Poniedziałek, 24 Czerwca 2024 r.
Imieniny: Jana i Danuty

Trwa remont oddziału chirurgii w SPZOZ w Kole

Dzięki środkom pozyskanym przez Powiat Kolski oraz dzięki wsparciu ze środków budżetu Powiatu Kolskiego ruszyła długo oczekiwana inwestycja pod nazwą „Przebudowa oddziału chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z wyposażeniem”.

Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia na chwilę obecną wynoszą 4.509.900,00 zł. Na kwotę tą składają się dotacja z budżetu państwa w wysokości 1.200.000,00 zł oraz dotacja ze środków Powiatu Kolskiego w kwocie 3.309.900,00 zł.

Jak wiemy istniejący oddział chirurgii SP ZOZ w Kole na stałe jest wpięty w infrastrukturę szpitala. Zajmowana przez oddział powierzchnia jest wystarczająca, natomiast warunki bytowe nie spełniają oczekiwań pacjentów, jak również nie spełniają wymogów normatywnych. Dzięki realizowanej inwestycji uda się dokonać wielu zmian w tym zakresie. Przebudowa oddziału chirurgii oraz uzupełnienie wyposażenia podniesie zarówno walory estetyczne oraz funkcjonalne. W szczególności jednak nasza inwestycja ma zapewnić spełnienie wymogów wynikających ze standardów zarówno krajowych jak i europejskich – powiedział Starosta Kolski Robert Kropidłowski.

Zmiany dokonane w trakcie przebudowy w znaczący sposób podniosą standard oraz warunki pobytu pacjentów w trakcie hospitalizacji, każda z sal chorych posiadać będzie węzeł sanitarny pozbawiony barier architektonicznych i urządzony z dbałością o pacjentów niepełnosprawnych. Jak wiemy, małe sale chorych zapewnią pacjentom większą intymność w trakcie pobytu. Zmiany dokonane w trakcie przebudowy spowodują zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych udzielanych w nowoczesnych warunkach i o wyższym standardzie. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do wzrostu zadowolenia pacjenta – dodała na zakończenie Dyrektor SP ZOZ w Kole Pani Iwona Wiśniewska.

Data utworzenia: 13 Październik 2020  13:17:29  Ostatnia edycja: 13 Październik 2020  13:29:36  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

XXIII POWIATOWE ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR STAROSTY KOLSKIEGO

Dodane:24 Czerwiec 2024  07:39:05  |  Wydarzenia

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA