Czwartek, 23 Maja 2024 r.
Imieniny: Iwony i Kryspina

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Starosta Kolski ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Ostrów Kolona, gmina Olszówka,będącej własnością Skarbu Państwa.

Przedniotem przetargu jest sprzedaz nieruchomości:

•    oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  jako  działka  nr 181 o pow. 0.04 ha, stanowiącą zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy - Bp, dla której Sąd  Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KN1K/00018014/1,  
•    dla nieruchomości  brak jest miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego, natomiast  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka ta znajduje się na terenach rolnych z możliwością zabudowy mieszkaniowej zagrodowej,   
•    cena   wywoławcza  nieruchomości  wynosi   1 300,00 zł + VAT.
 
Przetarg odbędzie się dnia 09.10.2020 r.  godz. 9 00 w budynku  Starostwa Powiatowego w Kole ul. Sienkiewicza 21/23, pokój nr 101.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie  wadium w pieniądzu w wysokości  130,00 złotych na konto Starostwa Powiatowego w Kole, nr rachunku: 95 1090 1203 0000 0001 0967 1680  w terminie do dnia  06.10.2020 roku.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
W razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z  zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Wydziału Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kole,  pokój nr 2 lub pod  nr tel. 63 26 17 843.
Starosta Kolski  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w prasie i internecie.

Data utworzenia: 15 Wrzesień 2020  11:32:26  Ostatnia edycja: 15 Wrzesień 2020  11:36:46  Autor: Artur Szafrański

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Obchody 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Kole

Dodane:23 Maj 2024  14:24:32  |  Wydarzenia

Fotogalerie

Dzień Strażaka

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA