Niedziela, 24 Września 2023 r.
Imieniny: Gerarda i Teodora

Ogłoszenie o przetargu

Starosta Kolski ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Wiecininie, gmina Babiak, będącej własnością Skarbu Państwa.

-oznaczonej w ewidencji gruntów nr 34 ark. mapy 1 o pow. 0,85 ha działka niezabudowana, stanowiąca grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, dla której Sąd Rejonowy w Kole prowadzi księgę wieczystą Nr KN1Kl00006803/2
- dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 8abiak wskazano następujące kierunki zagospodarowania: teren lasów i zadrzewień.
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 12 300,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 03.09.2020 roku o godz. 9 00 w budynku Starostwa Powiatowego w Kole ul. Sienkiewicza 21/23, pokój nr 101.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 1230,00zł, na konto Starostwa Powiatowego w Kole nr 95 1090 1203 0000 0001 0967 1680, w terminie do dnia 28.08 2020 roku.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

W razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kole, pokój nr 1 lub nr tel. 63 26 17 846.

Starosta Kolski zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w prasie i Internecie.

Data utworzenia: 28 Lipiec 2020  14:51:08  Ostatnia edycja: 28 Lipiec 2020  14:56:43  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Starosta Kolski o ostatnich inwestycjach drogowych

Dodane:24 Wrzesień 2023  05:38:29  |  Wydarzenia

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA