeciwdziałaniu skutkom suszy. Odtworzenie mniejszych obiektów piętrzących planowane jest również na dopływach rzeki Rgilewki, m.in. Kanale Dzierzbickim, Kanale Bylice i Orłówce. Łączny koszt tych prac to blisko 12,5 mln zł. Wspólnie z lokalnymi samorządami Wody Polskie przymierzają się także do realizacji inwestycji, polegającej na przerzucie wód z Warty od rzeki Warcicy, co w połączeniu z odpowiednią regulacją istniejącymi na tej rzece urządzeniami hydrotechnicznymi powinno odbudować utracone zasoby wód powierzchniowych i podziemnych na obszarze blisko 100 km2.

Źródło: RZGW w Poznaniu

 

Data utworzenia: 06 Lipiec 2020  15:13:30  Ostatnia edycja: 06 Lipiec 2020  15:23:01  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Uroczyste otwarcie wyremontowanych sal porodowych

Dodane:07 Czerwiec 2023  21:09:32  |  Kronika wideo

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA