Środa, 31 Maja 2023 r.
Imieniny: Anieli i Petroneli

Zmiana organizacji pracy urzędu

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 nastąpiła konieczność wprowadzenia innych, niż dotychczas obowiązujących, godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kole. W związku z powyższym od dnia 29 października 2020 r. do odwołania praca wykonywana będzie każdego dnia od poniedziałku do piątku w trybie zmianowym w godzinach od godz. 6:00 do 20:00.

Obsługa interesantów prowadzona jest bezpośrednio, telefonicznie lub za pośrednictwem kanałów elektronicznych (e-mail, e-PUAP) i odbywa się w godz. od 7.00 do godz. 18.00 z wyłączeniem godziny od 12:30 do 13:30 z uwagi na konieczność dokonywania dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeń.

 

Celem ograniczenia bezpośredniej obsługi, zaleca się petentom składanie dokumentów:

 1. w przypadku, gdy wymagany jest podpis: listownie na adres Starostwo Powiatowe w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23; 62-600 Koło lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: /starostwo_powiatowe/SkrytkaESP lub /starostwo_powiatowe/skrytka,
 2. w przypadku, gdy nie jest wymagany podpis, za pośrednictwem poczty elektronicznej;

 

Wykaz telefonów i adresy e-mail do poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Kole:

 

Biuro podawcze – tel. (63) 26-17-841

Sekretariat – tel. (63) 26 -17 -836

 

Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego

Obsługę bezpośrednią prowadzi się w godzinach od 7:00 do 18:00 (z wyłączeniem godziny od 12:30 do 13:30) na podstawie wcześniejszych zapisów telefonicznych;

Zapisy prowadzi się telefonicznie, codziennie w godzinach od 7:00 do 17:00 lub do wyczerpania wolnych miejsc, pod numerami telefonów:

 1. rejestracja tel. 63 26 17 878,
 2. dowody rejestracyjne pod numerem tel. 63 26 17 815,
 3. prawo jazdy pod numerem tel. 63 2617 813 lub 63 26 17 820,
 4. stacje kontroli pojazdów, licencje, diagności pod numerem tel. 63 26 17 812;

e-mail: krd@starostwokolskie.pl

 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – tel. (63) 26-17-884, e-mail: gk@starostwokolskie.pl

Wydział Architektury i Budownictwa - tel. (63) 26-17-859, e-mail: ab@starostwokolskie.pl

Wydział Nieruchomości i Ochrony Środowiska - tel. (63) 26-17-844, e-mail: ns@starostwokolskie.pl

Wydział Oświaty, Kultury i Promocji - tel. (63) 26-17-808, e-mail: op@starostwokolskie.pl

Wydział Inwestycji i Rozwoju - tel. (63) 26-17-819, e-mail: ir@starostwokolskie.pl

Wydział Finansów - tel. (63) 26-17-856, e-mail: fn@starostwokolskie.pl

Wydział Kadr, Płac i Zdrowia - tel. (63) 26-17-868, e-mail: kpz@starostwokolskie.pl

Wydział Organizacyjny - tel. (63) 26-17-837, e-mail: oz@starostwokolskie.pl

Geolog Powiatowy - tel. (63) 26-17-817, e-mail: geolog@starostwokolskie.pl

Biuro Rady i Zarządu - tel. (63) 26-17-863, e-mail: br@starostwokolskie.pl

Samodzielne stanowisko ds. BHP - tel. (63) 26-17-802, e-mail: bhp@starostwokolskie.pl

Samodzielne stanowisko d.s. kontroli - tel. (63) 26-17-857, e-mail: e.molicka@starostwokolskie.pl

Inspektor Ochrony Danych – IOD, tel. (63) 26-17-802

Pion Bezpieczeństwa i Zarządzania - tel. (63) 26-17-871, e-mail: r.jokiel@starostwokolskie.pl

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych - tel. (63) 26-17-871, e-mail: r.jokiel@starostwokolskie.pl

 

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

tel. 63/ 26 17 862, e-mail: rzecznik@starostwokolskie.pl

bezpłatny numer Infolinii Konsumenckiej: 800 889 866

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

tel. 63/ 26 17 823

Szczegóły na stronie: https://starostwokolskie.pl/strona/14/nieodpatna-pomoc-prawna

 

Kasa Starostwa Powiatowego w Kole czynna w godz. od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:00

Data utworzenia: 28 Październik 2020  15:26:04  Ostatnia edycja: 29 Październik 2020  19:48:09  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Uroczyste otwarcie wyremontowanych sal porodowych

Dodane:31 Maj 2023  02:11:49  |  Kronika wideo

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA