Środa, 31 Maja 2023 r.
Imieniny: Anieli i Petroneli

XXIX sesja Rady Powiatu Kolskiego za nami...

W dniu 27 sierpnia br. odbyła się XXIX sesja Rady Powiatu Kolskiego, w której ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z SARS-CoV-2 uczestniczyli jedynie radni Powiatu Kolskiego.

Na początku sesji Starosta Kolski Robert Kropidłowski przedstawił informację z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Kolskiego. Wspomniał również, że szkoły posiadają wewnętrzne regulacje oraz są przygotowane na wypadek stwierdzenia zakażenia lub podejrzenia zakażenia COVID-19 uczniów i pracowników szkół. W regulacjach zostały zawarte wszystkie wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Radni zostali poinformowani, że na terenie Powiatu Kolskiego wg stanu na dzień 26.08.2020r. liczba potwierdzonych przypadków zachorowania na koronawirusa SARS-CoV-2 wynosi: 86 osób.

W dalszej części obrad Rada podjęła uchwały w sprawie:
• skargi na stan bezpieczeństwa na drodze w miejscowości Plebanki, gmina Osiek Mały.
• zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych w Kole Pana Mieczysława Drożdżewskiego.
• zmiany uchwały nr XXVII/210/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi kadrowej, płacowej i finansowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat kolski.
• zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2019r.
• pokrycia wyniku finansowego netto przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.
• wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r.
• wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027.

Posiedzenie XXIX sesji Rady Powiatu Kolskiego zakończyło się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, omówieniem spraw bieżących i wolnymi wnioskami.

Data utworzenia: 28 Sierpień 2020  12:29:23  Ostatnia edycja: 28 Sierpień 2020  12:30:27  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Uroczyste otwarcie wyremontowanych sal porodowych

Dodane:31 Maj 2023  02:11:49  |  Kronika wideo

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA