Niedziela, 24 Września 2023 r.
Imieniny: Gerarda i Teodora

159 205,00 zł na wsparcie dzieci w pieczy zastępczej

Powiat Kolski otrzymał dofinansowanie w kwocie 159 205,00 zł na zakup komputerów dla dzieci w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19". Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.

Celem szczegółowym projektu jest wsparcie dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych podmiotach pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID – 19 poprzez:zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego),

zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej – maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych, a także zakup wyposażenia miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej).

W ramach projektu władze wielkopolskich powiatów oraz miast na prawach powiatów otrzymają środki finansowe z przeznaczeniem na ww. cele.

Środki w ramach projektu pochodzą z dwóch źródeł, tj. ze środków europejskich w kwocie 8 368 006 zł, co stanowi 84,28% środków oraz z współfinansowania krajowego w kwocie 1 560 810 zł, co stanowi 15,72% środków.

Data utworzenia: 29 Lipiec 2020  10:51:39  Ostatnia edycja: 29 Lipiec 2020  10:52:44  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Starosta Kolski o ostatnich inwestycjach drogowych

Dodane:24 Wrzesień 2023  05:38:29  |  Wydarzenia

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA